Erinevus lehekülje "Festheart" redaktsioonide vahel

2019
(2018. aasta juhtum)
(2019)
 
=== 2018 ===
2017. aasta sügisel esitas MTÜ SevenBow kaks toetustaotlust Rakvere kultuuriürituste toetusvooru. Vastavalt linnavolikogu kehtestatud korrale kaalus kultuurikomisjon taotlust ja hindas kaks MTÜ taotlust maksimumsumma vääriliseks. Vastav otsus edastati volikogule, mis vähendas oma otsust põhjendamata toetust viiekordselt. Kõik ülejäänud kultuurikomisjoni otsused aga kinnitati sajaprotsendiliselt. [[Eesti Inimõiguste Keskus]] ja MTÜ SevenBow kaebasid Rakvere linnavolikoguLinnavolikogu kohtusse "Eesti põhiseaduse, õigusriigi praktika ja volikogu enda kehtestatud reeglite eiramise tõttu."<ref name=":20" /> Eesti Inimõiguste Keskuse hinnangul on tegemist hoiatava näitega, "kuidas avalik võim sekkub kunsti- ja väljendusvabadusse, seda oma eelarvamuste põhjal ja põhiseadust eirates".<ref name=":20" /><ref name="UldTu" />
 
31. mail tunnistas Tartu Halduskohus Rakvere Linnavolikogu 28. veebruari 2018. aasta otsuse jätta filmifestival toetuseta õigusvastaseks. Kohus selgitas, et "Rakvere Linnavolikogu tollases otsuses ei ole vähimalgi määral põhjendatud, miks määras volikogu MTÜ Sevenbow'le väiksemad toetused võrreldes sellega, mida taodeldi ja mida nägi ette kultuurikomisjoni otsus. Kohus lisas, et kuna Rakvere Linnavolikogu ei ole haldus- ega kohtumenetluses esile toonud kohast õiguslikku alust, mis lubanuks tal kõrvale kalduda kultuurikomisjoni koostatud otsusest, siis oleks pidanud festivalikorraldajate toetustaotluse täies ulatuses rahuldama." Lisaks selgitas kohus, et "Rakvere Linnavolikogu on ainupädevust kasutades ise otsustanud kehtestada korra, mis näeb volikogu kultuurikomisjonile ette olulise rolli kultuuriürituste ja -projektide toetamise taotluste hindamisel. Seetõttu ei ole volikogul õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni esitatud otsusest. Kohus tuletas meelde, et Riigikogu halduskolleegium on toonitanud, et "demokraatlikult valitud esinduskogu ei või otsuseid teha meelevaldselt ja erapoolikult, vaid valikud peavad lähtuma ratsionaalsetest argumentidest."<ref name=":0">{{Netiviide|autor=Valner Valme|url=https://kultuur.err.ee/947911/halduskohus-luges-rakvere-otsuse-mitte-toetada-lgbt-festivali-oigusvastaseks|pealkiri=Halduskohus luges Rakvere otsuse mitte toetada LGBT festivali õigusvastaseks|väljaanne=ERR|aeg=31.03.2019|vaadatud=16.12.2019}}</ref> Rakvere linn ei kaevanud kohtuotsust edasi ja see jõustus 2. juulil 2019.<ref name=":1">{{Netiviide|autor=Eesti Inimõiguste Keskus|url=https://humanrights.ee/kaasused/lgbti-filmifestival-festheart/|pealkiri=LGBTI+ filmifestival Festheart|väljaanne=|aeg=29.05.2019|vaadatud=16.12.2019}}</ref>
 
Festhearti korraldaja Keio Soomelt rõhutas vajadust seista vastu diskrimineerimisele. Ta avaldas lootust, et Festhearti-juhtum annab ka teistele julgust diskrimineerimise vastu seista.<ref name=":0" />
 
=== 2019 ===
2018. aasta sügisel esitas MTÜ SevenBow projektitaotluse saamas toetust Festhearti korraldamiseks Rakvere kultuuriürituste toetusvooru. Rakvere volikogu kultuurikomisjon hindas projekte ning Festheart pälvis komisjoni toetuse rahastuseks. Rakvere Linnavolikogu aga kaldus oma otsuses kõrvale kultuurikomisjoni otsusest ning vähendas LGBT+ filmifestivali toetust 1500 eurolt 300-le eurole. [[Eesti Inimõiguste Keskus]] ja MTÜ SevenBow kaebasid Rakvere Linnavolikogu kohtusse.<ref name=":1" />
 
14. juunil 2019 otsustas Tartu Halduskohus tühistada Rakvere linnavolikogu otsus, milles jäeti täies ulatuses rahuldamata projektitaotlus filmifestivali toetamiseks ning kohustas Rakvere linnavolikogu tegema uue otsuse, millega määrata MTÜ-le 2019. aasta filmifestivali korraldamiseks täiendavalt toetust 1200 eurot. Rakvere linn ei kaevanud kohtuotsust edasi ning see jõustus 16. juulil 2019.<ref name=":1" />
 
Festhearti peakorraldaja Keio Soomelti sõnul sai taas kohtus kinnitatud, et "volikogu peab oma tegevuses lähtuma õigusaktidest mitte eelarvamustest ja emotsioonidest." Tema hinnangul annab otsus lootust, et "populismiga vähemustest üle sõitmine ei muutu normiks ja selle vastu on võimalik edukalt välja astuda.“<ref name=":2">{{Netiviide|autor=Hindrek Pärg|url=https://www.ohtuleht.ee/967174/halduskohus-todes-taas-rakvere-linn-kaitus-festheartiga-oigusvastaselt-ka-sel-aastal|pealkiri=Halduskohus tõdes taas: Rakvere linn käitus Festheartiga õigusvastaselt ka sel aastal|väljaanne=Õhtuleht|aeg=14.06.2019|vaadatud=17.12.2019}}</ref> Eesti Inimõiguste Keskuse strateegilise hagelemise valdkonna eestvedaja Kelly Grossthali järgi oli otsus sarnane 2018. aasta filmifestivali rahastamist puudutanud kohtuotsusele. Taaskord tõdeti, et "volikogul ei ole õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni hinnangutest, kui selline kord linnas kehtib.“<ref name=":2" />
 
== Viited ==