Erinevus lehekülje "Notari ametiteenus" redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
P
 
 
== Pakutavad ametiteenused ==
 
 
Notar on vaba valima, milliseid ametiteenuseid ta pakkuda soovib.<ref name=":1">Notariaadiseadus. – RT I, 10.07.2020, 24.</ref> Võimalikud pakutavad ametiteenused on:
 
•  * nõustamine maksundus- ning välismaa õiguse alaselt, mis ei toimu tõestamistoimingu raames;
•  * lepitamine;
 
•  * vahekohtunikuna tegutsemine;
•   lepitamine;
•  * enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning nende tulemuste tõestamine;
 
•  * vande all antava tunnistuse tõestamine ja vannutamine;
•   vahekohtunikuna tegutsemine;
•  * avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või võimatuse kohta, mis ei ole tehtud ametitoimingu raames;
 
•  * äriseadustiku § 63 lg-st 1 tulenev kontaktisiku teenuse osutamine;
•   enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning nende tulemuste tõestamine;
•  * õigusnõustamine, mis ei toimu tõestamistoimingu raames;
 
•  * raha, v.a sularaha, väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine, mis ei ole ametitoimingu või sellega kaasneva kohustuse raames.<ref name=":0" />
•   vande all antava tunnistuse tõestamine ja vannutamine;
 
•   avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või võimatuse kohta, mis ei ole tehtud ametitoimingu raames;
 
•   äriseadustiku § 63 lg-st 1 tulenev kontaktisiku teenuse osutamine;
 
•   õigusnõustamine, mis ei toimu tõestamistoimingu raames;
 
•   raha, v.a sularaha, väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine, mis ei ole ametitoimingu või sellega kaasneva kohustuse raames.<ref name=":0" />
 
Info konkreetse notari poolt pakutavate ametiteenuste kohta on leitav Notarite Koja kodulehelt.<ref name=":0" />
 
== Ametiteenuste osutamine ==
 
 
Ametiteenuse osutamisel on notar avalik-õigusliku ameti kandja.<ref name=":1" />
 
=== Kohustused ===
 
 
Notar peab olema erapooletu ja usaldusväärne.<ref name=":1" />
 
=== Peatamine ja edasilükkamine ===
 
 
Notar võib ametiteenuse osutamist edasi lükata, kui see on vajalik:
 
•  * täiendavate dokumentide saamiseks;
•  * ekspertiisi teostamiseks;
 
•  * teenusega seotud fakti või õiguse vaidlustamiseks asjast huvitatud isiku taotlusel.<ref name=":1" />
•   ekspertiisi teostamiseks;
 
•   teenusega seotud fakti või õiguse vaidlustamiseks asjast huvitatud isiku taotlusel.<ref name=":1" />
 
Notar võib peatada ametiteenuse osutamise, kui see on kas hagi tagamiseks vajalik või see on kohtumääruse alusel esialgne õiguskaitse.<ref name=":1" />
 
== Tasu ==
 
 
Notar ning teenuse tellija lepivad kokku ametiteenuste hinna.<ref name=":2">Notari tasu seadus. – RT I, 10.07.2020, 27.</ref> Seda tuleb teha enne teenuse osutamist. Tasu kokkulepe peab olema tehtud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.<ref name=":1" />
 
== Teenuse osutamise koht ==
 
 
Notar võib ametiteenuseid osutada oma tööpiirkonnas. Väljaspool oma tööpiirkonda võib notar osutada vaid lepitamisteenust, tegutseda vahekohtunikuna või viia läbi ja tõestada enampakkumist, hääletamist, loosimist ning liisuheitmist.<ref name=":1" />
 
Teiste riikide kodanikud ning kodakondsuseta isikud võivad taotleda ametiteenuste osutamist samas korras nagu Eesti kodanikud.<ref name=":1" />
 
== Viited ==
846

muudatust