Erinevus lehekülje "Helirõhk" redaktsioonide vahel

:<math> p_{\mathrm{kogu}} = p_{\mathrm{stat}} + p </math>
 
ja seega on tal staatilise või kogurõhuga sama ühik ehk [[paskal]], mis avaldub pinna ''A'' pindalaühikule (ruutmeetrile) mõjuva jõujõuna ''F'' ([[Njuuton|njuutonites]]), ehk mõõtühik Pa on N/m<sup>2</sup>:
 
:<math> p = \frac{F}{A}. </math>
 
helirõhu ''p'' suurus on staatilisest rõhust ''p''<sub>stat</sub> tavajuhtudel paljuoluliselt väiksem. Kui näiteheliks on [[lihtheli]], siis saab helirõhu muutust ajas kirjeldada valemiga
 
Kui näiteheliks on [[lihtheli]], siis muutub helirõhk ajas vastavalt valemile
:<math> p(t) = \hat{p} \sin (\omega t), </math>
 
kus <math>\hat{p}</math> on helirõhu [[amplituud]] ja ''ω'' [[ringsagedus]] <math>\omega = 2 \pi f \,</math>.
 
==Helirõhutase==
Tingituna sellest, et [[kuulmine|kuulmisaistingu]] tundlikkus pole võrdeline mitte helirõhu suhtelise muutusega, vaid ligikaudu hoopis ligikaudu logaritmiga helirõhkudehelirõhu suhtelisest suhtestmuutusest, kirjeldatakseei helirõhkusikirjeldata tihtihelirõhku justtema sellisemuutuse suurusega. Selle asemel ongi laialdaselst kasutusel logaritm helirõhu suhtelisest muutusest ehk helirõhutasemega,helirõhutase. midaHelirõhutaset esitatakse enamasti ka kümnekordse antud logaritmis väärtusega ehk helirõhutaset esitatakse ühikutes [[detsibell|detsibellid]]ides.
 
Helirõhutaseme arvutamisel võrreldakse mõõdetavat helirõhku ''p'' kontrollväärtusega ''p''<sub>0</sub>, milleks. õhuakustikasÕhuakustikas on kontrollväärtuseks valitud inimese [[kuuldelävi|kuuldelävele]] vastav kokkuleppeline helirõhk, milleks on 20 mikropaskalit ehk
 
:<math>p_0 = 20 \, \mu \mathrm{Pa} = 2 \cdot 10^{-5} \,\mathrm{Pa} = 0,00002 \,\mathrm{Pa}</math>
Helirõhutaseme arvutamisel võrreldakse mõõdetavat helirõhku kontrollväärtusega ''p''<sub>0</sub>, milleks õhuakustikas on valitud inimese [[kuuldelävi|kuuldelävele]] vastav kokkuleppeline helirõhk
 
Veeakustikas on kasutusel õhust erinev kontrollväärtus. Veeakustikas on kontrollväärtus 1 mikropaskal ehk
:''p''<sub>0</sub> = 20&nbsp;µPa = 2 · 10<sup>−5</sup> = 0,00002 [[Paskal|Pa]].r
 
<math>p_0 = 1,0 \, \mu \mathrm{Pa} = 1,0 \cdot 10^{-6} \,\mathrm{Pa}</math>.
Vees on kasutusel kontrollväärtusena ''p''<sub>0</sub> = 1&nbsp;µPa.
 
Teades mõõdetavat helirõhku ''p'' on helirõhutase ''L''<sub>p</sub> vastava kontrollväärtusega ''p''<sub>0</sub> arvutatav valemiga
Helirõhutase on arvutatav valemiga
 
:<math> L_p = 10\, \log_{10}\left(\frac{ {\overline{p^2}}}{p^2_0}\right) = 20\, \log_{10}\left(\frac{ {p_{rms}}}{p_0}\right)\, \mathrm{dB}. </math>
*<math> p_0 </math>on helirõhu kontrollväärtus.
 
Näiteks juhul, kui ruutkeskmine helirõhk <math> p_{rms} </math> on 100 Pa (see vastab inimese valulävele) ja tegemist on heliga õhus ehk ''p''<sub>0</sub> = 20 μPa, siis helirõhutase
 
:<math> L_p = 20\, \log_{10}\left(\frac{ {100}}{0,00002}\right)=134 \, \mathrm{dB}. </math>