Erinevus lehekülje "EIDAS" redaktsioonide vahel

Eemaldatud 21 baiti ,  27 päeva eest
P
P
Märgis: Lähteteksti muudatus (2017)
Märgis: Lähteteksti muudatus (2017)
 
==Määruse lisad==
===Nõuded kvalifitseeritud digiallkirjasertifikaatidele===
===I LISA NÕUDED E-ALLKIRJA KVALIFITSEERITUD SERTIFIKAATIDELE===
[[E-allkirjaKvalifitseeritud kvalifitseeritud sertifikaatdigiallkiri|E-allkirja kvalifitseeritud sertifikaadid]] peavad sisaldama järgmist:
# vähemalt automaatseks töötlemiseks sobivas [[Formaat|formaadis]] märge selle kohta, et sertifikaat on väljastatud e-allkirja kvalifitseeritud sertifikaadina;
# kvalifitseeritud sertifikaate väljastava [[kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja]]t üheselt mõistetavalt tähistavad andmed, mis sisaldavad vähemalt selle [[liikmesriik|liikmesriigi]] nime, kus kõnealune teenuseosutaja asub, ning
## kui tegemist on [[Füüsiline isik|füüsilise isikuga]]: isiku nimi;
# vähemalt allkirja andja nimi või varjunimi; kui kasutatakse varjunime, on varjunime kasutus selgesti näidatud;
# [[E-allkiriDigiallkiri|e-allkirjadigiallkirja]] valideerimisandmed, mis vastavad e-allkirja andmiseks vajalikele andmetele;
# üksikasjalikud andmed sertifikaadi kehtivusaja alguse ja lõpu kohta;
# kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajale omistatud ainukordne sertifikaadi tunnuskood;
# väljastava kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja [[täiustatud e-allkiridigiallkiri]] või [[täiustatud e-tempel]];
# koht, kus punktis g (7.) osutatud täiustatud e-allkirja või täiustatud e-templit kinnitav sertifikaat on '''tasuta''' kättesaadav;
# nende teenuste koht, mille abil on võimalik uurida kvalifitseeritud sertifikaadi kehtivust;
# kui e-allkirja valideerimisandmetega seotud e-allkirja andmiseks vajalikud andmed asuvad kvalifitseeritud e-allkirja andmise vahendis, siis vähemalt automaatseks töötlemiseks sobivas formaadis asjakohane viide kõnealusele kohale.
 
===Nõuded kvalifitseeritud digiallkirja andmise vahenditele===
===II LISA NÕUDED KVALIFITSEERITUD E-ALLKIRJA ANDMISE VAHENDITELE===
# [[Kvalifitseeritud e-allkiridigiallkiri|Kvalifitseeritud e-allkirjadigiallkirja]] andmise vahendid tagavad asjakohaste tehniliste ja menetluslike vahendite abil vähemalt selle, et:
## e-allkirjaDigiallkirja andmiseks kasutatavate e-allkirja andmiseks vajalike andmete [[konfidentsiaalsus]] on piisavalt tagatud;
## e-allkirjaDigiallkirja andmiseks kasutatavad e-allkirja andmiseks vajalikud andmed võivad reaalselt esineda ainult ühe korra;
## on piisavalt kindel, et e-allkirja andmiseks kasutatavaid e-allkirja andmiseks vajalikke andmeid ei saa tuletada ja et e-allkiridigiallkiri on piisavalt kaitstud praegu kättesaadava tehnoloogia abil võltsimise vastu;
## õiguspärane allkirja andja saab e-allkirja andmiseks kasutatavaid e-allkirja andmiseks vajalikke andmeid piisavalt kaitsta, et teised isikud ei saaks neid kasutada.
# Kvalifitseeritud e-allkirja andmise vahendid ei tohi muuta allkirjastatavaid andmeid ega takistada selliste andmete esitamist allkirja andjale enne allkirja andmist.
# E-allkirjaDigiallkirja andmiseks vajalikke andmeid võib allkirja andja nimel luua või hallata üksnes [[kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja]].
# Ilma et see piiraks punkti 1 alapunkti d (4.) kohaldamist, võib kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja, kes haldab e-allkirja andmiseks vajalikke andmeid allkirja andja nimel, dubleerida e-allkirja andmiseks vajalikud andmed üksnes varukoopiate omamiseks, eeldusel et on täidetud järgmised tingimused:
## dubleeritud andmekogumi turvatase peab olema sama mis algsel andmekogumil;
## dubleeritud andmekogumite arv ei ületa teenuse järjepidevuse tagamiseks vajalikku miinimumi.
 
===Nõuded kvalifitseeritud templiteenustele===
===III LISA NÕUDED E-TEMPLITE KVALIFITSEERITUD SERTIFIKAATIDELE===
 
E-templite kvalifitseeritud sertifikaadid peavad sisaldama järgmist:
# üksikasjalikud andmed sertifikaadi kehtivusaja alguse ja lõpu kohta;
# kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajale omistatud ainukordne sertifikaadi tunnuskood;
# väljastava kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja täiustatud e-allkiridigiallkirja või täiustatud e-tempel;
# koht, kus punktis g osutatud täiustatud e-allkirjadigiallkirja või täiustatud e-templit kinnitav sertifikaat on tasuta kättesaadav;
# nende teenuste koht, mille abil on võimalik uurida kvalifitseeritud sertifikaadi kehtivust;
# kui e-templi valideerimisandmetega seotud e-templi loomiseks vajalikud andmed asuvad kvalifitseeritud e-templi loomise vahendis, siis vähemalt automaatseks töötlemiseks sobivas formaadis asjakohane viide kõnealusele kohale.
 
===Nõuded veebilehtedel autentimiseks kvalifitseeritud sertifikaatidele===
===IV LISA NÕUDED VEEBISAIDI AUTENTIMISE KVALIFITSEERITUD SERTIFIKAATIDELE===
 
Kvalifitseeritud sertifikaadid veebisaidi autentimiseks peavad sisaldama järgmist:
# üksikasjalikud andmed sertifikaadi kehtivusaja alguse ja lõpu kohta;
# kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajale omistatud ainukordne sertifikaadi tunnuskood;
# väljastava kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja täiustatud e-allkiridigiallkiri või täiustatud e-tempel;
# koht, kus punktis h osutatud täiustatud e-allkirja või täiustatud e-templit kinnitav sertifikaat on tasuta kättesaadav;
# nende sertifikaadi kehtivusega seotud teenuste koht, mille abil on võimalik uurida kvalifitseeritud sertifikaadi kehtivust.
192

muudatust