Erinevus lehekülje "Kutsekindlustus" redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
(Alampealkirjad lisatud)
P
'''Kutsekindlustus''' ehk erialane vastutuskindlustus või ametikindlustus on [[kindlustus|kindlustuse]]<nowiki/>e liik, mis katab erialase vea tegemisel tekitatud kahju. Sellise kahju hüvitamiseks sõlmitakse kutsekindlustuse leping sobiva kindlustusandjaga. Kutsekindlustus võib olla vabatahtlik või kohustuslik. Vabatahtlikult võib end kindlustada mistahes ametis töötav inimene.<ref name=":0">ErialaseIf tegevusekindlustus. vastutuskindlustus: <nowiki>[https://www.if.ee/ariklient/kindlustused/erialase-tegevuse-vastutuskindlustus</nowiki> Erialase tegevuse vastutuskindlustus]. Vaadatud 16.11.2020.</ref><ref name=":1">Vastutuskindlustus:<nowiki>Gjensidige. [https://www.gjensidige.ee/ariklient/vastutuskindlustus</nowiki> Vastutuskindlustus]. Vaadatud 16.11.2020.</ref>
== '''Kohustuslik kutsekindlustus''' ==
 
 
 
== '''Kohustuslik kutsekindlustus''' ==
Seadus ei kirjuta üheselt ette erialade või ametite täielikku loetelu, mille puhul on kutsekindlustuse olemasolu kohustuslik. Riskantsemad erialad, tulenevalt võimaliku kahju tekkimise iseloomust ametikohustuse rikkumisel (kahju eelkõige patsiendi/kliendi elule, tervisele või varale), on näiteks tervishoiuteenuste pakkujad, audiitorid, advokaadid, notarid, kohtutäiturid, kindlustusmaaklerid, pankrotihaldurid jne. Nende puhul on enamasti seaduses märge, mis tingimustel tuleb kindlustus sõlmida. Üldiselt on keelatud töötada eelmainitud erialadel, kui puudub kehtiv kutse- või ametikindlustus.<ref name=":0" /><ref name=":1" />
 
=== '''Kohustusliku kindlustusega kaetud ametid''' ===
Tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse algatas Sotsiaalministeerium 2017. aastal.<ref name=":2">Tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus – Eelnõude elektrooniline infosüsteem <nowiki>[http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/aca9fb70-27d9-4a32-b77b-df92a0fe0b04#EhxQSvsK</nowiki> (Tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus]. Eelnõude elektrooniline infosüsteem. Vaadatud 16.11.2020).</ref> Kavatsuse kontseptsiooni loomisele andis tõuke „Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius“, mis rakendus liiduüleselt oktoobris 2013.<ref>[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0024&from=EN Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius.] Artlikkel 4.2.d. ElektrooniliseltVaadatud aadressil <nowiki>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0024&from=EN</nowiki>  (15.11.2020). </ref> Kindlustus mittesüülise kahju tekitamisel kataks nii arste ja arst-residente kui ka teisi tervishoiutöötajaid erinevates ametites.<ref>Eesti Arstide Liit. Vastutuskindlustus - <nowiki>[https://arstideliit.ee/vastutuskindlustus</nowiki> (Vastutuskindlustus.] Vaadatud 16.11.2020).</ref>
 
Sõltumata sellest, millal seadus jõustatakse ja rakendub, on [[Eesti Arstide Liit]] juba katnud erialase vastutuskindlustusega Liitu kuuluvad [[arst]]<nowiki/>id ja arst-residendid. Kindlustus hõlmab kõiki [[tööleping|töölepingu]]<nowiki/>u, [[käsundusleping|käsunduslepingu]]<nowiki/>u või töövõtulepinguga Eestis töötavaid arste ja arst-residente. Tervishoiutöötajate kindlustusele esitatavad täpsed tingimused on väljatöötamisel.<ref name=":2" />
 
=== '''Seadusega määratud kohustuslik kutsekindlustus''' ===
Riskantsemate juriidiliste erialade puhul on lisaks kohustuslikkusele vastavates seadustes määratud ka sellise kindlustuse täpsemad tingimused nagu miinimumsumma, periood ning keeld teenust osutada kehtiva kindlustuse puudumisel.
 
Audiitorite kutsekindlustuse vajaduse ja kohustuse määrab Audiitortegevuse seadus''',''' mille järgi tuleb kutsekindlustuse leping sõlmida kõigil kehtiva tegevusloaga Eestis teenust oma nimel osutavatel audiitoritel'''.''' Miinimumsumma kindlustusjuhtumi kohta on 64 000 eurot.<ref>Audiitortegevuse seadus; § 63 (1) – RT I 2010, 9, 41</ref>
 
[[Advokaat|Advokaatidele]]<nowiki/>idele kohustusliku kutsekindlustuse tingimused on sõnastatud Advokatuuriseaduses.<ref name=":3">Advokatuuriseadus; § 48(1) - RT I, 22.06.2016, 23</ref>
 
[[Notar|Notarite]]<nowiki/>ite ametialaselt tehtud vigade hüvitamiseks kohustab Notariaadiseaduse sõlmima ametikindlustuse.<ref name=":4">Notariaadiseadus; § 15(1) - RT I, 10.07.2020, 24  </ref>
 
[[Kohtutäitur|Kohtutäiturite]]<nowiki/>ite ametikindlustuse nõuded määrab Kohtutäituri seadus.<ref name=":5">Kohtutäituri seadus; § 10(1) - RT I, 29.06.2018, 21 </ref>
 
Pankrotihalduritele kohaldub Pankrotiseadus''',''' milles sõnastatakse nõuded halduri kutsekindlustusele.<ref name=":6">Pankrotiseadus; § 64 (1) - RT I, 06.05.2020, 23  </ref>
Advokaatidel, notaritel, kohtutäituritel ja pankrotihalduritel on miinimumsummaks kindlustusjuhtumi kohta 63 910 eurot.<ref name=":3" /><ref name=":4" /><ref name=":5" /><ref name=":6" />
 
== '''Kutsekindlustuse pakkuja''' ==
Kutsekindlustuse pakkujaks võib olla Eestis kindlustustegevuseks luba omav äriühing. Vastava tegevusloa väljastab Finantsinspektsioon.<ref>Finantsinspektsioon, tegevusloa taotlemine. Elektrooniliselt: <nowiki>[https://www.fi.ee/et/kindlustus/kindlustusvaldkonna-tegevuslubade-taotlemine/kindlustusandja-tegevusluba</nowiki> Tegevusloa taotlemine]. Vaadatud 17.11.2020.</ref>
 
== '''Viited''' ==
----
----
----
846

muudatust