Erinevus lehekülje "Digitaalallkiri" redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
P (pisitoimetamine)
P
Märgis: Lähteteksti muudatus (2017)
{{keeletoimeta}}
'''Digitaalallkiri''' ehk '''digitaalne allkiri''' ehk '''digiallkiri''' on tavalise [[allkiri|allkirja]] analoog digitaalsel kujul oleva info allkirjastamiseks<ref>[http://id.ee/?id=10536 Digiallkirjastamine]</ref>. Digitaalallkirja abil on tuvastatav seos [[dokument|dokumendi]] ja allkirjastaja vahel. Digitaalallkiri koos [[ajatempel|ajatempliga]] moodustab dokumendiga ühise andmekogumi, mille koostisosi ei ole hiljem võimalik eraldi muuta.
 
{{Legaaldefinitsioon|'''E-allkiri''' ehk '''elektrooniline allkiri''' on elektroonilised [[andmed]], mis on lisatud muudele elektroonilistele andmetele või on nendega loogiliselt seotud ja mida allkirja andja kasutab allkirja andmiseks.<ref>[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 910/2014], Euroopa Liidu Teataja, 23. juuli 2014</ref><ref name="Esterm">[http://termin.eki.ee/esterm/concept.php?id=45674&term=elektrooniline%20allkiri E-allkiri], Esterm, vaadatud 11.04.2018</ref>}}
 
[[Digitaalallkirja seadus]] [[definitsioon|defineerib]] [[mõiste]] järgnevalt: ''Digitaalallkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga''.<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014012#para2 Digitaalallkirjaseadus. § 2. Digitaalallkiri], [[Riigi Teataja]], Avaldamismärge: RT I, 14.03.2014, 12</ref><ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016002?leiaKehtiv Digitaalallkirja seadus (kehtetu)], Riigi Teataja, Avaldamismärge: RT I, 25.10.2016, 2</ref> Digitaalallkirja seadus muutus kehtetuks 26. oktoobril 2016 ja selle asemel võeti vastu [[E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus]].<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/EUTS E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus (lühend – EUTS)], Riigi Teataja, Vastu võetud 12.10.2016</ref>
192

muudatust