Erinevus lehekülje "Tallinna linnavolikogu" redaktsioonide vahel

Lisatud alamjaotus "Töökorraldus", rubriigist "Organisatsioon" kustutatud paar lauset, mis dubleerisid töökorraduse rubriiki
(Lisatud alamjaotus "Töökorraldus", rubriigist "Organisatsioon" kustutatud paar lauset, mis dubleerisid töökorraduse rubriiki)
==Moodustamine==
Tallinna linnavolikogu valitakse Tallinna linna [[hääleõiguslik elanik|hääleõiguslike elanike]] ([[Eesti kodanik]]e ja mittekodanike) poolt [[kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus]]e alusel üldistel, ühetaolistel ja otsestel valimistel neljaks aastaks ning valimine on salajane.
 
==Töökorraldus==
Tallinna linnavolikogu töötab täiskoguna. Linnavolikogu tööorganid on eestseisus, alatised ja ajutised komisjonid ning fraktsioonid.
 
Linnavolikogu kinnitab alalised komisjonid probleemvaldkondade kaupa, sh revisionikomisjoni kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 järgi. Komisjonid selgitavad välja linnaelu probleeme ja pakuvad neile lahendusi. Revisionikomisjon kontrollib linnavalitsuse ja linna ametiasutuste tegevust.
 
Linnavolikogu asjaajamise korraldamise, majandusliku teeninindamise ning linnavolikogu, tema komisjonide ja fraktsioonide töö tagab Tallinna linnavolikogu kantselei.
 
Linnavolikogu annab üldaktidena määrusi ning võtab üksikaktidena vastu otsuseid.
 
Linnavolikogu ainupädevusse kuulub muuhulgas: linna eelarve vastuvõtmine ja muutmine; kohalike maksude kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine; toetuste andmine; Tallinna arengukava vastuvõtmine; linnaosa moodustamine ja lõpetamine, tema pädevuse kindlaksmääramine ja põhimääruse kinnitamine; linnapea valimine ja ametist vabastamine; linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning kandidaatide kinnitamine.
 
Tallinna linnavolikogu korralised istungid toimuvad iga paarisnädala neljapäeval.
 
 
==Organisatsioon==
Linnavolikogu teostab võimu läbi linnavolikogu täiskogul vastuvõetud otsuste ja määruste.
 
Linnavolikogu juures tegutsevad ka alalised komisjonid, mis moodustatakse omavalitsuse poolt lahendamist vajavate linnaelu probleemide väljaselgitamiseks ja lahendusteede leidmiseks. Linnavolikogu juures tegutses Revisjonikomisjon, mille ülesandeks on Tallinna linnavalitsuse tegevuse kontrollimine. Linnavolikogu tehnilise teenindamise tagab linnavolikogu kantselei.
 
Tallinna linnavolikogus esindatud erakonnad võivad moodustada [[fraktsioon (volikogu)|fraktsioone]], mille eelduseks on viie või enama erakonnaliikme olemasolu linnavolikogu koosseisus, kes on valitud sama nimekirja järgi. Linnavolikogu liige võib kuuluda samaaegselt ainult ühte fraktsiooni. Fraktsiooni tegevuse organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab linnavolikogu kantselei.
Anonüümne kasutaja