Erinevus lehekülje "Oluline eksimus" redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
P
P
 
 
 
'''Oluline eksimus''' (ingl ''essential error'') on mis tahes tähtis eksimus, mille korral oleks tehingu teinud isikuga sarnane mõistlik isik loobunud tehingu tegemisest või oleks ta teinud selle hoopis teistsugustel tingimustel<ref name=":0">Tsiviilõigus üldosa seadus. – RT I, 06.12.2018, 3.    </ref>. Eksimuse all mõistetakse ebaõiget ettekujutust tegelikest, eelkõige faktilistest asjaoludest<ref>I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi jt. Tsiviilseadustiku üldosa seadus: kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2010, lk 299-300.    </ref>. Olulise eksimuse mõjul tehtud tehingut saab tühistada, kui teisele lepingupoolele tehakse kehtiv tühistamisavaldus. Sellega muutub tehing kehtetuks<ref>I. Kull, V. Kõve, P. Varul jt. Tsiviilõiguse üldosa. Tallinn: Juura 2012, lk 153.    </ref>.
 
Tehingu tühistamiseks on vaja, et tehingu tühistamise õigusega isik teeks tühistamisavalduse. Tühistamine toimub kohtuväliselt ja õigus selleks on kujundusõigus.<ref>I. Kull, V. Kõve, P. Varul jt. Tsiviilõiguse üldosa. Tallinn: Juura 2012, lk 152.    </ref> Tehingu tühistamine toob kaasa selle tagasitäitmise koos võimalusega esitada kahju hüvitamise nõue. Sellega taastatakse olukord, kus isik oleks olnud, kui ta poleks tühistatud tehingut üldse teinud.<ref name=":1">I. Kull, V. Kõve, P. Varul jt. Tsiviilõiguse üldosa. Tallinn: Juura 2012, lk 162.    </ref> Täpsemalt reguleerib eksimuse mõjul tehtud tehingu tühistamist tsiviilseadustiku üldosa seadus<ref name=":0" />.
 
=== '''Teise poole põhjustatud eksimus''' ===
Enne tehingu tegemist on lepingupooled kohustatud esitama üksteisele üksnes tõeseid andmeid. Ebaõigete andmete avaldamise keeld hõlmab üldiselt ainult faktiliste andmete avaldamist (s.t ei puuduta subjektiivseid andmeid ega väärtushinnanguid). Ebaõigete andmete all on mõeldud nii andmeid tehingu eseme omaduste kohta kui ka muid asjaolusid, mis võivad mõjutada teise poole ettekujutust lepingu esemest.<ref name=":2">K. Saare, K. Sein, M. A. Simovart. Tehingu tühistamise aluseks oleva eksimuse ja pettuse piiritlemine. Juridica X/2007, lk 708.</ref>
 
Lisaks ebaõigete andmete avaldamise keelule on pooltel kohustus lepingu teist poolt lepinguga seotud olulistest asjaoludest teavitada. Kui isik seda ei tee, võib teisel poolel tekkida tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutus, mis loob aluse leping tühistada.<ref name=":2" />
 
=== '''Teisele poolele äratuntav eksimus''' ===
Teisele poolele äratuntav eksimus on olukord, kus tehingu üks pool oli või pidi olema teise poole eksimusest teadlik, kuid ei parandanud teda. Äratuntav eksimus on ka see, kui eksitav pool suhtus eksimusse neutraalselt – isik ei tahtnud teist poolt tehingut tegema kallutada, kuid ta tajus ja/või möönis teise poole eksimust ja oli sellegipoolest nõus lepingut sõlmima.<ref>K. Saare, K. Sein, M. A. Simovart. Tehingu tühistamise aluseks oleva eksimuse ja pettuse piiritlemine. Juridica X/2007, lk 709.</ref>
 
=== '''Jagatud eksimus''' ===
Jagatud eksimus on olukord, kus mõlemad tehingu pooled lähtusid tehingu tegemisel samadest ekslikest asjaoludest. Seesama ekslik asjaolu peab selleks, et olla lepingu tühisuse aluseks, mõjutama mõlema poole tahet tehingut teha. Ühise eksimusega ei ole seega tegu, kui mõlemal poolel on tehingu tegemise asjaoludest ebaõige ettekujutus, kuid see asjaolu on tähtis ainult ühe poole jaoks ning ei mõjuta teise poole tahet tehingut teha.<ref>I. Kull, V. Kõve, P. Varul jt. Tsiviilõiguse üldosa. Tallinn: Juura 2012, lk 161.</ref>
 
 
== Vaata ka ==
[[Eraõigus]]
 
* [[Eraõigus]]
* [[Avaliku ja eraõiguse eristamine]]
 
== Viited ==
846

muudatust