Erinevus lehekülje "Arvo Tikk" redaktsioonide vahel

resümee puudub
Professor Arvo Tikk on märkimisväärselt panustanud Eesti arstieetika arendamisse. Selle valdkonnaga hakkas ta aktiivselt tegelema 1980. aastate teises pooles. Ta on juhtinud pea kõiki Eesti meditsiinieetika komiteesid. 1990. aastal määrati professor Arvo Tikk Tartu ülikooli inimuuringute eetikakomitee esimeheks ning ta on jätkuvalt selle komitee liige. 1991. aastal koostas ta TÜ arstiteaduskonna nõukogule doktorantide bioeetikakoolituse programmi. Doktorantide koolitamisega ja vastava eksamikomisjoni juhtimisega tegeles ta kuni 2000. aastani. Arvo Tiku organiseerimisel loodi 1997. aastal Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomitee ning ta juhtis selle tegevust kuni 2005. aastani, edaspidi on olnud komitee aseesimees.<ref name=":2" />
 
Aastatel 1997–2006 oli ta [[Eesti Arstide Liit|Eesti Arstide Liidu]] eetikakomitee esimees. Aastatel 1995–2008 osales ta Eesti esindajana [[Euroopa Nõukogu]] bioeetikakomitee (CDBI) tegevuses Prantsusmaal Strasbourgis. ProfProfessor Tiku tegevuse tulemusena moodustati 1998. aasta jaanuaris Sotsiaalministeeriumi juures laia ühiskondliku esindatusega [[Eesti Bioeetika Nõukogu]], mille ülesandeks on teha seaduseelnõude ja teiste õigusaktide väljatöötamisel bioeetikaalaseid ettepanekuid. Arvo Tikk oli selle esimees 2008. aastani, seejärel on ta olnud selle liige.<ref name=":2" /><ref name=":0" />
 
Tema meditsiinieetika käsitlused on tugevalt puudutanud ka surrogaatemadusega seotud probleeme. Ta on osalenud sotsiaalministeeriumile surrogaatemadust käsitleva aruande koostamisel ning kirjutanud ajakirjanduses, et kuivõrd asendusemadus muutub maailmas aina tavapärasemaks ja kättesaadavamaks, siis tuleks see ka Eestis juurutada.<ref name=":0" /><ref>[https://arvamus.postimees.ee/132127/arvo-tikk-eelarvamuste-koidikuis-asendus-emadus Tikk, Arvo. Eelarvamuste köidikuis asendusemadus.] Postimees, 16. juuni 2009.</ref>
 
Arvo Tikk on avaldanud umbes 400 teaduspublikatsioonteaduspublikatsiooni ja olnud kolme erialase käsiraamatu kaasautor, loonud mitmeid õppevahendeid, esinenud arvukate koolitustsüklitega.<ref name=":1" />
 
Arvo Tikk on kirglik fotograaf ja ta on teinud pidevaid ülesvõtteid Tartu ülikooli närvikliiniku kujunemisest läbi aja.<ref name=":0" /> Oma 2011. aastal ilmunud mälestusteraamatus "Arstina läbi elu" käsitleb Arvo Tikk mõningaid noorusaastatega seotud sündmusi ning viimasel viiekümnel aastal meditsiinis toimunud arenguid, kuivõrd ta on nendes ise Tartu närvikliinikus töötades osaline olnud. Raamat sisaldab ülevaadet poliomüeliidi levikust, hingamishalvatuste ravi korraldamisest ning raskes seisundis haigete nüüdisaegse intensiivravi algusest ja tervishoiukorraldusest Eestis. Ka seda raamatutu illustreerivad tema enda tehtud fotod.<ref name=":2" />