Piret Voolaid: erinevus redaktsioonide vahel

Eemaldatud 69 baiti ,  1 aasta eest
resümee puudub
Resümee puudub
Resümee puudub
==Haridus ==
Piret VoolaidTa lõpetas 1996. aastal [[Tartu Ülikool]]i eesti ja võrdleva rahvaluule erialal. 2005. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis teadusmagistri kraadi (magistritöö "Eesti mõistatuste perifeerne aines: elektroonilised andmebaasid internetis").
 
Aastatel 2005–2011 õppis ta Tartu Ülikoolis doktorantuuris. Doktoriväitekirjas "[http://dspace.ut.ee/handle/10062/17528?show=full&locale-attribute=en Eesti mõistatused kui pärimusliik muutuvas kultuurikontekstis]" analüüsis ja mõtestas eesti mõistatusi kogu nende liigilises mitmekesisuses. Töö põhifookuses on mõistatuste tänapäevased allvormid (keerdküsimused, liitsõnamängud, lühendmõistatused, piltmõistatused jne), mis erinevad oma sisult ja vormilt oluliselt vanematest traditsioonilistest mõistatustest. Töös demonstreeritakse mõistatuste alaliikides toimunud muutusi ja näidatakse, kuidas ühiskondlik-kultuuriline (sh poliitiline, etniline, majanduslik ja tehnoloogiline) ümbrus mõjutab pidevalt mõistatuste vormi ja sisu.
 
==Töö==
1993. aastal asus tööle Teaduste Akadeemia Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi folkloristika osakonnas vanemlaborandina. Aastatel 2000–2005 oli [[Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond|Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas]] assistent, aastatel 2005–2012 teadur. Alates 2011. aastast jakirjade Mäetagused: Hüperajakiri ja Folklore: Electronic Journal of Folklore ülevaatetoimetaja. Aastast 2013 töötabtöötas ta Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas vanemteaduri ametikohal, alates 2016. aasta aprillist on ta [[Eesti-uuringute tippkeskusTippkeskus]]e tegevjuht.
 
==Looming==
Peamised uurimisteemad on folkloori lühivormid (mõistatuste liigiline mitmekesisus ja sotsiokultuurilised kontekstid, vanasõnade kaasaegsed kasutuskontekstid), laste- ja noortefolkloor kui ühiskondlike muutuste ja hoiakute indikaator, meediafolkloor, sh interneti sotsiaalmeedia ilmingud, multimodaalsed ja visuaalsed folkloorivormid (nt paröömiline grafiti, piltmõistatused, internetimeemid) kui nüüdisühiskonna sünkreetlised kultuurinähtused. On spordifolkloristika ehk spordifolkloorile keskenduva uurimissuuna (sportloristika) juurutaja ja arendaja, analüüsides nt dopingufolkloori, spordi rolli identiteedinarratiivide konstrueerimisel.
 
Koostanud mitmeid folkloori lühivormide andmebaase, avaldanud teadusartikleid, toimetanud artiklikogumikke ja ajakirjade erinumbreid.
===Koostatud andmebaasid===
 
*2002 − [http://www.folklore.ee/Reebus? Eesti piltmõistatused]
=== Koostatud andmebaasid ===
* 20022003 − [http://www.folklore.ee/ReebusSonamang? Eesti piltmõistatusedliitsõnamängud]
* 20032004 − [http://www.folklore.ee/SonamangKeerdkys? Eesti liitsõnamängudkeerdküsimused]
* 2004 − [http://www.folklore.ee/Keerdkys? Eesti keerdküsimused]
*2004 − [http://www.folklore.ee/Lyhendid/ Eesti lühendmõistatused]
* 2013 − [http://www.folklore.ee/Graffiti? Grafiti andmebaas]
===Valik publikatsioone===
*Voolaid, Piret (2009). Narratiivsed piltmõistatused - mitme folkloorižanri piirinähtus. Keel ja Kirjandus, 7. Lk 473−488
*Voolaid, Piret (2010). ''Humorous Interpretations of Abbreviations as a Socio-Cultural Phenomenon''. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 46. Lk 61−82
*Voolaid, Piret (2014). Olümpiavõitja kui rahvuskangelane: folkloristlik vaade ühele dopingujuhtumile. Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 58. Lk 53−84
*Baran, Anneli; Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (2014). ''Scala naturae. Festschrift in Honour of Arvo Krikmann: for his 75th birthday''. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus
**Voolaid, Piret (2014). ''Collecting and Representing Newer Paremiological Forms: The Academic Online Database of Paremic Graffiti''. // Scala naturae: Festschrift in Honour of Arvo Krikmann: for his 75th birthday. Baran, Anneli; Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (Ed.). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Lk 225−240
*Voolaid, Piret (2015). Lapsesuufolkloor lingvistilise huumoriteooria vaateväljas: Suulistel ütlustel põhinev kirjalik traditsioon. Keel ja Kirjandus, 12. Lk 841−858
*Granbom-Herranen, Liisa; Babič, Saša; Voolaid, Piret (2015). ''Proverbial Expressions in Newspapers. A Study in Estonia, Finland and Slovenia''. Traditiones : zbornik Instituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU = Acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum, 44 (3, 1). Lk 5−32
*Voolaid, Piret (2015). ''New Estonian Paremiological Database: Proverbs in Graffiti''. // Soares, Rui JB; Lauhakangas, Outi (Ed.). 8º Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios: 8th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs: Tavira - Portugal, 02-09 Nov 2014. Tavira 2015: International Association of Paremiology. Lk 542−554
*Voolaid, Piret (2016). ''Children’s Funny Remarks in the Field of Linguistic Humour Theory''. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64. Lk 159−180
*Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (2016). ''Laughing across borders: Intertextuality of Internet memes''. European Journal of Humour Research, 4 (4). Lk 26−49
*Voolaid, Piret (2016). Värvisõnad ja värvisümbolid eesti mõistatuste alaliikides. Mäetagused, 2. Lk 69−98
*Voolaid, Piret (2017). Eesti rahvussport – suurtest narratiividest variatiivse ja humoorika/iroonilise rahvaretoorikani. Mäetagused, 69. Lk 109−132
*Voolaid, Piret (2017). Mõistatused ja mõistatamine Virumaal. Mäetagused, 66. Lk 115−138
*Voolaid, Piret; Järv, Risto; Ots, Loone (2018). Kes otsib, see leiab. 1111 eesti vanasõna selgituste ja kommentaaridega. Tallinn: Rahva Raamat
*Voolaid, Piret (2018). ''Новая визуальная жизнь шуточных вопросов в интернет-мемах''. Sator, 19. Lk 397−416
*Voolaid, Piret; Babič, Saša (2019). ''Variation in Folklore and Language''. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing
===Raadios===
*Piret Voolaid. [https://vikerraadio.err.ee/arhiiv/huvitaja/vanasonad Vikerraadio saates "Huvitaja" esitatud vanasõnade seletused]
 
== Teaduskorralduslik tegevus ==
*2003 Fraseoloogiakonverentsi korraldaja (23. novembril 2003 Eesti Kirjandusmuuseumis)
2016−... Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuht
*2005 Folkloristide talvekonverentsi "Haldjas 10" korraldaja (15.–16. detsembril 2005 Marguse Puhkekeskuses)
*2006 Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverentsi "Tsensuur ja enesetsensuur" korraldaja (1.–2. novembril 2006 Rõuges)
*2006−2007 Üle-eestilise koolipärimuse kogumisvõistluse 2007 korraldustoimkonna liige
*2010−2011 Üle-eestilise lasteaiapärimuse kogumisvõistluse 2011 korraldaja
*2010−2020 Lasteaiaõpetajate iga-aastaste eesti keele koolitusseminaride (www.folklore.ee/kp/lp) korraldamine
*2014 Üheksanda folkloristide talvekonverentsi "Folkloor ja sidusus" korraldaja (26.–27. veebruaril 2014 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis)
*2014 Akadeemik Arvo Krikmanni juubelisümpoosioni "Scala naturae" korraldaja (18. augustil 2014 Eesti Teaduste Akadeemias)
*2016 Eesti-uuringute Tippkeskuse konverentsi "Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid" korraldaja (28.–29. aprillil 2016 Jõgevamaal Tõrve külas)
*2016 Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverentsi ja Kreutzwaldi päevade 60. konverentsi "Suuline ja kirjalik kultuuris: põimumised ja põrkumised" korraldaja (12.–13. detsembril 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis) korraldaja
 
==Liikmesus==
2015−2018 Eesti Kirjandusmuuseumi teadusnõukogu liige
*2002−... Eesti Olümpiaakadeemia liige
*2004−... Akadeemilise Rahvaluule Seltsi liige
*2009−2011 Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu liige
*2014−... Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni (International Association of Paremiology, AIP - IAP) liige
*2015−... Rahvusvahelise Etnoloogia ja Folkloori Seltsi SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore) liige
*2015−2018 Eesti Kirjandusmuuseumi teadusnõukogu liige
 
==Tunnustus==
2015−... Rahvusvahelise Etnoloogia ja Folkloori Seltsi SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore) liige
*2000 Eesti Kultuurkapitali aastapreemia akadeemilise väljaande "Eesti mõistatused" autorite kollektiivile
 
*2005 II auhind Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde võistlusel
2014−... Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni (International Association of Paremiology, AIP - IAP) liige
*2009 Ajakirja [[Keel ja Kirjandus]] aastaauhind
 
2011−... Ajakirjade Mäetagused: Hüperajakiri ja Folklore: Electronic Journal of Folklore ülevaatetoimetaja
 
2004−... Akadeemilise Rahvaluule Seltsi liige
 
2002−... Eesti Olümpiaakadeemia liige
 
2016 Eesti-uuringute Tippkeskuse konverentsi "Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid" korraldaja (28.–29. aprillil 2016 Jõgevamaal Tõrve külas)
 
2016 Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverentsi ja Kreutzwaldi päevade 60. konverentsi "Suuline ja kirjalik kultuuris: põimumised ja põrkumised" korraldaja (12.–13. detsembril 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis) korraldaja
 
2014 Üheksanda folkloristide talvekonverentsi "Folkloor ja sidusus" korraldaja (26.–27. veebruaril 2014 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis)
 
2014 Akadeemik Arvo Krikmanni juubelisümpoosioni "Scala naturae" korraldaja (18. augustil 2014 Eesti Teaduste Akadeemias)
 
2010−2011 Üle-eestilise lasteaiapärimuse kogumisvõistluse 2011 korraldaja
 
2010−2020 Lasteaiaõpetajate iga-aastaste eesti keele koolitusseminaride (www.folklore.ee/kp/lp) korraldamine
 
2009−2011 Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu liige
 
2006 Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverentsi "Tsensuur ja enesetsensuur" korraldaja (1.–2. novembril 2006 Rõuges)
 
2006−2007 Üle-eestilise koolipärimuse kogumisvõistluse 2007 korraldustoimkonna liige
 
2005 Folkloristide talvekonverentsi "Haldjas 10" korraldaja (15.–16. detsembril 2005 Marguse Puhkekeskuses)
 
2003 Fraseoloogiakonverentsi korraldaja (23. novembril 2003 Eesti Kirjandusmuuseumis)
 
==Valik publikatsioone==
Voolaid, Piret; Babič, Saša (2019). Variation in Folklore and Language. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 
Voolaid, Piret; Järv, Risto; Ots, Loone (2018). Kes otsib, see leiab. 1111 eesti vanasõna selgituste ja kommentaaridega. Tallinn: Rahva Raamat.
 
Voolaid, Piret (2018). Новая визуальная жизнь шуточных вопросов в интернет-мемах. Sator, 19, 397−416. 10.7592/Sator.2018.19.15.
 
Voolaid, Piret (2017). Eesti rahvussport – suurtest narratiividest variatiivse ja humoorika/iroonilise rahvaretoorikani. Mäetagused, 69, 109−132.10.7592/MT2017.69.voolaid.
 
Voolaid, Piret (2017). Mõistatused ja mõistatamine Virumaal. Mäetagused, 66, 115−138.MT2017.66.voolaid.
 
Voolaid, Piret (2016). Children’s Funny Remarks in the Field of Linguistic Humour Theory. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64, 159−180.10.7592/FEJF2016.64.voolaid.
 
Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (2016). Laughing across borders: Intertextuality of Internet memes. European Journal of Humour Research, 4 (4), 26−49.10.7592/EJHR2016.4.4.laineste.
 
Voolaid, Piret (2016). Värvisõnad ja värvisümbolid eesti mõistatuste alaliikides. Mäetagused, 2, 69−98.10.7592/MT2016.64.voolaid.
 
Voolaid, Piret (2015). Lapsesuufolkloor lingvistilise huumoriteooria vaateväljas: Suulistel ütlustel põhinev kirjalik traditsioon. Keel ja Kirjandus, 12, 841−858.
 
Granbom-Herranen, Liisa; Babič, Saša; Voolaid, Piret (2015). Proverbial Expressions in Newspapers. A Study in Estonia, Finland and Slovenia. Traditiones : zbornik Instituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU = Acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum, 44 (3, 1), 5−32.
 
Voolaid, Piret (2015). New Estonian Paremiological Database: Proverbs in Graffiti. In: Soares, Rui JB; Lauhakangas, Outi (Ed.). 8º Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios: 8th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs: Tavira - Portugal, 02-09 Nov 2014 (542−554). Tavira 2015: International Association of Paremiology.
 
Voolaid, Piret (2014). Olümpiavõitja kui rahvuskangelane: folkloristlik vaade ühele dopingujuhtumile. Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 58, 53−84.10.7592/MT2014.58.voolaid.
 
Voolaid, Piret (2014). Collecting and Representing Newer Paremiological Forms: The Academic Online Database of Paremic Graffiti. In: Baran, Anneli; Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (Ed.). Scala naturae: Festschrift in Honour of Arvo Krikmann: for his 75th birthday (225−240).. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.
 
Baran, Anneli; Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (2014). Scala naturae. Festschrift in Honour of Arvo Krikmann: for his 75th birthday. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.
 
Voolaid, Piret (2010). Humorous Interpretations of Abbreviations as a Socio-Cultural Phenomenon. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 46, 61−82.
 
Voolaid, Piret (2009). Narratiivsed piltmõistatused - mitme folkloorižanri piirinähtus. Keel ja Kirjandus, 7, 473−488.
 
== Tunnustus ==
* 2020 [[Eesti folkloristika aastapreemia]]
*2014 Eesti muuseumimeene auhind (EMMA) (mängukaartide komplekt "Head eesti mõistatused")
*2020 [[Eesti folkloristika aastapreemia]]
*2009 Ajakirja [[Keel ja Kirjandus]] aastaauhind
*2005 II auhind Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde võistlusel
*2000 Eesti Kultuurkapitali aastapreemia akadeemilise väljaande "Eesti mõistatused" autorite kollektiivile
 
== Välislingid ==
*{{ETIS}}
*Piret Voolaid [https://vikerraadio.err.ee/arhiiv/huvitaja/vanasonad Vikerraadio saates "Huvitaja" esitatud vanasõnade seletused]
 
{{JÄRJESTA:Voolaid, Piret}}
[[Kategooria:Eesti folkloristid]]
[[Kategooria:Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna vilistlased]]
[[Kategooria:Sündinud 1971]]