Erinevus lehekülje "Arutelu:Eesti Tulevikuerakond" redaktsioonide vahel

resümee puudub
P
:: Erakonnaseadus [https://www.riigiteataja.ee/akt/EKS] § 12 lg 1: "Erakonna tegevuse seaduslikkuse tagamine ning erakonna ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduse alusel. Erakondade ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest." Mittetulundusühingute seadus [https://www.riigiteataja.ee/akt/MT%C3%9CS] §58: "(1) Ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused, kui ühinemislepingu on heaks kiitnud kõik ühinevad mittetulundusühingud. Ühinemisotsus peab olema kirjalik. (2) Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet."
:: Kui ühinemisotsus on üldkoosoleku poolt õiguspäraselt vastu võetud, siis on ühinemine toimunud. Vastavalt seadusele tekivad õigused ja kohustused ühinemislepingust. Oleks vaja näha ühinemislepingu teksti, et selgitada, kas ühinemisel otsustati moodustada uus mittetulundusühing (MTÜS §56 lg2) või mitte. Esimesel juhul loetakse senised MTÜd lõppenuks, nende registrikanded kustutatakse ja registreeritakse uus MTÜ. Teisel juhul oleks tegemist ühe (ühendava) MTÜ registrikande muutmisega ja teise (ühendatava) MTÜ registrikande kustutamisega. --[[Kasutaja:VillaK|VillaK]] ([[Kasutaja arutelu:VillaK|arutelu]]) 10. september 2020, kell 22:35 (EEST)
: Ma ei tea ega oska ka oletada, mis selle MTÜS § 58 lg 1 mõistlik tähendus võiks olla. Kuna seaduse seletuskiri selle kohta midagi ei ütle ja vähemalt ühe kohtulahendi ([https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?id=179524534 06.04.2016 Harju MK 2-15-16426]) põhjal ÄS-i samasisulise sätte osas võiks väita, et sel mingit sisulist tähendust ei ole, siis tuleks justminnist üle küsida. Mulle näib, et sellest sättest ei saa siiski ühinemise toimumist välja lugeda. Vastasel korral muutuksid mõttetuks MTÜS § 63 lg 2 (''Ühendatav mittetulundusühing loetakse lõppenuks ühinemise kandmisega ühendava mittetulundusühingu registrikaardile. Registripidaja kustutab ühendatava mittetulundusühingu registrist'') ja MTÜS § 64 lg 2 ls 2 (''Mittetulundusühingud loetakse ühinenuks uue mittetulundusühingu registrisse kandmisega''). Eriti tasub tähelepanu pöörata lausungitele "loetakse lõppenuks" ja "loetakse ühinenuks".
: Ilmselgelt otsustati ühineda uue MTÜ moodustamise teel, mitte lihtsalt üks erakond ühendada teisega ja seejärel nime vahetada. Või kes siis kellega kõigepealt ühines ja millise erakonna nime hakati vahetama? --[[Kasutaja:Kanakukk|kanakukk]] ([[Kasutaja arutelu:Kanakukk|arutelu]]) 11. september 2020, kell 16:56 (EEST).