Ava peamenüü

Muudatused

Viitetõrge
{{viited|allikad=
<ref name="TrgAk">Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded [https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018010?leiaKehtiv#para9 § 9 p 1]. Vastu võetud 20.06.2011, [https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018010?leiaKehtiv RT I, 14.02.2018, 10].</ref>
 
<ref name="NRRwk">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para48b2 KOKS § 48<sup>2</sup> lg 1, 2]</ref>
<ref name="2878h">Korruptsioonivastase seaduse eelnõu seletuskiri. Lk 2. Võrgus: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/369e4999-cf7d-488b-8155-f688cd9d23ee</ref>
<ref name="hKmVj">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para49 KOKS § 49 lg 12]</ref>
<ref name="RIyGE">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para17 KOKS § 17 lg 6<sup>2</sup>]</ref>
}}
 
75 447

muudatust