Tantsuõpetaja: erinevus redaktsioonide vahel

P
P (ealist arengut - definitsioon peaks hõlmama ka täiskasvanute õpet)
Eesti üldhariduskoolide kehalise kasvatuse ainekavas on tantsutunde tavaliselt üks kord nädalas. Konkreetsetele tantsudele ja tantsusammudele lisaks annab õpetaja õpilastele teadmisi erinevatest tantsustiilidest ja [[Eesti tantsupidu]]de ning tantsukultuuri traditsioonidest.<ref>https://www.riigiteataja.ee/akt/12888846?leiaKehtiv</ref>
 
== Tantsuõpetaja tegevuse lühikirjeldus ==
== Lühikirjeldus ==
Tantsuõpetaja kauduabiga omandab õpilane teadmisi keha arengu seaduspärasustest ja liikumisviiside mitmekesisusest.<ref>http://tyg.edu.ee/documents/5247200/5341111/Lisa+9+Tantsu%C3%B5petus+PK.pdf/b082711b-16ac-40b5-b0f4-0fb4df10ac16</ref> Tutvustades Eesti ja maailma tantsukultuuridega,tantsukultuure tutvustades arendab arendataksetantsuõpetaja õpilase silmaringi ning sotsiaalkultuurilisi väärtushinnanguid.
Tantsuõpetaja ühildab tunnis nii kehalise eneseväljenduse, kunstiloome, kõne, muusika, rütmi kui ka mängu. TantsidesTantsu kaudu arendab arendatakseõpetaja õpilase isikupära, oskusi tegutseda üksi ja koos, suhtlemis- ja koostöövõimet, ühtekuuluvustunnet ning sallivust.<ref>http://tyg.edu.ee/documents/5247200/5341111/Lisa+9+Tantsu%C3%B5petus+PK.pdf/b082711b-16ac-40b5-b0f4-0fb4df10ac16</ref>
 
== Gerd Neggo stipendium ==