Erinevus lehekülje "Eelotsusetaotlus" redaktsioonide vahel

(Pädevuse lõigu struktureerimine)
 
=== Millal Euroopa Kohus ei vasta? ===
Euroopa Kohus võib eelotsuse teha üksnes juhul, kui liidu õigus on põhikohtuasjas kohaldatav.<ref name=":1" /> Eelotsusetaotlust ei menetleta, kui Euroopa Liidu õigusel puudub tähtsus asja lahendamise seisukohalt. Praktikas esineb selliseid olukordi vähe.<ref>{{Raamatuviide|autor=Risto Eerola, Tuomas Mylly, Päivi Saarinen|pealkiri=Euroopa Liidu õigus|aasta=2001|koht=Tartu|kirjastus=Tartu Ülikooli Kirjastus|lehekülg=165}}</ref> Euroopa Kohus ei vasta eelotsusetaotlusele kui küsimus on Euroopa Liidu õiguse kohaldamise osas teemaväline.<ref name=":2">{{Raamatuviide|autor=Paul Craig, Gráinne de Búrca|pealkiri=EU Law: Text, Cases, and Materials 6th Edition|aasta=2015|koht=|kirjastus=Oxford University Press|lehekülg=471}}</ref> Väljakujunenud kohtupraktika on aga näidanud, et siseriiklikud kohtud võivad pöörduda Euroopa Kohtu poole ka küsimustega, mille sätteid on Euroopa Kohus juba tõlgendanud või, mille kehtivuses ei ole põhjendatud kahtlust.<ref>Boxus jt, C‑128/09–C‑131/09, C‑134/09 ja C‑135/09, EU:C:2011:667, punkt 32</ref>
 
Euroopa Kohus on põhimõtteliselt kohustatud eelotsuse tegema, kui siseriiklike kohtute esitatud küsimused puudutavad ühenduse õiguse tõlgendamist. Siseriikliku kohtu esitatud eelotsuse küsimusele vastamisest keeldumine on võimalik vaid siis, kui on ilmselge, et taotletud ühenduse õiguse tõlgendusel ei ole mingit seost põhikohtuasja asjaolude või esemega või kui kõnealune probleem on oletuslik või kui Euroopa Kohtule ei ole teada eelotsuse küsimusele tarviliku vastuse andmiseks vajalikud faktilised ja õiguslikud asjaolud.<ref>Asi C‑561/12, ''Nordecon AS ja Ramboll Eesti AS v. Rahandusministeerium'' EKL 2013, punktid 29-30</ref>
Anonüümne kasutaja