Erinevus lehekülje "Eesti Vabariigi ministeeriumid" redaktsioonide vahel

resümee puudub
* [[Välisministeerium]]
 
===1989–1991 1989–1993===
6. detsembril 1989 [[Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseis]]u poolt vastu võetud seadus Eesti NSV Valitsuse kohta sätestas järgmised Eesti NSV ministeeriumid:<ref>Eesti NSV seadus Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse kohta. Eesti NSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja 1989, 39, 609</ref>
*[[Keskkonnaministeerium]]<ref>[http://www.envir.ee/616 Eesti keskkonnakaitseorganisatsiooni areng]</ref>
*Ehitusministeerium
*Haridusministeerium
*Justiitsministeerium
*Kaubandusministeerium
*Keskkonnaministeerium
*Kultuuriministeerium
*Majandusministeerium
*Materiaalsete Ressursside Ministeerium
*Põllumajandusministeerium
*Rahandusministeerium
*Sideministeerium
*Siseasjade Ministeerium
*Sotsiaalministeerium
*Tervishoiuministeerium
*Transpordiministeerium
*Tööstus- ja Energeetikaministeerium
*Välisministeerium
 
Ehkki seaduses esitatud ministeeriumide loetelus ei olnud sotsiaalhooldusministeeriumi, siis Eesti NSV Ülemnõukogu 6. detsembri 1989 otsus sama seaduse rakendamise kohta nägi ette säilitada ajutiselt [[Eesti NSV Sotsiaalhooldusministeerium]] "seoses uue pensioniseadusandluse väljatöötamise ja rakendamisega."<ref>Eesti NSV Ülemnõukogu 6. detsembri 1989 otsus Eesti NSV seaduse "Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse kohta" ellurakendamisest. Eesti NSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja 1989, 39, 608</ref>
===1996-===
 
1996. aasta 1. jaanuaril oli vastavalt [[Vabariigi Valitsuse seadus]]ele Eestis järgmised ministeeriumid:
1990 mais nimetati Eesti NSV ministeeriumid ümber vastavateks Eesti Vabariigi ministeeriumideks.
 
1991 oktoobris muudeti Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium Eesti Vabariigi Tööministeeriumiks.<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/24177 Seadus Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ümbernimetamise kohta Eesti Vabariigi Tööministeeriumiks (RT 1991, 37, 457)]</ref>
 
===1993–1996===
20. oktoobril 1992 võttis Riigikogu vastu [[Eesti Vabariigi põhiseadus]]ele tugineva [[Vabariigi Valitsuse seadus]]e, millega täidesaatva riigivõimu teostamiseks ja valitsemisalade korraldamiseks moodustati 11 ministeeriumi:<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/28382 Vabariigi Valitsuse seadus (RT 1992, 45, 574)]</ref>
*[[Justiitsministeerium]]
*[[Kaitseministeerium]]
*[[Keskkonnaministeerium]]
*[[Kultuuri- ja Haridusministeerium]]
*[[Majandusministeerium]]
*[[Põllumajandusministeerium]]
*[[Rahandusministeerium]]
*[[Siseministeerium]]
*[[Sotsiaalministeerium]]
*[[Teede- ja Sideministeerium]]
*[[Välisministeerium]]
Valitsuse struktuur viidi uue seadusega vastavusse 1. märtsiks 1993.
 
===1996-1996–===
1. jaanuarist 1996 jõustus [[Vabariigi Valitsuse seadus]]e uus redaktsioon, mis sätestas 12 ministeeriumi:<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/28463 Vabariigi Valitsuse seadus (RT I 1995, 94, 1628)]</ref>
*[[Haridusministeerium]]
*[[Justiitsministeerium]]
*[[Teede- ja Sideministeerium]]
*[[Välisministeerium]]
Võrreldes varasema ministeeriumide loeteluga lahutati 1. jaanuarist 1996 Haridusministeerium ja Kultuuriministeerium eraldi ministeeriumideks.
 
1. novembrilnovembrist 2002 ühendati Majandusministeerium ning Teede- ja Sideministeerium [[Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumiksKommunikatsiooniministeerium]]iks.
 
1. jaanuariljaanuarist 2003 saimuudeti HaridusministeeriumistHaridusministeeriumi nimi [[Haridus- ja Teadusministeerium]]iks.
1. novembril 2002 ühendati Majandusministeerium ning Teede- ja Sideministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiks.
 
1. septembrist 2015 muudeti Põllumajandusministeeriumi nimi [[Maaeluministeerium]]iks.<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015004 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 30.06.2015, 4)]</ref>
1. jaanuaril 2003 sai Haridusministeeriumist Haridus- ja Teadusministeerium.
 
==Viited==
10 560

muudatust