Erinevus lehekülje "Asjaajamine" redaktsioonide vahel

resümee puudub
P (pisitoimetamine using AWB)
 
==Asjaajamise põhimõisteid==
*[[Dokument]] – mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõestamiseks.
*[[Dokumendihaldus]] – on juhtimisvaldkond, mis tegeleb asutuses dokumentide loomise, saamise, korraldamise, kasutamise ja arhiveerimise/ hävitamisega ning selle tõhusa ja süstemaatlise kontrollimisega, kaasa astvatudarvatud ametitegevuste ja -toimingute kohta käiva tõendusmaterjali ja teabe registreerims- ja korraldusprotsessidega.
*[[Dokumendisüsteem]] – infosüsteem, mille otsatarbeks on dokumentide hõlmamine ja kontrollitud haldamine kogu nende elukäigu jooksul.
*[[Arhivaal]] – Dokument, millele on kehtestatud säilitustähtaeg või mida säilitatakse tema väärtuse tõttu ühiskonnale, riigile, omanikule või teisele isikule.
==Asjaajamise liigid==
a) '''Tsentraliseeritudtsentraliseeritud''' – kõik asjaajamise toimingud toimuvad ühes kohas;
 
b) '''detsentraliseeritud''' – kõik asjaajamise toimingud toimuvad struktuuriüksustes;
*asutuse asjaajamisperiood või – perioodid
*asutuse dokumendiringluse kord või skeemid
*dokumendiblankidedokumendiplankide kasutamise kord
*registreeritavate dokumentide liigid; registreerimise kord ja dokumentide tähistuste (indeksite) süsteem
*dokumentide või toimingute kohta dokumendiregistrisse kantavate andmete loetelu
*vorm – viis, kuidas sisu on esitatud
*füüsiline vorm – dokumendi välised tunnused
*intellektuaalne – sisu väljendamise viis ( tekst, pilt, diagramm, jms. )
*isikud – võivad olla nii juriidilised kui füüsilised. Iga dokument nõuab kolme isiku osalust : väljaandja, adressaat, koostaja
 
<u>Igal asutusel on:</u>
 
'''Üldplank''' (nii paber-paberil kui ka digitaalsel kandjalteabekandjal). Üldplangi alusel võib moodustada dokumendiliigi planke. Dokumendiplangid kujundatakse " Valitsusasutuste„Valitsusasutuste asjaajamiskorra alustes"alustes“ toodud näidisvormingu alusel ( kuni vastavate standardite väljatöötamiseni ). Dokumendil on kohustuslikud ja vastavale dokumendiliigile omased rekvisiidid.
 
===Kohustuslikud rekvisiidid===
*Sisedokumentide ringlust
Asutus on kohustatud registreerima dokumenditregistrisdokumendiregistris tema ülesannete käigus loodud ja saadud dokumendid. Dokumendi loomise ja saamise viis ning teabekandja ei saa olla registreerimata jätmise põhjuseks. Dokumentide registreerimine peab olema ühekordne.
 
==Õigusaktid==
===Määrused:===
1) Asjaajamiskorraasjaajamiskorra ühtsed alused;
2) arhiivieeskiri;
2) Arhiivieeskiri
 
3) Riiklikeriiklike registrite põhimäärused;
4) Juhendidjuhendid;
 
5) Ministriministri määrused ja käskkirjad;
 
6) Kohalikekohalike omavalitsuste määrused.
 
===Seadused:===
1) arhiiviseadus;
1) Arhiiviseadus
2) Avalikuavaliku teabe seadus;
 
3) Isikuandmeteisikuandmete kaitse seadus;
 
4) Raamatupidamiseraamatupidamise seadus;
 
5) Töölepingutöölepingu seadus;
 
6) Digitaalallkirjadigitaalallkirja seadus;
7) Andmekogudeandmekogude seadus;
 
8) tõestamisseadus;
8) Tõestamisseadus
 
9) Haldusmenetlusehaldusmenetluse seadus;
 
10) Märgukirjalemärgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus.
 
===Standardid:===
1) EVS 8:2000 (infotehnoloogia reeglid eesti keele kultuuri keskkonnas);
 
2) Heahea dok ja arhiivi juhised.
 
===Asutusesisesed õigusaktid/normdokumendid:===
1) Asjaajamiseasjaajamise kord või dokumentide süsteem või kvaliteet juhtimise süsteem;
 
2) Arhiiviarhiivi ohuplaan;
 
3) Teabenõueteteabenõuete menetlemise plaan.
 
==Digitaalne asjaajamine==
 
===Postipoiss===
Postipoiss on elektrooniline dokumendihalduse süsteem, mis mõeldud elektrooniliselelektroonilise ja paberkandjalpaberil oleva dokumenteeritud informatsiooni (kirjad, avaldused, käskkirjad, lepingud, õigusaktid, protokollid, korraldused jne) haldamiseks. Postipoiss hõlmab dokumendi protsesse alates nende loomisest/saamisest, registreerimisest, haldamisest asutusesiseseltasutuse sees kuni selle arhivaaliks viimiseni.
 
==Hästi korraldatud asjaajamise tunnused==
Anonüümne kasutaja