Erinevus lehekülje "Eesti Olümpiakomitee" redaktsioonide vahel

Läbivalt täiendatud ja ajakohastatud infot
(Läbivalt täiendatud ja ajakohastatud infot)
[[Pilt:Eesti Olümpiakomitee lipp.jpg|thumb|Eesti Olümpiakomitee lipp]]
 
'''Eesti Olümpiakomitee''' (lühend: EOK) on Eesti spordi sõltumatu mitteriiklik katusorganisatsioon, mis tegeleb spordipoliitika kujundamise, tippspordi arendamise, noortespordi kandepinna laiendamise ning liikumisharrastuse edendamisega. Samuti vastutab EOK Eesti delegatsiooni lähetamise eest suve- ja taliolümpiamängudele ning noorte olümpiavõistlustele. EOK on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel tegutsev sõltumatu mitteriiklik spordiorganisatsioon, mis ühendab spordialaliite, spordiühendusi, maakondade ja linnade spordiliite ja Olümpiahartas sätestatud tingimustel füüsilisi isikuid.
 
=== Organisatsioon<ref>{{Netiviide|autor=EOK|url=https://eok.ee/organisatsioon/struktuur/eok-taasasutajad|pealkiri=EOK taasasutajad|väljaanne=EOK koduleht|aeg=|vaadatud=14.01.2020}}</ref> ===
 
=== Liikmed ===
EOK liikmeteks on spordialaliidud, spordiühendused, maakondade ja linnade spordiliidud ning Olümpiahartas sätestatud tingimustel füüsilised isikud.
''18.05.2018 seisuga on EOK liikmed'':
 
* 106 spordiorganisatsiooni ja -ühendust:
EOK liikmeskonna moodustavad<ref>{{Netiviide|autor=EOK|url=https://eok.ee/organisatsioon/struktuur/liikmed|pealkiri=EOK liikmed|väljaanne=|aeg=|vaadatud=14.01.2020}}</ref>:
** 69 spordialaliitu
 
** 19 regionaalset spordiliitu
* 107 spordiorganisatsiooni ja -ühendust:
** 70 spordialaliitu (olümpia- ja mitteolümpiaaladelt)
** 18 spordiühendust
**19 regionaalset spordiliitu
* 18 füüsilist isikut:
* 18 füüsilist isikut: [[Jüri Jaanson]], [[Gerd Kanter]], [[Tõnu Laak]] (alates 1989), [[Andres Lipstok]] (1994), [[Erki Nool]], [[Neinar Seli]], [[Tiit Nuudi]] (1992), [[Erika Salumäe]] (1997), [[Kristina Šmigun|Kristina Šmigun-Vähi]], [[Mart Tarmak]] (1989), [[Toomas Tõnise]] (1992), [[Jaak Uudmäe]] (1989), [[Janika Mölder]], [[Urmas Sõõrumaa]], [[Irina Embrich]] (2019), [[Tõnu Endrekson]] (2019), [[Tõnu Tõniste]] (2019), [[Jüri Tamm]] (2019).
 
EOK auliikmed on<ref>{{Netiviide|autor=|url=https://eok.ee/organisatsioon/struktuur/auliikmed|pealkiri=EOK auliikmed|väljaanne=|aeg=|vaadatud=}}</ref> [[Rein Haljand]], [[Sven Kolga]], [[Ants Laos]], [[Jaak Lipso]], [[Tõnu Lume]], [[Peeter Mardna]], [[Gunnar Paal]], [[Aavo Pikkuus]], [[Erika Salumäe]], [[Toomas Savi]], [[Heino Sisask]], [[Tiit Sokk]], [[Ivar Stukolkin]], [[Jaan Talts]], [[Jüri Tarmak]], [[Svetlana Tširkova|Svetlana Tširkova-Lozovaja]], [[Jaak Uudmäe]].
[[Jüri Jaanson]], [[Gerd Kanter]], [[Tõnu Laak]] (1989), [[Andres Lipstok]] (1994), [[Erki Nool]], [[Neinar Seli]], [[Tiit Nuudi]] (1992), [[Erika Salumäe]] (1997), [[Kristina Šmigun|Kristina Šmigun-Vähi]], [[Jaan Talts]] (1989), [[Mart Tarmak]] (1989), [[Toomas Tõnise]] (1992), [[Jaak Uudmäe]] (1989), Janika Mölder, Urmas Sõõrumaa, Irina Embrich (2019), Tõnu Endrekson (2019), Tõnu Tõniste (2019), Jüri Tamm (2019).
 
=== Juhtimine ===
Eesti Olümpiakomiteed juhivad täiskogu, esindajate kogu, täitevkomitee, president ja peasekretär. Igapäevane töö on koondunud EOK sekretariaati. EOK peasekretär on alates 2013. aastast [[Siim Sukles]].
'''Eesti Olümpiakomitee presidendid'''
 
==== Täiskogu ====
*[[Friedrich Akel]] (esimees, 1924–1931)
Täiskogu ehk liikmete üldkoosolek on EOK kõrgeim juhtimisorgan. Täiskogu toimub vähemalt üks kord aastas. Täiskogul võivad osaleda ja hääletada kõik EOK liikmed, igal liikmel on üks hääl.
 
Täiskogu otsustab teiste ülesannete seas EOK põhikirja, missiooni, põhieesmärkide ja tegevussuundade muutmise, uute liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise üle, kinnitab majandusaasta aruande ja omistab aunimetusi. Täiskogul valitakse ka EOK täitevkomitee, esindajate kogu liikmed, president ja asepresidendid.
 
==== Esindajate kogu ====
Esindajate kogu on koosolek, mis toimub täiskogude vahelisel perioodil. Esindajate kogul on 67 liiget, kellest enam kui pooled on olümpiaalade alaliitude esindajad. Esindajate kogu täidab kindlaid ülesandeid, näiteks kinnitab täitevkomitee ettepanekul olümpiamängudest osavõtva delegatsiooni ja olümpiamängudel esinemise aruande ning kinnitab EOK järgneva aasta eelarve.
 
==== '''Täitevkomitee''' ====
Täitevkomitee on EOK juhatus, kuhu kuulub 18 hääleõiguslikku liiget: president, kaks asepresidenti ja 14 täitevkomitee liiget. Täitevkomiteesse kuulub ex-officio EOK sportlaskomisjoni esimees. Täitevkomitee koosseisust peab üle 50% liikmetest olema olümpiamängude programmi kuuluvate spordialade rahvusvaheliste liitude liikmeks olevate Eesti spordialaliitude esindajad.
 
Täitevkomiteel on erinevaid vastutusi, sealhulgas viib ellu täiskogu ja esindajate kogu otsuseid, teostab EOK strateegilist juhtimist ja arendustegevust, kiidab heaks ja esitab täiskogule kinnitamiseks majandusaasta aruande ja järgmise aasta eelarve projekti, otsustab EOK vahendite kasutamise esindajate kogu poolt kinnitatud eelarve piires, koordineerib EOK liikmetevahelist koostööd ja lahendab vaidlusküsimusi ning otsustab muude täitevkomitee pädevusse antud küsimuste üle.
 
15. aprillil 2016 kinnitas EOK täiskogu täitevkomitee koosseisus<ref>{{Netiviide|autor=|url=https://www.eok.ee/organisatsioon/struktuur/taitevkomitee|pealkiri=EOK täitevkomitee|väljaanne=|aeg=|vaadatud=}}</ref>:
 
*[[Urmas Sõõrumaa]] – president
*[[Tõnu Tõniste]] – asepresident
*[[Jüri Tamm]] – asepresident
*[[Urmas Paet]] – täitevkomitee liige
*[[Anne Rei]] – täitevkomitee liige
*[[Karol Kovanen]] – täitevkomitee liige
*[[Oliver Kruuda]] – täitevkomitee liige
*[[Toomas Tõnise]] – täitevkomitee liige,
*[[Marko Kaljuveer]] – täitevkomitee liige
*[[Riho Terras]] – täitevkomitee liige
*[[Reet Hääl]] – täitevkomitee liige
*[[Hanno Pevkur]] – täitevkomitee liige
* Mati Alaver (arvati täiskogu otsusega välja 22. mai 2019)
*[[Helir-Valdor Seeder]] – täitevkomitee liige
*[[Mihhail Kõlvart]] – täitevkomitee liige
*[[Erki Nool]] – täitevkomitee liige
*[[Kristjan Järvi]] – täitevkomitee liige
*[[Gerd Kanter]] – täitevkomitee liige ex-officio, EOK sportlaskomisjoni esimees
 
22. mail 2019 nimetati Alaveri asemel täitevkomitee uueks liikmeks [[Kristjan Port]].
 
==== President ====
EOK president juhib, koordineerib ja korraldab EOK strateegilist tegevust, esindab EOK-d kõikides õigustoimingutes, suhetes riigi- ja valitsemisorganite ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, juhib täitevkomitee tegevust ning juhatab täiskogu, esindajate kogu ja täitevkomitee koosolekuid.<ref>{{Netiviide|autor=|url=https://www.eok.ee/organisatsioon/struktuur|pealkiri=EOK struktuur|väljaanne=|aeg=|vaadatud=}}</ref>
 
EOK presidendid läbi ajaloo<ref>{{Netiviide|autor=|url=https://www.eok.ee/organisatsioon/struktuur/presidendid|pealkiri=EOK presidendid|väljaanne=|aeg=|vaadatud=}}</ref>:
 
* [[Friedrich Akel]] (esimees, 1924–1931)
 
*[[Johan Laidoner]] (esimees, 1934–1940)
*[[Urmas Sõõrumaa]] (2016–...)
 
EOK aupresidendid<ref>{{Netiviide|autor=|url=https://www.eok.ee/organisatsioon/struktuur/aupresidendid|pealkiri=EOK aupresidendid|väljaanne=|aeg=|vaadatud=}}</ref> on [[Tiit Nuudi]], [[Mart Siimann]], [[Andres Lipstok]].
'''Eesti Olümpiakomitee aupresidendid'''
 
=== Seotud organisatsioonid ===
*[[Tiit Nuudi]]
'''[[Spordikoolituse ja -Teabe SA|Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus]]'''
 
EOK asutas Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga, loomaks uusi võimalusi spordi toetamiseks ja arendamiseks ning arendamaks sporditegevust toetavaid tugiteenuseid. Sihtasutus korraldab spordialaste kutsekvalifikatsioonide, õppekavade ja õppematerjalide väljatöötamist ning rakendamist eelkõige treeneritele; korraldab treenerite, sporditöötajate ja spordijuhtide ning teiste spordispetsialistide koolitusi;tegutseb treenerite kutseandmise keskusena, viib läbi kutseeksameid ja –teste; kogub, töötleb, haldab ja levitab spordialast teavet, on Eesti Spordiregistri volitatud töötleja; viib läbi spordi- ja liikumisharrastuse alaseid uuringuid ja küsitlusi, osutab konsultatsioone ja nõustamist; osaleb spordipoliitiliste ettepanekute väljatöötamises ja sellealases nõustamises; haldab ja arendab spordi- ning õppeeesmärgil sihtasutuse vara; korraldab muid Sihtasutuse eesmärgi täitmiseks vajalikke tegevusi. Sihtasutuse hallatavast portaalist sport.ee leiab ulatuslikud andmebaasid kogu Eesti spordi kohta.
*[[Mart Siimann]]
 
'''[[Spordimeditsiini Sihtasutus]]'''
* [[Andres Lipstok]]
 
Spordimeditsiini Sihtasutuse rajas EOK 1998. aastal, tagamaks tippsportlastele kvaliteetne spordimeditsiini teenus. Enamik Eesti tipp- ja noorsportlasi käib seal regulaarsetel koormustestidel, spordiarsti konsultatsioonidel, füsioteraapiaseanssidel taastumiseks, samuti ravi saamas vigastuste korral. Lisaks pakub Spordimeditsiini SA spordimeditsiinilisi uuringuid, ravi ja konsultatsioone harrastussportlastele.
'''Eesti Olümpiakomitee auliikmed'''
 
'''[[Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum]]'''
*Rein Haljand
*Sven Kolga
*Ants Laos
*Jaak Lipso
*Tõnu Lume
*Peeter Mardna
*Gunnar Paal
*Aavo Pikkuus
*Erika Salumäe
*Toomas Savi
*Heino Sisask
*Tiit Sokk
*EIvar Stukolkin
*Jaan Talts
*Jüri Tarmak
*Svetlana Tširkova-Lozovaja
*Jaak Uudmäe
 
Riigiasutusena juba 1963. aastast tegutsenud Eesti Spordimuuseum sai uue alguse 2016. aasta 14. aprillil, kui tänu uuele muuseumiseadusele sai muuseumist sihtasutus, mille rajajateks Eesti Olümpiakomitee ja Kultuuriministeerium. Kuna olümpiatemaatika on alati muuseumis prioriteetne olnud, sai muuseum nüüd ka oma nimesse vastava täienduse. 2016. aastal sai Eesti Spordimuuseumist ka rahvusvahelise olümpiamuuseumide koostöövõrgustiku asutajaliige.
'''Rahvusvahelise Olümpiakomitee liikmed Eestist'''
 
'''Eesti Antidoping'''
*[[Friedrich Akel|Karl Friedrich Akel]] (1927–1932)
 
Eesti Olümpiakomitee asutas Sihtasutuse Eesti Antidoping 2007. aastal eesmärgiga seista puhta spordi ja ausa mängu eest. Eesti Antidoping tegutseb EOK-st sõltumatult ning töötab kolmel suuremal tegevussuunal: dopingukontrollide läbiviimine, antidopingualane koolitus- ja teavitustöö, antidopingualane kohalik ja rahvusvaheline koostöö. 2019. aastal laiendasid EOK ja Kultuuriministeerium sihtasutuse tegevusala - uue nime all Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus kuuluvad organisatsiooni tegevusalasse võitlus kõikide pahedega spordis, sealhulgas kokkuleppemängude, väärkohtlemise, pealtvaatajate turvalisus jms teemad.
*[[Joakim Puhk]] (1936–1942)
 
'''EOK juhtkond ehk täitevkomitee'''
* [[Urmas Sõõrumaa]] – president
*[[Tõnu Tõniste]] – asepresident
*[[Jüri Tamm]] – asepresident
* [[Urmas Paet]] – täitevkomitee liige
* [[Anne Rei]] – täitevkomitee liige, [[Eesti Jalgpalliliit|Eesti Jalgpalliliidu]] peasekretär
* [[Karol Kovanen]] – täitevkomitee liige
* [[Oliver Kruuda]] – täitevkomitee liige, [[Eesti Käsipalliliit|Eesti Käsipalliliidu]] president
* [[Toomas Tõnise]] – täitevkomitee liige, EOK asepresident 2012–2016, EOK peasekretär 2000–2012
* [[Marko Kaljuveer]] – täitevkomitee liige
* [[Riho Terras]] – täitevkomitee liige
* [[Reet Hääl]] – [[Eesti Suusaliit|Eesti Suusaliidu]] ja [[Eesti Tennise Liit|Eesti Tennise Liidu]] juhatuse liige
* [[Hanno Pevkur]] – [[Eesti Võrkpalli Liit|Eesti Võrkpalliliidu]] president
* Kristjan Port
* [[Helir-Valdor Seeder]] – [[Eestimaa Spordiliit Jõud]] president, [[Eesti Käsipalliliit|Eesti Käsipalliliidu]] juhatuse liige
* [[Mihhail Kõlvart]] – [[Eesti Taekwondo Liit|Eesti Taekwondo Liidu]] ja [[Eesti Võitlusspordi Ühendus]]e esimees
* [[Erki Nool]] – [[Olümpiavõitjate Kogu]] president
* [[Kristjan Järvi]] – dirigent ja pianist
* [[Gerd Kanter]] – EOK sportlaskomisjoni esimees
Eesti Olümpiakomitee peasekretär on alates 2013. aastast [[Siim Sukles]].
 
'''EOK[[Eesti teenetemärkOlümpiaakadeemia]]'''
 
Eesti Olümpiaakadeemia alustas tegevust 1989. aastal Eesti Olümpiakomitee juures registreeritud organisatsioonina ning alates 2009. aastast jätkas tegevust EOK iseseisva liikmena. Eesti Olümpiaakadeemia eesmärk on edendada olümpialiikumist läbi olümpismi üldhumanistlike ideede levitamise ja erinevate olümpiaharidusprojektide. Akadeemia tegevus on suunatud eelkõige lastele ja noortele, kuid selle lahutamatu osa on ka akadeemilise diskussiooni algatamine ja edendamine erinevatele põlvkondadele laiemat huvi pakkuvates olümpialiikumise olulistes küsimustes.
*Ants Antson 6.12.2006
*Svetlana Lozovaja 6.12.2006
*Jüri Tarmak 6.12.2006
*Jaan Talts 6.12.2006
*Aavo Pikkuus 6.12.2006
*Ivar Stukolkin 6.12.2006
*Jaak Uudmäe 6.12.2006
*Viljar Loor 6.12.2006
*Mait Riisman 6.12.2006
*Tiit Sokk 6.12.2006
*Erika Salumäe 6.12.2006
*Erki Nool 6.12.2006
*Andrus Veerpalu 6.12.2006
*Kristina Šmigun 6.12.2006
*Arnold Green 6.12.2006
*Ilmar Kullam 6.12.2006
*Atko-Meeme Viru 6.12.2006
*Aldonis Vrublevskis 1.12.2007
*Mati Alaver 6.12.2007
*Jüri Jaanson 6.12.2007
*Anatoli Šmigun 6.12.2007
*August Englas 8.12.2008
*Vesteinn Hafsteinsson 8.12.2008
*Gerd Kanter 8.12.2008
*Heino Kruus 8.12.2008
*Andres Lipstok 8.12.2008
*Tiit Nuudi 8.12.2008
*Arturas Poviliunas 10.12.2008
*Eri Klas 8.12.2009
*Mihkel Leppik 8.12.2009
*Jaak Lipso 8.12.2009
*Janika Mölder 8.12.2009
*Hanno Selg 8.12.2010
*Aleksander Tšutselov 8.12.2010
*Kaido Höövelson 8.12.2011
*Heiki Nabi 11.12.2012
*iim Sukles 11.12.2012
*Jüri Tamm 9.12.2013
*Rein Haljand 9.12.2013
*Gunnar Paal 9.12.2013
*Lembitu Kuuse 26.03.2015
*Tõnu Pääsuke 26.03.2015
*Rein Ottoson 26.03.2015
*Mart Poom 26.03.2015
*Tõnu Lume 26.03.2015
*Õnne Pollisinski 15.04.2016
*Markko Märtin 15.04.2016
*Mart Siimann 15.04.2016
*Alar Arukuusk 17.05.2017
*Heiti Hääl 17.05.2017
*Anu Kaljurand 17.05.2017
*Ott Kiivikas 17.05.2017
*Madis Lepajõe 17.05.2017
*Anna Levandi 17.05.2017
*Toomas Tõnise 17.05.2017
*Virve Vask 17.05.2017
*Kaiu Kustasson 18.05.2018
*Peeter Mardna 18.05.2018
*Meelis Milder 18.05.2018
*Agnes Mägi 18.05.2018
*Gunnar Press 18.05.2018
*Väino Treimann 18.05.2018
 
== Vaata ka ==
*[http://www.eok.ee Eesti Olümpiakomitee]
* [https://www.facebook.com/Olympiafann Olen Olümpiafänn Facebooki leht]
* [[Andrus Nilk]]: [http://www.epl.ee/artikkel/447829 Kes suudab anda president Siimannile parimat nõu?], EPL, 10. november 2008
 
{{Eesti spordialaliidud}}
9

muudatust