Reaalkoormatis: erinevus redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
PResümee puudub
PResümee puudub
'''Reaalkoormatis''' ehk reaalservituut on omaniku kohustus tasuda isikule, kelle kasuks reaalkoormatis on seatud, perioodilisi makseid rahas või natuuras või tegema teatud tegusid.<ref>Asjaõigusseadus. – RT I 1993, 39, 590.</ref> Reaalkoormatise mõistet ei ole eraldi defineeritud, kuid selle sisu annab edasi asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 229. Reaalkoormatisest tulenevate kohustuse täitmiseks tehtavad sooritused ei pea olema alati rahalised, vaid võivad olla ka asjade või teenuste kujul. Lisaks ei pea sooritused ilmtingimata tulenema maatükist.<ref>R. Tiivel. Asjaõigus. Loengud. Tallinn: Kirjastus Juura 2007, lk 350-351.</ref>
 
Reaalkoormatist võib seada ka teise [[Kinnisasi|kinnisasja]] igakordse omaniku kasuks (AÕS § 229 lg 2). Sellisel juhul on reaalkoormatis ühtlasi valitseva kinnisasja (kinnisasi, mille kasuks reaalkoormatis on seatud) oluline osa.<ref>R. Tiivel. 2007, lk 351.</ref>
 
Õigustatud isikuks on isik, kelle kasuks reaalkoormatis seatud on. Kohustatud isikuks aga kinnistu igakordne omanik või konkreetne isik kinnistu omandiõigusest sõltumata.
 
 
AÕS § 233 järgi võib õigustatud isik nõuda reaalkoormatise lõpetamist, kui:
* kohustatud isik vähendab tunduvalt koormatud kinnisasja väärtust ega anna tagatist reaalkoormatisest tulenevate kohustuste täitmiseks;
* kohustatud isik on jätnud reaalkoormatisest tulenevad kohustused järjest kolme aasta jooksul täitmata.
 
AÕS § 234 järgi võib kohustatud isik nõuda reaalkoormatise lõpetamist, kui:
* õigustatud isik ei täida reaalkoormatise tekkimise aluseks olevat lepingut;
* reaalkoormatis on kestnud 30 aastat.<ref>R. Tiivel. 2007, lk 357.</ref>
 
 
Reaalkoormatis võib lõppeda ka lõpetava tingimuse või tähtpäeva saabumisega, kuid mitte aegumisega. Kui reaalkoormatise kanne kinnistusraamatust alusetult kustutatakse, siis reaalkoormatis ei lõpe ning kinnistusraamat muutub valeks. Õigustatud isik võib sellisel juhul nõuda kinnistusraamatu parandamist (AÕS § 65 lg 1).<ref>R. Tiivel. 2007, lk 358-359.</ref>
7

muudatust