Erinevus lehekülje "Eesti Vabariigi teaduspreemia" redaktsioonide vahel

P
link par (+ masintoim), replaced: „ → " (80), “ → " (117), ” → " (173) using AWB
P (link par (+ masintoim), replaced: „ → " (80), “ → " (117), ” → " (173) using AWB)
'''Eesti Vabariigi teaduspreemia''' algtähiseks on 20. august 1990, mil võeti vastu vabariigi valitsuse määrus “Eesti"Eesti Vabariigi preemiate asutamise kohta”kohta". Selle määruse kohaselt kehtestati igal aastal [[teadus|teaduse]]e, [[majandus|majanduse]]e ja [[kultuur|kultuuri]]i valdkonnas á viis preemiat. Teaduspreemiad määratakse Eesti teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadustöö tulemuste eest. Preemiad antakse laureaatidele välja [[Eesti vabariigi aastapäev]]al <ref name="hm.ee">http://www.hm.ee/index.php?0510701 (vaadatud 26.07.2013)</ref>.
 
Alates 2004. aastast võib määrata teaduspreemia vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava, uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest.
* [[sotsiaalteadused]];
* [[humanitaarteadused]]
Riigi teaduspreemiate väljaandmist reguleerib “Riigi"Riigi teaduspreemiate põhimäärus”põhimäärus" <ref>Riigi teaduspreemiate põhimäärus, https://www.riigiteataja.ee/akt/122112011006</ref>.
 
Alates 1997. aastast annab [[Eesti Teaduste Akadeemia]] välja kogumikku “Eesti"Eesti Vabariigi teaduspreemiad”teaduspreemiad" <ref>Eesti Vabariigi teaduspreemiad, http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/publikatsioonid/</ref>.
 
==Teaduspreemia laureaate==
 
=== 1991 ===
*E. Vesman “Deuteeriumi"Deuteeriumi müü-molekulide tekke resonantsmehhanismi teoreetiline avastamine”avastamine";
*I. Heinsalu, K. Müürsepp, H. Nestor, V. Olli (postuumselt), A. Raukas, M. Rubel, R. Urgard, H. Viiding (postuumselt) tsükkel “Eesti"Eesti geoloogia ajalugu”ajalugu";
*M. Kaljurand, M. Koel, E. Küllik (postuumselt) “Kompuuterkromatograafia”"Kompuuterkromatograafia";
*G. Väljamäe, S. Seppel, T. Uutma, Ü. Sepp, J. Tilk, B. Gordon, U. Umbleja, Ü. Proode, J. Pere, B. Jantra “Mõõteseade"Mõõteseade ehitussegude reoloogilisteks uuringuteks”uuringuteks";
*V. Aasmäe, I. Blinova, A. Vassiljev, V Krõsanova, H. Luik, A. Laur, A. Maamägi, A. Meiner, J. Roosaare “Süsteemi"Süsteemi “valgala"valgala-jõgi-laht”laht" imitatsioon-modelleerimine”modelleerimine".
 
=== 1992 ===
* [[Jüri Engelbrecht]] “Asümmeetrilised"Asümmeetrilised üksiklained. Sissejuhatav käsitlus”käsitlus" (ingliskeelne monograafia). London & Harlow, Longman, 1991;
* [[Juhan Simovart]] “Veiste"Veiste leukoosi etioloogia, epizootoloogia ja tõrjetulemused”tõrjetulemused". Moskva, 1991;
* [[Asta Õim]] “Sünonüümisõnastik”"Sünonüümisõnastik". Tallinn, 1991;
* [[Ain Heinaru]] (kollektiivi juht), [[Jaan Habicht]], [[Ann Kilk]], [[Maia Kivisaar]], [[Andres Mäe]], [[Allan Nurk]] “Biodegradatsiooniplasmiidide"Biodegradatsiooniplasmiidide molekulaar-geneetiline uurimine ja baktertüvede kasutamine praktikas”praktikas". Tartu, 1992.
* [[Lembit Roostar]] (kollektiivi juht), [[Jüri Samarüütel]], [[Mati Ress]], [[Tähti Saar]], [[Toomas Aro]], T[[oomas Hermlin]], [[Iivi Köbas]], [[Lidia Litvinova]], [[Mae Randala]], [[Ürjo Ploom]], [[Jüri Väli]], [[Arvo Klaar]],[[Hannes Kuiv]], [[Mehis Mikkel]] “Kaasasündinud"Kaasasündinud südamerikete kirurgiline ravi”ravi". Tartu, 1991.
 
=== 1993 ===
1993. aastal jagati teaduspreemiad nelja valdkonda:
# [[täppisteadused]],
# [[meditsiin]] ja [[Põllumajandusteadus|põllumajandusteadusedpõllumajandusteadus]]ed,
# [[humanitaarteadused|humanitaar-]] ja [[sotsiaalteadused]] ning [[pedagoogika]]
# [[tehnikateadused]].
# [[Majandusteadus|Majandusteadused]]ed võisid pretendeerida eraldi antavatele majanduspreemiatele.
* Täppisteaduste preemia: [[Mart Elango]] “Elementaarsed"Elementaarsed mitteelastsed radiatsiooniprotsessid”radiatsiooniprotsessid".
* Põllumajandusteaduste preemia: kollektiiv koosseisus [[Ilmar Müürsepp]], [[Ülle Jaakmaa]], [[Aavo Kallas]], [[Jevgeni Kurõkin]], [[Elar Valdmann]] “Embrüosiirdamistehnoloogia"Embrüosiirdamistehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine geneetilise progressi kiirendamiseks piimakarja kasvatuses”kasvatuses".
* Tehnikateaduste preemia: kollektiiv koosseisus [[Mart Min]] (kollektiivi juht), [[Raul Land]], [[Toomas Parve]], [[Ants Ronk]] “Optimaalsete"Optimaalsete faasisünkronisatsiooni süsteemide ning täpsete sünkroonmuundite loomise meetodid ja vahendid”vahendid".
* Humanitaarteaduste preemia: [[Juri Lotman]] “Valitud"Valitud artiklid Tartu semiootika koolkonna uurimustest ja avastustest”avastustest" ja [[Juhan Peegel]] “Nimisõna"Nimisõna poeetilised sünonüümid regivärssides”regivärssides".
 
=== 1994 ===
1994. aastal kehtestas Vabariigi Valitsus, et igal aastal määratakse üks riigiteaduspreemia “pikaajalise"pikaajalise teadustöö tulemuste eest teadlasele või teadlaste kollektiivile”kollektiivile" ning eelmise aasta parimate teadustulemuste esiletõstmiseks viis aastapreemiat järgmistes teadusvaldkondades:
# [[täppisteadused]], [[keemia]] ja [[molekulaarbioloogia]];
# [[tehnikateadused]];
# [[arstiteadus]];
# [[geograafia|geo-]] ja [[bioloogia|bioteadused]] ning [[põllumajandusteadus|põllumajandusteadused]]ed
# [[bioloogia|<nowiki/>]]<nowiki/> [[põllumajandusteadus|sotsiaal]][[põllumajandusteadus|- ja]] [[humanitaarteadused]] (sh [[majandusteadus|majandusteadused]]ed).
 
* Riigiteaduspreemia: [[Voldemar Vaga]] Eesti kunstiajaloo-alaste uurimuste ja tööde eest.
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: [[Maido Rahula]] "Uusi probleeme diferentsiaalgeomeetrias" (ingliskeelne monograafia). [[World Scientific]], 1993.
 
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogiaTehnikateaduste aastapreemia: [[MaidoHillar RahulaAben]] “Uusi, probleeme[[Claude diferentsiaalgeomeetrias”Guillemet]] "Klaasi fotoelastsus" (ingliskeelne monograafia). [[World ScientificSpringer]], 1993.
* Arstiteaduse aastapreemia: [[Marika Mikelsaar]], [[Anne Ormisson]], [[Urmas Siigur,]] [[Epp Sepp]], [[Reet Mändar]], [[Irja Lutsar]], [[Heili Varendi]] “Vastsündinu"Vastsündinu tervise mõjutamine mikrofloora kaudu”kaudu" (teoreetilis-kliiniline uurimus 1993−1994); [[Oleg Kurtenkov]], [[Jevgeni Smorodin]] “Maovähi"Maovähi ja kasvajaeelsete seisundite avastamiseks leitud uue markeri alfa-2 makroglobuliini tähtsus vähi diagnostikas”diagnostikas".
* Tehnikateaduste aastapreemia: [[Hillar Aben]], [[Claude Guillemet]] “Klaasi fotoelastsus” (ingliskeelne monograafia). [[Springer]], 1993.
* Geo- ja bioteaduste ning põllumajandusteaduste aastapreemia: [[Olav Renno]] (kollektiivi juht), [[Kalev Rattiste]], [[Andres Kuresoo]], [[Vilju Lilleleht]], [[Eerik Leibak]], [[Ene Viht]], [[Jüri Keskpaik]], [[Rein Kuresoo]], [[Eerik Kumari]] ([[postuumselt]]), [[Henrich Veromann]] (postuumselt) “Eesti"Eesti linnuatlas”linnuatlas". [[Valgus (kirjastus)|Valgus]], 1993; [[Arne Sellin]] “Taimede"Taimede veemajanduse ökoloogiast”ökoloogiast". Artikkel, dets. 1992.
* Arstiteaduse aastapreemia: [[Marika Mikelsaar]], [[Anne Ormisson]], [[Urmas Siigur,]] [[Epp Sepp]], [[Reet Mändar]], [[Irja Lutsar]], [[Heili Varendi]] “Vastsündinu tervise mõjutamine mikrofloora kaudu” (teoreetilis-kliiniline uurimus 1993−1994); [[Oleg Kurtenkov]], [[Jevgeni Smorodin]] “Maovähi ja kasvajaeelsete seisundite avastamiseks leitud uue markeri alfa-2 makroglobuliini tähtsus vähi diagnostikas”.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: [[Olev Luguse]] ja [[Penti Vartia]] töögrupid: Eesti kollektiiv: [[Heldi Aarma]], [[Elmar Aedna]], [[Eike Hindov]], [[Alfred Kasepalu]], [[Toivo Kuus]], [[Peeter Marksoo]], [[Teet Rajasalu]], [[Urve Venesaar]], [[Mare Viies]]; Soome kollektiiv: [[Pasi Ahde]], [[Robert Hagfors]], [[Maia-Liisa Järviö]], [[Kalevi Koljonen]], [[Heikki A. Loikkanen]], [[Anti Romppanen]], [[Seppo Laakso]] “Eesti"Eesti ja Soome sotsiaalmajandusliku arengu võrdlus”võrdlus". Helsingi, 1993; [[Gustav Vilbaste]] (postuumselt), [[Erast Parmasto]], [[Heino Ahven]] (postuumselt), [[Eeva Ahven]], [[Eevi Ross]], [[Madis Peil]] “Eesti"Eesti taimenimetused”taimenimetused", 1993.
* Geo- ja bioteaduste ning põllumajandusteaduste aastapreemia: [[Olav Renno]] (kollektiivi juht), [[Kalev Rattiste]], [[Andres Kuresoo]], [[Vilju Lilleleht]], [[Eerik Leibak]], [[Ene Viht]], [[Jüri Keskpaik]], [[Rein Kuresoo]], [[Eerik Kumari]] ([[postuumselt]]), [[Henrich Veromann]] (postuumselt) “Eesti linnuatlas”. [[Valgus (kirjastus)|Valgus]], 1993; [[Arne Sellin]] “Taimede veemajanduse ökoloogiast”. Artikkel, dets. 1992.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: [[Olev Luguse]] ja [[Penti Vartia]] töögrupid: Eesti kollektiiv: [[Heldi Aarma]], [[Elmar Aedna]], [[Eike Hindov]], [[Alfred Kasepalu]], [[Toivo Kuus]], [[Peeter Marksoo]], [[Teet Rajasalu]], [[Urve Venesaar]], [[Mare Viies]]; Soome kollektiiv: [[Pasi Ahde]], [[Robert Hagfors]], [[Maia-Liisa Järviö]], [[Kalevi Koljonen]], [[Heikki A. Loikkanen]], [[Anti Romppanen]], [[Seppo Laakso]] “Eesti ja Soome sotsiaalmajandusliku arengu võrdlus”. Helsingi, 1993; [[Gustav Vilbaste]] (postuumselt), [[Erast Parmasto]], [[Heino Ahven]] (postuumselt), [[Eeva Ahven]], [[Eevi Ross]], [[Madis Peil]] “Eesti taimenimetused”, 1993.
 
=== 1995 ===
* Riigiteaduspreemia: [[Heidi-Ingrid Maaroos]] (kollektiivi juht), [[Tamara Vorobjova]], [[Raivo Uibo]], [[Kalle Kisand]], [[Rein Tammur]], [[Tiiu Kivik]], [[Kaljo Villako]] epidemioloogilise populatsiooni juhuslikul valikul põhineva meditsiinialase uurimuse eest "[[Helicobacter pylori]] [[infektsioon|infektsiooni]]i sagedus Eestis”Eestis".
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: [[Jaak Lõhmus]], [[Eugen Paal]], [[Leo Songsepp]] “Mitteassotsiatiivsed"Mitteassotsiatiivsed algebrad füüsikas”füüsikas" (ingliskeelne monograafia). [[Hadronic Press]], 1994.
* Tehnikateaduste aastapreemia: [[Valdek Kulbach]], [[Karl Õiger]] “Rippkonstruktsioonide"Rippkonstruktsioonide arvutusmeetodid ja Tartu laululava kõlaekraan”kõlaekraan".
* Arstiteaduse aastapreemia: [[Kaljo Villako]] (kollektiivi juht), [[Agu Tamm]], [[Ivo Kuusk (arst)|Ivo Kuusk]], [[Margus Lember]], [[Rein Tammur]], [[Toomas Väli]] “Pärilik"Pärilik hüpolaktaasia − levik, bioloogilised ja kliinilised aspektid”aspektid"; [[Siiri Veromann]] “Silmaläätse"Silmaläätse kasvajad, eksperimentaalsed ja histoloogilised aspektid”aspektid".
* Geo- ja bioteaduste ning põllumajandusteaduste aastapreemia: [[Jaan-Mati Punning]] (kollektiivi juht), [[Katrin Erg]], [[Mati Ilomets]], [[Erik Kaljuvee]], [[Edgar Karofeld]], [[Olevi Kull]], [[Tiiu Koff]], [[Are Kont]], [[Valdo Liblik]], [[Diana Makarenko]], [[Igna Rooma]], [[Avo Rätsep]], [[Mart Varvas]], [[Arvi Toomik]], [[Martin Zobel]] “Kirde"Kirde-Eesti maastike areng ja nende antropogeenne transformatsioon”transformatsioon".
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: [[Helle Metslang]] “Aja"Aja kategooriad eesti keeles”keeles".
 
=== 1996 ===
* Riigiteaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest: [[Ilmar Öpik]] energeetika-alaste uuringute ja [[Hans-Voldemar Trass]] lihhenoloogia-alaste uuringute eest.
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: [[Karl Rebane]], [[Artur Suisalu]], [[Viktor Palm]] (jun.) “Ühe"Ühe lisandmolekuli spektroskoopia”spektroskoopia".
* Tehnikateaduste aastapreemia jagati kahe töö vahel: [[Ülle Kotta]] “Pööramismeetod"Pööramismeetod diskreetsete mittelineaarsete juhtimissüsteemide sünteesiülesannetes”sünteesiülesannetes" (ingliskeelne monograafia). [[Springer]], 1995; [[Leo Mõtus]], [[Michael Godfrey Rodd]] (Walesi ülikooli professor) “Reaalaja"Reaalaja tarkvara dünaamika analüüs”analüüs" (ingliskeelne monograafia). Elsevier Science Ltd/Pergamon, 1994.
* Arstiteaduse aastapreemia: [[Olga Volož]], [[Lagle Suurorg]], [[Merilaid Saava]], [[Elionora Solodka]], [[Inna Tur]] “Südame"Südame- ja veresoonkonnahaiguste preventsiooni põhisuundade väljatöötamine ja ellurakendamine pikaajaliste (1980−1995) epidemioloogiliste uuringute alusel”alusel".
* Geo-, bio- ning põllumajandusteaduste aastapreemia: [[Anto Raukas]] publikatsioonide seeria eest Loode-Euroopa kvaternaarigeoloogiast.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: [[Mati Erelt]], [[Reet Kasik]], [[Helle Metslang]], [[Henno Rajandi]], [[Kristiina Ross]], [[Henn Saari]], [[Kaja Tael]], [[Silvi Vare]] “Eesti"Eesti keele grammatika”grammatika" I-II.
 
=== 1997 ===
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Ago Samoson]], „Kvadrupooltuumade"Kvadrupooltuumade kahedimensionaalne kõrge lahutusega tuumaresonants spektromeetria mitteorienteeritud pulbrilistes ja amorfsetes tahkistes”tahkistes"
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Mart Ustav]], „Papilloomiviiruste"Papilloomiviiruste genoomi replikatsiooni ja onkogeenide uurimine”uurimine"
* Arstiteadus: [[Mati Rahu]] (kollektiivi juht), [[Tiiu Aarelaid]], [[Kaja Gornoi]], [[Heidi Thomson]], „Vähktõbi"Vähktõbi Eetis 1968–1992: haigestumus, levimus, elulemus ja suremus”suremus"
* Geo- ja bioteadused (preemia jagati kahe töö vahel): [[Tõnu Meidla]], „Eesti"Eesti hilisordoviitsiumi ostrakoodid”ostrakoodid"; [[Urmas Kõljalg]], „Seeneperekond"Seeneperekond Tomntella ha suguluses olevad perekonnad parasvöötmelises [[Euraasia|Euraasias]]s"
* Sotsiaalteadused: [[Wolfgang Drechsler]], „Johann"Johann Ulrich von Cramer ja demonstreeriv meetod õigusteaduses”õigusteaduses"
* Humanitaarteadused (jagati kahe töö vahel): [[Valter Lang]], „Muistne"Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksul”alamjooksul", [[Karl Pajusalu]] „Mitmepoolsed"Mitmepoolsed lingvistilised kontaktid Lõuna-Eestis. Verbi murdelõpu variatsioonid Karksis”Karksis"
 
=== 1998 ===
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Jaan Einasto]] (kollektiivi juht), [[Maret Einasto]], [[Vaikko Saar]], [[Erik Tago]] „Universumi"Universumi ehituse korrapära uurimine”uurimine"
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Ilmar Koppel]] (kollektiivi juht), [[Peeter Burk]], [[Vahur Mäemets]], [[Ivo Leito]], „Happelis"Happelis-aluseliste tasakaalude uurimine gaasifaasis ja lahustes”lahustes"
* Tehnikateadused: [[Enn Mellikov]] (kollektiivi juht), [[Mare Altosaar]], [[Malle Krunks]], [[Jüri Krustok]], [[Vello Valdna]], „Pooljuhtmaterjalid"Pooljuhtmaterjalid päikeseenergeetikale ja optoelektroonikale”optoelektroonikale"
* Arstiteadus: [[Mihkel Zilmer]] (kollektiivi juht), [[Rein Teesalu]], [[Raul Talvik]], [[Tiina Talvik]], [[Jüri Samarüütel]], „Oksüdatiivse"Oksüdatiivse stressi patogeneetiline aspekt arteriaalse hüpertensiooni, südamepuudulikkuse, sepsise ja ajukahjustuse puhul”puhul"
* Geo- ja bioteadused: [[Martin Zobel]] (kollektiivi juht), [[Kristjan Zobel]], [[Meelis Pärtel]], [[Mari Moora]], [[Jaan Liira]], „Taimeliikide"Taimeliikide kooseksisteerimise ja liigifondi teooria”teooria"
* Põllumajandusteadused: [[Viive Rosenberg]], „Kartuli"Kartuli meristeemi omaduste uurimine taimede haiguskindluse ja saagikuse suurendamise eesmärgil”eesmärgil"
* Sotsiaalteadused: [[Jüri Allik]], sotsiaalteaduste alal 1997. aastal avaldatud teadustööd
* Humanitaarteadused: [[Eva Aaver]], [[Leo Anvelt]] (postuumselt), [[Heli Laanekask]], [[Abel Nagelmaa]], monograafia „Otto"Otto Wilhelm Masingu kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814–1832”1814–1832"
 
=== 1999 ===
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Ülo Lumiste]], uurimuste tsükkel „Semiparalleelsed"Semiparalleelsed alammuutkonnad aegruumivormides”aegruumivormides"
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Agu Laisk]], [[Vello Oja]], monograafia „Lehe"Lehe fotosünteesi dünaamika”dünaamika"
* Tehnikateadused: [[Raimund-Johannes Ubar]], töö „Digitaalsüsteemide"Digitaalsüsteemide disaini ja diagnostika uued meetodid”meetodid"
* Arstiteadus: [[Raivo Uibo]], uurimus „Autoimmuunhaiguste"Autoimmuunhaiguste tekkemehhanismid ja immunodiagnostika”immunodiagnostika"
* Geo- ja bioteadused: [[Jaanus Paal]] (kollektiivi juht), [[Silvia Sepp]], [[Malle Leht]], [[Tõnu Möls]], tööde tsükkel „Eesti"Eesti taimekoosluste ja mõnede taimetaksonite mitmekesisus”mitmekesisus"
* Põllumajandusteadused: [[Tamara Enno]], [[Hilma Peuša]], [[Oskar Priilinn]], [[Hans Küüts]], uurimistööde tsükkel „Nisu"Nisu haiguskindluse geneetika ja aretus”aretus"
* Sotsiaalteadused: [[Rein Taagepera]], tööd üldpolitoloogia ja valimissüsteemide valdkonnas
* Humanitaarteadused (preemia jagati kahe töö vahel): [[Toomas Karjahärm]], monograafiad „Ida"Ida ja Lääne vahel”vahel", "[[Venestamine]] Eestis 1880–1917”1880–1917" ja „Eesti"Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850–1917”1850–1917", [[Arvo Krikmann]], monograafia „Sissevaated"Sissevaated folkloori lühivormidesse. Põhimõisteid, žanrisuhteid, üldprobleeme”üldprobleeme"
 
=== 2000 ===
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Peeter Saari]], tööde tsükkel „Laialivalgumatud"Laialivalgumatud valguslained”valguslained"
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Jaak Järv (keemik)|Jaak Järv]], tööde tsükkel „Bioaktiivsete"Bioaktiivsete ainete toimemehhanismi ja spetsiifilisuse kvantitatiivse analüüsi meetodite arendamine ja rakendused”rakendused"
* Tehnikateadused: [[Hiie Hinrikus]], publikatsioonide tsükkel aastatest 1996–1999 „Elektromagnetväljad"Elektromagnetväljad biomeditsiinitehnikas”biomeditsiinitehnikas"
* Arstiteadus: [[Toomas Veidebaum]], uuringud teemal „Molekulaarsed"Molekulaarsed markerid vähiepidemioloogias
* Geo- ja bioteadused: [[Olevi Kull]], [[Ülo Niinemets]], uurimistööde tsükkel „Fotosünteesi"Fotosünteesi kohanemine lehestikus”lehestikus"
* Sotsiaalteadused: [[Kalev Katus]] (kollektiivi juht), [[Allan Puur]], [[Luule Sakkeus]], [[Asta Põldma]], monograafia „Rahvastikuvananemine"Rahvastikuvananemine Eestis”Eestis"
* Humanitaarteadused: [[Tiiu Erelt]] (kollektiivi juht), [[Tiina Leemets]], [[Sirje Mäearu]], [[Maire Raadik]], „Eesti"Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999”1999" ja sellega seotud keelekorralduslikud raamatud ja artiklid
 
=== 2001 ===
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Eve Oja]], tööde tsükkel “Banachi"Banachi ruumide aproksimatsiooniomadused ja kaasruumide geomeetria”geomeetria".
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Mati Karelson]], monograafia “Molekulaardeskriptorid"Molekulaardeskriptorid kvantitatiivsetes struktuur-omadus sõltuvustes”sõltuvustes".
* Tehnikateadused: [[Rein Munter]] (kollektiivi juht), [[Juha Kallas]], [[Sergei Preis]], [[Marina Trapido]], tööde tsükkel “Täiustatud"Täiustatud oksüdatsiooni protsessid loodusvee varude kaitseks ja vee säästvaks kasutamiseks”kasutamiseks".
* Arstiteadus: [[Aleksander Žarkovski]] (kollektiivi juht), [[Anti Kalda]], [[Allen Kaasik]], tööde tsükkel “Närvirakkude"Närvirakkude kahjustus ja ravimsõltuvus: molekulaarsed mehhanismid ja farmakoloogiline preventsioon”preventsioon".
* Geo- ja bioteadused: [[Dimitri Kaljo]] (kollektiivi juht), [[Leho Ainsaar]], [[Linda Hints]], [[Tõnu Martma]], [[Jaak Nõlvak]], tööde tsükkel “Isotoopuuringute"Isotoopuuringute tulemusi Eesti paleosoilise arenguloo selgitamisel (ordoviitsiumi ja siluri stratigraafia, klimatoloogia ja okeanoloogia”okeanoloogia".
* Põllumajandusteadused: [[Ülo Mander]] (kollektiivi juht), [[Valdo Kuusemets]], [[Krista Lõhmus]], [[Ain Kull]], [[Hannes Palang]], tööde tsükkel “Põllumajandusmaastike"Põllumajandusmaastike muutused: mõju aineringele ja selle reguleerimine ökotehnoloogiliste võtetega”võtetega".
* Sotsiaalteadused: [[Talis Bachmann]], monograafia “Mikrogeneetiline"Mikrogeneetiline lähenemine teadvustatud psüühikale”psüühikale" ja teised publikatsioonid.
* Humanitaarteadused: [[Peeter Torop]], uurimused slavistika, tõlketeooria ja semiootika valdkonnas.
 
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Ene Ergma]], tööde tsükkel “Kompaktsete"Kompaktsete objektidega kaksiktähtede evolutsioon”evolutsioon".
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Nigula Samel]] (kollektiivi juht), [[Ivar Järving]], [[Reet Koljak]], [[Karin Valmsen]], tööde tsükkel “Prostaglandiinide"Prostaglandiinide biosüntees selgrootutes”selgrootutes".
* Tehnikateadused: [[Jüri Elken]] (kollektiivi juht), [[Jüri Kask]], [[Tarmo Kõuts]], [[Uno Liiv]], [[Tarmo Soomere]], Saaremaa süvasadama võimalike asukohtade hüdrodünaamilised ja geoloogilised uuringud.
* Arstiteadus: [[Marika Mikelsaar]], uurimuste tsükkel “Inimese"Inimese normaalne mikrofloora ja olulisemad bakteriaalsed infektsioonid Eestis”Eestis".
* Geo- ja bioteadused: [[Raivo Mänd]] (kollektiivi juht), [[Peeter Hõrak]], [[Indrek Ots]], [[Toomas Tammaru]], tööde tsükkel “Baasuuringud"Baasuuringud evolutsioonilise loomaökoloogia vallas – bioloogilise mitmekesisuse huvides”huvides".
* Põllumajandusteadused: [[Anne Luik]] (kollektiivi juht), [[Külli Hiiesaar]], [[Aare Kuusik]], [[Enno Merivee]], [[Luule Metspalu]], entomoloogilised uurimused keskkonnasäästliku taimekaitse arendamiseks (1998-2001).
* Sotsiaalteadused: [[Kalevi Kull]], tööde tsükkel “Jakob"Jakob von Uexküll ja biosemiootika distsiplinaarsed piirid”piirid".
 
=== 2003 ===
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Vladimir Hižnjakov]], tööde tsükkel “Mitmekvandiliste"Mitmekvandiliste protsesside mittehäirituslik teooria”teooria".
 
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Tõnis Pehk]], tööde tsükkel kiraalsete molekulide tuumamagnetresonantsspektroskoopia alal.
* Tehnikateadused: [[Meelis Mihkla]], [[Arvo Eek]], [[Einar Meister]], [[Heiki-Jaan Kaalep]], töö “Eesti"Eesti keele tekst-kõne süntees”süntees".
* Arstiteadus: [[Andres Metspalu]], genoomiuuringud.
* Geo- ja bioteadused: [[Juta Haberman]], [[Aavo Miidel]], [[Tiina Nõges]], Ervin Pihu, Anto Raukas, Peipsi järve uuringuid käsitlevad monograafiad “Lake"Lake Peipsi.Geology”Geology", “Peipsi”"Peipsi", “Lake"Lake Peipsi. Flora and Fauna”Fauna" ja “Lake"Lake Peipsi”Peipsi". Meteorology, Hydrology, Hudrochemistry”Hudrochemistry".
* Põllumajandusteadused: [[Riho Gross]], [[Tiit Paaver]], tööde tsükkel “Ohustatud"Ohustatud ja kasvatatavate kalaliikide geneetiliste ressursside uuringud”uuringud".
* Sotsiaalteadused: [[Urmas Varblane]], uuringute tsükkel “Otseste"Otseste välisinvesteeringute mõju siirderiikide majanduse konkurentsivõime tõstmisel”tõstmisel".
* Humanitaarteadused: [[Mari Must]], monograafiad “Vene"Vene laensõnad eesti murretes”murretes" ja “Põhjaeesti"Põhjaeesti keskmurre: häälikulisi ja morfoloogilisi peajooni”peajooni".
 
=== 2004 ===
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Nikolai Kristoffel]], [[Teet Örd]], tööde tsükkel “Magneesiumdiboriidi"Magneesiumdiboriidi ülijuhtivuse mehhanism”mehhanism".
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Margus Lopp]] (kollektiivi juht), [[Tõnis Kanger]], [[Anne Paju]], tööde tsükkel “Uued"Uued asümmeetrilised reaktsioonid ja nende katalüsaatorid”katalüsaatorid".
* Tehnikateadused: [[Arkadi Berezovski]], töö “Faasisiirdefrondid"Faasisiirdefrondid martensiitsetes tahkistes”tahkistes".
* Arstiteadus: [[Eero Vasar]] (kollektiivi juht), [[Sulev Kõks]], [[Vallo Volke]], [[Vootele Võikar]], uuringutsükkel “Psühhofarmakoloogiline"Psühhofarmakoloogiline ja geenitehnoloogiline lähenemisviis negatiivsete emotsioonide neurobioloogiliste mehhanismide selgitamiseks”selgitamiseks".
* Geo- ja bioteadused: [[Helgi Arst]], tööde tsükkel “Mitmekomponendiliste"Mitmekomponendiliste looduslike vete optilised omadused ja veealune valgusväli”valgusväli".
* Põllumajandusteadused: [[Malle Mandre]] (kollektiivi juht), [[Katri Ots]], [[Jaan Klõšeiko]], [[Henn Pärn (ökoloog)|Henn Pärn]], tööde tsükkel “Metsaökosüsteemi"Metsaökosüsteemi dünaamika ja okaspuude ökofüsioloogiline seisund looduslikes ning antropogeensetes stressitingimustes”stressitingimustes".
* Sotsiaalteadused: [[Mikko Lagerspetz]], tööde tsükkel “Postsotsialistliku"Postsotsialistliku siirde mõjud Eesti ühiskonnas”ühiskonnas".
* Humanitaarteadused: [[Mati Laur]], uurimus “Eesti"Eesti 18. sajandi ajalugu”ajalugu".
 
=== 2005 ===
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Martti Raidal]], tööde tsükkel “Kvarkide"Kvarkide ja leptonite ühendteooriast”ühendteooriast".
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Maia Kivisaar]], uurimuste tsükkel “Bakterigenoomi"Bakterigenoomi mutagenees-adaptatsioonimehhanism keskkonna stressi tingimustes”tingimustes".
* Tehnikateadused: Jakob Kübarsepp (kollektiivi juht), [[Ants Lõhmus]], [[Irina Hussainova]], [[Rünno Lõhmus]], tööde tsükkel “Mikro"Mikro- ja nanotehnoloogiliste uurimismeetodite arendamine tööstuslike materjalide väljatöötamiseks”väljatöötamiseks".
* Arstiteadus: [[Jaanus Harro]], afektide neurobioloogilise regulatsiooni alased uurimistööd.
* Geo- ja bioteadused: [[Tiiu Märss]], uurimistööde tsükkel “Keskpaleosoiliste"Keskpaleosoiliste selgroogsete evolutsioon ja levik põhjapoolkera meredes ning nende praktiline väärtus geoloogias”geoloogias".
* Sotsiaalteadused: [[Jüri Allik]], eksperimentaal-, sotsiaal- ja isiksusepsühholoogilised uurimistööd.
* Humanitaarteadused: [[Magnus Ilmjärv]], Eesti ja teiste Balti riikide välispoliitika alased uurimused: monograafia “Hääletu"Hääletu alistumine”alistumine" ja teised publikatsioonid.
 
=== 2006 ===
Riigi teaduspreemia innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest määrati kollektiivile koosseisus [[Ago Samoson]] (kollektiivi juht), [[Tiit Tuherm]], [[Jaan Past]], [[Andres Reinhold]], [[Tiit Anupõld]] tööde eest teemal “Ülikiire"Ülikiire proovirotatsiooni tehnika arendamine”arendamine".
 
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said [[Lembit Allikmets]] ja [[Mihkel Veiderma]].
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Arvi Freiberg]] (kollektiivi juht), [[Margus Rätsep]], [[Kõu Timpmann]], tööde tsükkel “Fotosünteetiliste"Fotosünteetiliste valguserastuste polaron-iseloom”iseloom".
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Ülo Niinemets]], uurimuste tsükkel “Lenduvate"Lenduvate orgaaniliste ühendite emissiooni füsioloogia”füsioloogia".
* Tehnikateadused: [[Enn Mellikov]] (kollektiivi juht), [[Mare Altosaar]], [[Sergei Beresnev]], [[Andres Öpik]], tööde tsükkel “Päikeseelementide"Päikeseelementide uued materjalid ja konstruktsioonid”konstruktsioonid".
* Geo- ja bioteadused: [[Kalle Olli]], uurimistööde tsükkel “Funktsionaalsed"Funktsionaalsed protsessid ja bioloogilised interaktsioonid planktonikooslustes”planktonikooslustes".
* Põllumajandusteadused: [[Ülle Jaakma]] (kollektiivi juht), [[Triin Hallap]], [[Jevgeni Kurõkin]], [[Andres Valdmann]], uurimistööde tsükkel “Veiste"Veiste sigimise füsioloogia ja patoloogia, rõhuasetusega viljakust mõjutavatele teguritele ja reproduktsiooni biotehnoloogia meetodite edasiarendamisele”edasiarendamisele".
* Sotsiaalteadused: [[Talis Bachmann]], uurimistööde tsükkel “Kognitiivsete"Kognitiivsete protsesside eksperimentaalne ja teoreetiline uurimine”uurimine".
* Humanitaarteadused: [[Anu Mänd]], monograafia “Linna"Linna pühadering. Pidukultuur Läänemere Idaranniku hansalinnades 1350 – 1550”1550".
 
=== 2007 ===
Riigi teaduspreemia teadusharu paradigmat ja maailmapilti mõjutava avastuse eest määrati kollektiivile koosseisus [[Jaan Einasto]] (kollektiivi juht), [[Maret Einasto]], [[Enn Saar]] ja [[Erik Tago]] töö eest teemal „Tumeaine"Tumeaine avastamine galaktikate ümbruses ning universumi kärgstruktuur”kärgstruktuur".
 
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said [[Ülo Kaasik]] ja [[Ants Viires]]
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Tõnu Kollo]], uurimuste tsükkel “Mitmemõõtmelised"Mitmemõõtmelised maatrikstehnikal põhinevad statistikamudelid”statistikamudelid".
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Mihkel Kaljurand]] (kollektiivi juht), [[Mihkel Koel]], [[Merike Vaher]], teadustööde tsükkel “Elektromigratsioonilised"Elektromigratsioonilised meetodid bioprotsesside analüüsis”analüüsis".
* Tehnikateadused: [[Jaan Aarik]], [[Aleks Aidla]], [[Kaupo Kukli]], [[Väino Sammelselg]], [[Teet Uustare]], tööde tsükkel “Dielektriliste"Dielektriliste materjalide aatomkihtsadestamise tehnoloogia arendamine”arendamine".
* Arstiteadus: [[Mati Rahu]], uurimuste tsükkel „Haiguste"Haiguste ja nende mõjurite esinemine Eesti rahvastikus”rahvastikus".
* Geo- ja bioteadus: [[Peeter Nõges]] ja [[Ingmar Ott]], monograafia „Verevi"Verevi järv – teravalt kihistunud hüpertroofne veekogu”veekogu" ja siseveekogude ökoloogiat käsitlevad teadusartiklid.
* Põllumajandusteadused: [[Mihkel Jalakas]], monograafia „Veise"Veise tiinuse ja sünnituse patoloogia”patoloogia" ning vaagna ja udara kandeaparaadi anatoomia ja obsteetrilise pelvimeetria alased uurimused veisel.
* Sotsiaalteadused: [[Maaja Vadi]], uurimuste tsükkel “Organisatsiooniline"Organisatsiooniline käitumine siirdemajanduses”siirdemajanduses".
* Humanitaarteadused: [[Mall Hiiemäe]], folkloristika alane uurimistöö.
 
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Tiit Kutser]], uurimuste tsükkel “Optiline"Optiline kaugseire veekeskkonna uuringutes”uuringutes".
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Maido Remm]], uurimuste tsükkel “Inimgenoomi"Inimgenoomi bioinformaatiline analüüs”analüüs".
* Tehnikateadused: [[Enn Lust]], uurimuste tsükkel „Tahkeoksiidkütuseelementides"Tahkeoksiidkütuseelementides ja elektrilise kaksikkihi kondensaatorites ning kompaktsete ja poorsete elektroodide ning elektrolüütide vahelisel piirpinnal toimuvate protsesside seaduspärasuste komplekssed uuringud”uuringud".
* Arstiteadus: [[Tõnis Timmusk]], publikatsioonide tsükkel „Närvisüsteemi"Närvisüsteemi haiguste molekulaarsetest mehhanismidest”mehhanismidest" eest.
* Geo- ja bioteadused: [[Valdur Saks]] (kollektiivi juht), [[Jüri Engelbreht]], [[Enn Seppet]], [[Marko Vendelin]], tööde tsükkel „Molekulaarne"Molekulaarne süsteemne bioenergeetika”bioenergeetika".
* Põllumajandusteadused: [[Marika Mänd]] (kollektiivi juht), [[Ants–JohannesAnts-Johannes Martin]], [[Reet Karise]], uurimuste tsükkel „Tolmeldajaid"Tolmeldajaid ja kultuurtaimede tolmeldamist mõjutavad tegurid”tegurid".
* Sotsiaalteadused: [[Vello Andres Pettai]], uurimuste tsükkel „Poliitiliste"Poliitiliste institutsioonide mõjud poliitilisele kultuurile post-kommunistlikes riikides”riikides".
* Humanitaarteadused: [[Linnart Mäll]], uurimuste tsükkel „Ida"Ida mõtteloo humanistlikud baastekstid globaliseeruva tsivilisatsiooni kontekstis”kontekstis".
 
=== 2009 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said [[Dimitri Kaljo]] ja [[Kalju Kask]].
 
Riigi teaduspreemia innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest sai kollektiiv koosseisus [[Hillar Aben]] (kollektiivi juht), [[Leo Ainola]], [[Johan Anton]], [[Andrei Errapart]] töö „Integraalse"Integraalse fotoelastsusmeetodi teooria, mõõtmistehnoloogia ja aparatuuri väljatöötamine ja rakendamine jääkpingete mõõtmisel klaasitööstuses”klaasitööstuses" eest;
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Aleksei Šerman]], uurimuste tsükkel “Magnetiline"Magnetiline ühismõõdutus, pseudopilud ja faaside eraldumine vaskperovskiitides”vaskperovskiitides".
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Ülo Langel]] (kollektiivi juht), [[Margus Pooga]], [[Mats Hansen]], [[Ursel Soomets]], [[Kalle Kilk]], uurimuste tsükkel “Rakusisesed"Rakusisesed märklauad”märklauad".
* Tehnikateadused: [[Malle Krunks]], uurimuste tsükkel „Vedeliksadestuse"Vedeliksadestuse tehnoloogiad konkurentsivõimelisele päikeseenergeetikale”päikeseenergeetikale".
* Arstiteadused: [[Pärt Peterson]], publikatsioonide tsükkel „Tsentraalse"Tsentraalse immuuntolerantsuse molekulaarsed mehhanismid”mehhanismid".
* Geo- ja bioteadused: [[Meelis Pärtel]], tööde tsükkel „Makroökoloogilised"Makroökoloogilised protsessid eluslooduse mitmekesisuse mõjutajana”mõjutajana".
* Põllumajandusteadused: [[Erkki Truve]] (kollektiivi juht), [[Merike Sõmera]], [[Cecilia Sarmiento]], uurimuste tsükkel „Taimeviiruste"Taimeviiruste ja taimede kaitsemehhanismide uurimine”uurimine".
* Sotsiaalteadused: [[Tiiu Paas]], uurimus „Regionaalsete"Regionaalsete majandusprotsesside analüüs ja modelleerimine: Eesti majandusareng EL-i ja Läänemere regiooni kontekstis”kontekstis".
* Humanitaarteadused: [[Arvo Tering]], monograafia „Eesti"Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561–1798”1561–1798".
 
=== 2010 ===
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Hannes Tammet]], uurimuste tsükkel “Atmosfääri"Atmosfääri aerosooli ja aeroioonide tekkeprotsesside ja evolutsiooni uurimine, aerioonide liikuvusspektromeetria meetodite ja aparatuuri arendamine”arendamine".
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Maris Laan]], uurimuste tsükkel “Inimese"Inimese polügeenseid komplekstunnuseid reguleerivad genoomilõigud”genoomilõigud" .
* Tehnikateadused: [[Rein Kuusik]] (kollektiivi juht), [[Andres Trikkel]], [[Tiit Kaljuvee]], tööde tsükli „Uurimusi"Uurimusi happeliste gaaside emissiooni piiramiseks energeetikas”energeetikas".
* Arstiteadus: [[Irja Lutsar]], uurimuste tsükkel „Infektsioonide"Infektsioonide käsitlus omandatud immuunpuudulikkusega isikutel”isikutel".
* Geo ja bioteadused: [[Hannes Kollist]], (kollektiivi juht), [[Heino Moldau]], [[Triin Vahisalu]], uurimuste tsükkel „Taimede"Taimede stressitaluvus”stressitaluvus".
* Põllumajandusteadused: [[Tõnu Püssa]], uurimuste tsükkel „Taimsed"Taimsed toidulisandid ja nende antioksüdantne toime loomsetes toitudes”toitudes" ja monograafia „Principles"Principles of Food Toxicology”Toxicology".
* Sotsiaalteadused: [[Anu Realo]], uurimuste tsükkel „Isiksus"Isiksus ja stereotüübid kultuuridevahelises perspektiivis”perspektiivis".
* Humanitaarteadused: [[Irina Belobrovtseva]], [[Svetlana Kuljus]], monograafiad „Mihhail"Mihhail Bulgakovi romaani „Meister"Meister ja Margarita”Margarita". Kommentaarid”Kommentaarid"; „Roman"Roman M. Bulgakova „Master"Master i Margarita”Margarita". Kommentarij”Kommentarij" Tallinn, 2006; „Roman"Roman M. Bulgakova „Master"Master i Margarita”Margarita". Kommentarij”Kommentarij" Moskva, 2007.
 
=== 2011 ===
Preemiad pikaajalise teadus- ja arendustöö eest said [[Vladimir Hižnjakov]] ja [[Ülo Lille]].
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Gennadi Vainikko]], uurimuste tsükkel „Südamlikud"Südamlikud Volterra integraalvõrrandid“integraalvõrrandid".
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Peep Palumaa]], uurimuste tsükkel „Tsingi"Tsingi ja vase rakulised funktsioonid ning roll Alzheimeri tõve patoloogias“patoloogias".
* Tehnikateadused: [[Mart Min]], teadustöö Signaalid impedants-spektroskoopias: originaalsed meetodid, uudsed rakendused“rakendused".
* Arstiteadus: [[Eduard Maron]], uurimuste tsükkel „Paanikahäire"Paanikahäire teket ja kulgu mõjutavad neurobioloogilised tegurid“tegurid".
* Geo- ja bioteadused: [[Anne Kahru]], uurimuste tsükkel „Sünteetiliste"Sünteetiliste nanoosakeste ökotoksikoloogia ja toksilisuse mehhanismid“mehhanismid".
* Põllumajandusteadused: [[Asko Lõhmus]], uurimuste tsükkel „Metsakasvatuse"Metsakasvatuse ökoloogilise säästvuse edendamine“edendamine".
* Sotsiaalteadused: [[Tiit Tammaru]], uurimuste tsükkel „Rahvastikurühmade"Rahvastikurühmade linnastumine, eeslinnastumine ja vastulinnastumine“vastulinnastumine".
*
 
=== 2012 ===
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Jaan Janno]], uurimistöö "Pöördülesanded mittehomogeensete materjalide ja keskkondade omaduste määramiseks".
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Mart Loog]], uurimuste tsükkel “Rakkude"Rakkude pooldumist reguleerivad fosforüleerimislülitid”fosforüleerimislülitid".
* Arstiteadus: [[Kai Kisand]], uurimuste tsükkel „Kandidoosi"Kandidoosi uued tekkemehhanismid”tekkemehhanismid".
* Geo- ja bioteadused: [[Ülo Mander]] ja [[Kalle Kirsimäe]], uurimuste tsükkel „Ökotehnoloogia"Ökotehnoloogia maastike aineringe reguleerimisel”reguleerimisel".
* Põllumajandusteadused: [[Jaan Liira]], uurimuste tsükkel „Elurikkuse"Elurikkuse ja selle funktsioonide seosed ruumiprotsessidega kaasaegses põllumajandusmaastikus”põllumajandusmaastikus".
* Sotsiaalteadused: [[Eiki Berg]], uurimuste tsükkel „Identiteedid"Identiteedid, konfliktne enesemääratlemine ja de facto riigid”riigid".
* Humanitaarteadused: [[Mart Kalm]], uurimuste seeria „Võim"Võim ja Arhitektuur. Eesti Vabariigi esindusarhitektuur 1918–1940“1918–1940".
* Tehnikateaduste valdkonnas jäi preemia välja andmata.
 
 
=== 2014 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said [[Ain Heinaru]] ja [[Enn Tarvel]].
 
Aastapreemiad:
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Tarmo Uustalu]], uurimustööde tsükli „Matemaatilised"Matemaatilised struktuurid funktsionaalprogrammeerimises”funktsionaalprogrammeerimises" eest;
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Andres Merits]], uurimustööde tsükli “Alfaviiruste"Alfaviiruste molekulaarbioloogia, vektorlevik ja patogeneesi alused”alused" eest;
* Tehnikateadused: [[Alvo Aabloo]], uurimustööde tsükli „Tehislihaste"Tehislihaste materjalide uurimine, juhtimine ja rakendamine robootikas“robootikas" eest;
* Arstiteadus: [[Vallo Tillmann]], teadus-arendustöö „Diabeedi"Diabeedi teket ja arengut mõjutavad tegurid”tegurid" eest.
* Geo- ja bioteadused: [[Tiina Nõges]], [[Helen Agasild]], [[Priit Zingel]], uurimustööde tsükli „Järvede"Järvede mikroobsed toiduahelad“toiduahelad" eest;
* Põllumajandusteadused: [[Toomas Paalme]], uurimustööde tsükli „Toidu"Toidu kvaliteet, sensoorsed ja tervislikud omadused ning nende püsivus”püsivus" eest;
* Sotsiaalteadused: [[Jaanus Harro]], teadustöö „Geenide"Geenide ja keskkonna koosmõju käitumise kujunemisel ja tervisehäirete tekkimisel”tekkimisel" eest;
* Humanitaarteadused: [[Krista Kodres]], monograafia „Esitledes"Esitledes iseend. Tallinlane ja tema elamu varauusajal“varauusajal" eest.
 
=== 2016 ===
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Urmas Nagel (füüsik)|Urmas Nagel]] ja [[Toomas Rõõm]], tööde tsükli “Terahertskiirguse"Terahertskiirguse vastasmõju materjalidega”materjalidega" eest;
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Tõnis Kanger]], teadustöö “Asümmeetrilised"Asümmeetrilised organokatalüütilised ja kaskaadreaktsioonid”kaskaadreaktsioonid" eest;
* Tehnikateadused: [[Maarja Kruusmaa]], tööde tsükli “Bioloogiast"Bioloogiast inspireeritud allveerobotite liikumine ja tajud”tajud" eest;
* Arstiteadus: [[Sulev Kõks]] ja [[Külli Kingo]], teadus-arendustöö “Krooniliste"Krooniliste põletikuliste nahahaiguste patogeenes”patogeenes" eest;
* Geo-ja bioteadused: [[Martin Zobel]] (kollektiivi juht), [[John Davison]], [[Mari Moora]] ja [[Maarja Öpik]], tööde tsükli “Taime"Taime- ja seenekoosluste mitmekesisust ning nende omavahelisi seoseid mõjutavad tegurid”tegurid" eest;
* Põllumajandusteadused: [[Arne Sellin]], tööde tsükli “Regionaalsete"Regionaalsete kliimamuutuste mõju puude veevahetusele, kasvule ja metsaökosüsteemide seisundile”seisundile" eest;
* Sotsiaalteadused: [[Tiina Randma-Liiv]], tööde tsükli “Eesti"Eesti riigivalitsemise väljakutsed Euroopa võrdlevate uuringute kontekstis”kontekstis" eest;
 
* Humanitaarteadused: [[Tõnu-Andrus Tannberg]], tööde tsüklite “Eesti"Eesti sõjaajalugu”sõjaajalugu" ja “Eesti"Eesti ajalugu nõukogude perioodil”perioodil" eest.
* Sotsiaalteadused: [[Tiina Randma-Liiv]], tööde tsükli “Eesti riigivalitsemise väljakutsed Euroopa võrdlevate uuringute kontekstis” eest;
* Humanitaarteadused: [[Tõnu-Andrus Tannberg]], tööde tsüklite “Eesti sõjaajalugu” ja “Eesti ajalugu nõukogude perioodil” eest.
 
=== 2017 ===
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Elmo Tempel]], tööde tsükli "Galaktilised filamendid kosmilises võrgustikus" eest;
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Mait Metspalu]], [[Toomas Kivisild]], [[Luca Pagani]], [[Monika Karmin]], [[Lauri Saag]], [[Richard Villems]], tööde tsükli "Inimkonna geneetilise varieeruvuse olemus ja kujunemine“kujunemine" eest;
* Tehnikateadused: [[Marlon Gerardo Dumas Menjivar|Marlon Gerardo Dumas Mehjivar]], uurimistöö "Äriprotsesside andmekaeve teooria" eest;
* Arstiteadus: [[Tambet Teesalu]], teadus-arendustöö "Kullerpeptiidide väljatöötamine sihtmärgistatud vähiraviks" eest;
* Geo- ja bioteadused: [[Olev Vinn]], tööde tsükli „Fanerosoikumi"Fanerosoikumi selgrootute paleoökoloogia ja biomineralisatsioon“biomineralisatsioon" eest;
* Põllumajandusteadused: [[Kalev Jõgiste]], (kollektiivi juht), [[Marek Metslaid|Marek Metslaid]], [[Kajar Köster]], teadustöö "Häiringurežiimi ja ainevoogude tähtsus boreaalse ja hemiboreaalse vööndi metsade majandamisel" eest;
* Sotsiaalteadused: [[Lauri Mälksoo]], tööde tsükli "Venemaa käsitused rahvusvahelisest õigusest ja inimõigustest" eest;
* Humanitaarteadused: [[Heiki Valk]], tööde tsükli "Eesti hilismuinasaja ja ajaloolise aja maa-arheoloogia: ühiskond ja kultuur" eest.