Erinevus lehekülje "Festheart" redaktsioonide vahel

2018. aasta juhtum
(Pilt: 2019)
(2018. aasta juhtum)
=== 2018 ===
2017. aasta sügisel esitas MTÜ SevenBow kaks toetustaotlust Rakvere kultuuriürituste toetusvooru. Vastavalt linnavolikogu kehtestatud korrale kaalus kultuurikomisjon taotlust ja hindas kaks MTÜ taotlust maksimumsumma vääriliseks. Vastav otsus edastati volikogule, mis vähendas oma otsust põhjendamata toetust viiekordselt. Kõik ülejäänud kultuurikomisjoni otsused aga kinnitati sajaprotsendiliselt. [[Eesti Inimõiguste Keskus]] ja MTÜ SevenBow kaebasid Rakvere linnavolikogu kohtusse "Eesti põhiseaduse, õigusriigi praktika ja volikogu enda kehtestatud reeglite eiramise tõttu."<ref name=":20" /> Eesti Inimõiguste Keskuse hinnangul on tegemist hoiatava näitega, "kuidas avalik võim sekkub kunsti- ja väljendusvabadusse, seda oma eelarvamuste põhjal ja põhiseadust eirates".<ref name=":20" /><ref name="UldTu" />
 
31. mail tunnistas Tartu Halduskohus Rakvere Linnavolikogu 28. veebruari 2018. aasta otsuse jätta filmifestival toetuseta õigusvastaseks. Kohus selgitas, et "Rakvere Linnavolikogu tollases otsuses ei ole vähimalgi määral põhjendatud, miks määras volikogu MTÜ Sevenbow'le väiksemad toetused võrreldes sellega, mida taodeldi ja mida nägi ette kultuurikomisjoni otsus. Kohus lisas, et kuna Rakvere Linnavolikogu ei ole haldus- ega kohtumenetluses esile toonud kohast õiguslikku alust, mis lubanuks tal kõrvale kalduda kultuurikomisjoni koostatud otsusest, siis oleks pidanud festivalikorraldajate toetustaotluse täies ulatuses rahuldama." Lisaks selgitas kohus, et "Rakvere Linnavolikogu on ainupädevust kasutades ise otsustanud kehtestada korra, mis näeb volikogu kultuurikomisjonile ette olulise rolli kultuuriürituste ja -projektide toetamise taotluste hindamisel. Seetõttu ei ole volikogul õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni esitatud otsusest. Kohus tuletas meelde, et Riigikogu halduskolleegium on toonitanud, et "demokraatlikult valitud esinduskogu ei või otsuseid teha meelevaldselt ja erapoolikult, vaid valikud peavad lähtuma ratsionaalsetest argumentidest."<ref name=":0">{{Netiviide|autor=Valner Valme|url=https://kultuur.err.ee/947911/halduskohus-luges-rakvere-otsuse-mitte-toetada-lgbt-festivali-oigusvastaseks|pealkiri=Halduskohus luges Rakvere otsuse mitte toetada LGBT festivali õigusvastaseks|väljaanne=ERR|aeg=31.03.2019|vaadatud=16.12.2019}}</ref> Rakvere linn ei kaevanud kohtuotsust edasi ja see jõustus 2. juulil 2019.<ref>{{Netiviide|autor=Eesti Inimõiguste Keskus|url=https://humanrights.ee/kaasused/lgbti-filmifestival-festheart/|pealkiri=LGBTI+ filmifestival Festheart|väljaanne=|aeg=29.05.2019|vaadatud=16.12.2019}}</ref>
 
Festhearti korraldaja Keio Soomelt rõhutas vajadust seista vastu diskrimineerimisele. Ta avaldas lootust, et Festhearti-juhtum annab ka teistele julgust diskrimineerimise vastu seista.<ref name=":0" />
 
== Viited ==