Väljapressimine: erinevus redaktsioonide vahel

Väljapressimise kaasuseid leiab ka varasemast ajast. Nimelt leidis 1995. aastal aset juhtum, kus süüdistatavat süüdistati raha väljapressimises. Kannatanuid ähvardati surmaga, kui nad pöörduvad politsei poole. Kannatanuid peksti ning ähvardati taas tapmisega. Selles kaasuses on kohus öelnud, et „väljapressimine on lõpule viidud nõudmise esitamisega, millega kaasneb ähvardus“. Samuti leidis kohus, et „kuigi väljapressimine on lõpule viidud nõudmisähvardusega, sõltumata sellest, et kas võõras vara, varaline õigus või muu varaline kasu üle anti, võib kuritegelik rünne aga faktiliselt jätkuda ka pärast väljapressimise juriidilist lõppemist tegevuse näol, mille tagajärjel võõras vara tegelikult üle antakse“.<ref>RKKKo III-1/1-79/95</ref>
 
== Väljapressimine ajakirjanduses internetis==
===''Sexortion''===
Väljapressimist kasutatakse ka ajakirjanduses tihti ära. Nimelt pannakse artiklitele suurelt pealkiri „Väljapressimine“, et lugejaid köita ning kutsuda neid lugema. Alati ei pruugi artikli sisu olla juriidilises mõttes väljapressimine, vaid seda sõna kasutatakse lihtsalt tähelepanu võitmiseks ning n-ö klikkide saamiseks.<ref>VÄLJAPRESSIMINE: Võru linnavalitsus nõuab kaitseväelt planeeringu eest 900 000 eurot. – Lõunaeestlane 2018. <nowiki>https://lounaeestlane.ee/valjapressimine-voru-linnavalitsus-nouab-kaitsevaelt-planeeringu-eest-900-000-eurot/</nowiki></ref>
Ajakirjanduses''Sexortion''i leidubpuhul juhtumeid,võib kusküberkurjategija kasaata päriseltvälapressimiskirja onhuupi teguvõi väljapressimisega.kasutada Üsnaka hõlpsasti leiab üles näiteks artikli, mis räägib, kuidas Eestis viimasel ajal on uut tüüpi väljapressimise kasutamine on sagenenud. Nimelt seisneb väljapressimine selles, et küberkurjategija leiab jubaohvri varem lekkinud ohvriandmeid andmed ning kaja paroolidparoole. SeejärelVäljapressimiskirjas saadetaksevõidakse ohvrile kiri, kus kirjutatakseteatada, et ohvri arvutis on näiteks nuhkvara ning veebikaameraga on tehtud video hetkestsellest, kus kõnealunekuidas isikohver on külastanud pornograafilise sisuga saiteveebilehti. Ohvril kästakse maksta teatud summa või vastasel juhul jagatakse seda materjali kõikide tema kontaktidega.<ref>SEXTORTION EESTIS: uut tüüpi väljapressimine nõuab järjest rohkem ohvreid. – Õhtuleht 2018.  <nowiki>https://www.ohtuleht.ee/897711/sextortion-eestis-uut-tuupi-valjapressimine-nouab-jarjest-rohkem-ohvreid</nowiki></ref>
 
Ajakirjanduses leidub juhtumeid, kus ka päriselt on tegu väljapressimisega. Üsna hõlpsasti leiab üles näiteks artikli, mis räägib, kuidas Eestis viimasel ajal on uut tüüpi väljapressimise kasutamine on sagenenud. Nimelt seisneb väljapressimine selles, et küberkurjategija leiab juba varem lekkinud ohvri andmed ning ka paroolid. Seejärel saadetakse ohvrile kiri, kus kirjutatakse, et ohvri arvutis on nuhkvara ning veebikaameraga tehtud video hetkest, kus kõnealune isik on külastanud pornograafilise sisuga saite. Ohvril kästakse maksta teatud summa või vastasel juhul jagatakse seda materjali kõikide tema kontaktidega.<ref>SEXTORTION EESTIS: uut tüüpi väljapressimine nõuab järjest rohkem ohvreid. – Õhtuleht 2018.  <nowiki>https://www.ohtuleht.ee/897711/sextortion-eestis-uut-tuupi-valjapressimine-nouab-jarjest-rohkem-ohvreid</nowiki></ref>
 
Väljapressimiskirja näidis:
Küberkurjategija väljapressimiskirja näidis:
 
This account has been infected! Renew your pswd right away!
If I fail to get bitcoins, I shall certainly give your recording to all your contacts, including family members, colleagues, etc?
 
== Väljapressimisjuhtumite kajastamine ajakirjanduses ==
Väljapressimist kasutatakse ka ajakirjanduses tihti ära. Nimelt pannakse artiklitele suurelt pealkiri „Väljapressimine“, et lugejaid köita ning kutsuda neid lugema. Alati ei pruugi artikli sisu olla juriidilises mõttes väljapressimine, vaid seda sõna kasutatakse lihtsalt tähelepanu võitmiseks ning n-ö klikkide saamiseks.<ref>VÄLJAPRESSIMINE: Võru linnavalitsus nõuab kaitseväelt planeeringu eest 900 000 eurot. – Lõunaeestlane 2018. <nowiki>https://lounaeestlane.ee/valjapressimine-voru-linnavalitsus-nouab-kaitsevaelt-planeeringu-eest-900-000-eurot/</nowiki></ref>