Väljapressimine: erinevus redaktsioonide vahel

resümee puudub
Resümee puudub
 
'''Väljapressimise''' (ingl ''blackmailing'', ''extortion'') on olukord, kus nõutakse varalise kasu üleandmist ning vastasel juhul ähvardatakse isikut vabaduse kaotuse, vara rikkumise ning hävitamisega, häbistavate andmete avaldamisega või kasutatakse ka [[Vägivald|vägivalda]].<ref>Karistusseadustik. – RT I, 2001, 61, 364</ref> Väljapressimine on Eestis karistatav.
 
{{Legaaldefinitsioon|§ 214. Väljapressimine
(1) Varalise kasu üleandmise nõudmise eest, kui on ähvardatud piirata isiku vabadust, avaldada häbistavaid andmeid või hävitada või rikkuda vara, samuti kui on kasutatud vägivalda, - karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud väljapressimise, varguse, röövimise või kelmuse;
2) suures ulatuses;
3) raske tervisekahjustuse tekitamisega;
4) grupi või kuritegeliku ühenduse poolt,
5) isikult vabaduse võtmisega või
6) vara rikkumise või hävitamisega, -
karistatakse nelja- kuni kaheteistaastase vangistusega.[https://www.riigiteataja.ee/akt/184411 Karistusseadustik, § 214]}}
 
Riigikohtu lahendis on kohus leidnud, et „väljapressimine on varavastane [[kuritegu]], mille eesmärgiks on võõra vara, varalise õiguse või muu varalise kasu nõudmine isiku poolt, kellel puudub selleks seaduslik õigus“.<ref>RKKKo 3-1-1-88-03</ref>