Erinevus lehekülje "Kiviõli I Keskkool" redaktsioonide vahel

Märgised: Mobiilimuudatus Mobiiliveebi kaudu
Märgised: Mobiilimuudatus Mobiiliveebi kaudu
Tunnustamiseks saab esitada suure südamega kooli heategija, kogukonna liikme, kes väärib oma tegevusega märkamist ja esiletõstmist.
 
'''Esitaja:''' õpilane, õpilasesindus, kooli töötajad, juhtkonna liikmed.
 
'''Sihtrühm:''' kodanik, kodanike rühmitus, õppeasutuse pidaja, organisatsioon, hoolekogu
 
'''Eesmärk:''' KIK-i sõbra auhinnaga on tunnustatud kodanik, kodanike rühmitus, õppeasutuse pidaja, organisatsioon või hoolekogu, kes on meie kooli toetanud ja abistanud õppija jaoks mitmekülgse arengukeskkonna loomisel, on olnud heaks partneriks "Ettevõtliku kooli" programmi põhimõtete ellurakendamisel nii õppeprotsessi siseselt kui ka väliselt (nt huvitegevuses).'''
 
'''Definitsioon:'''
* KIK-i sõbra tegevus on olnud eeskujuks õppuritele ning oma tegevusega on ta pälvinud koolipere lugupidamise.
* KIK-i sõbra tegevus on olnud ettevõtlikku õpikeskkonda kujundav, selle mõjul on loodud ''tahan-suudan-teen hoiakut väärtustav õhkkond.''
'''Esitamine:''' kandidaatide esitamise tähtaeg on 1 kuu enne auhinna üleandmist, hiljemalt jooksva aasta 23. jaanuaril.
 
'''Valimine: '''esitatud kandidaatide seast valib tunnustatava välja ẑürii, mille moodustavad ÕE president, kooli direktor, huvijuht ja ettevõtlikkuse koordinaator.
Anonüümne kasutaja