Eeslinnastumine: erinevus redaktsioonide vahel

resümee puudub
Resümee puudub
Eeslinna mõistele on üritatud omistada ka "regionaallinna", "valglinna" kui ka "galaktilise metropoli" nimetust<ref name="WdldY" />.<br />
== Teke ==
Kui linnastumisele andis hoogu industrialiseeruminetööstuslik pööre, siis esimesed suured eeslinnad tekkisid 19. ja 20. sajandil ning seda ennekõike paranenud raudtee- ja maanteetranspordist tingituna, mis muutis inimeste mobiilsust märgatavalt.<ref name="XuCh3" /><br/>
19. sajandi tööstuslinnade kiire kasv linna sisserändajate arvelt pani toonaseid linnaehitusteoreetikuid mõtlema, kuidas ohjata linnade kasvu ning lahendada kasvavast elanikkonnast tingitud halvenenud elukeskkonna küsimust. Lahendusena leiti asulate loomist keskuslinnast välja poole. Nõnda anti algus satelliitasulate kujunemisele. Lisaks toetas keskuslinnast kaugemal elamist ühistranspordi areng, mis võimaldas inimestel töökohast kaugemal elada.<ref name=":1" /><br/>
Kaasaegne arusaam looduslähedasest elustiilist väljaspool linna saastunud õhku ning müra, suuremast ruumist ja privaatsusest, mida võimaldab eeslinna kolimine, madalatest kuludest elamispinnale, elatustaseme kasv ning suurenenud mobiilsus, mis võimaldab vahemaade kiiret läbimist, on tinginud eeslinnade kasvu. <br/>Nõnda näevad linnainimesed eeslinnades võimalust elada meeldivas keskkonnas, seejuures kaotamata linnaelu hüvesid.
Anonüümne kasutaja