Erinevus lehekülje "20. Augusti Klubi" redaktsioonide vahel

Klubi tegevuse eesmärgiks põhikirja järgi on aidata kaasa Eesti riikluse tugevnemisele ning demokraatliku ühiskonna kujunemisele, osaledes nõuandvalt Eesti jaoks oluliste küsimuste otsustamisel. Klubi ei ole poliitiline ühendus ning ei seo oma tegevust hinnangu andmisega [[Riigikogu]], [[Vabariigi Valitsus]]e või teiste riiklike institutsioonide tegevusele. Klubi korraldab Eesti ühiskonnas aset leidvate protsesside uurimist ja analüüsi, hindab nende mõju Eesti ühiskonna ja riigi arengule, kogub Eesti Vabariigi taasiseseisvumise kohta ajaloolist materjali ning selgitab selle tõepärasust, korraldab sellealast uurimistööd ning vastavaid näitusi, väljapanekuid, konverentse, seminare, teavitab üldsust klubi tehtud uurimuste tulemustest, esitab riiklikele ja ühiskondlikele institutsioonidele ettepanekuid Eesti ühiskonna ja riikluse arengu olulisemate arengusuundade realiseerimiseks, toetab reforme taasiseseisvunud Eestis õigusriigi loomiseks ning riikliku iseseisvuse edasiarendamiseks.
 
Klubi tegevust juhtiv ja otsuseid langetav kõrgeim organ on üldkoosolek, mis kutsutakse korraliselt kokku vähemalt kord aastas – 20. augustil. Üldkoosolekutevahelisel ajal korraldab klubi tegevust viieliikmeline juhatus eesotsas presidendiga. Klubi presidendid on olnud Ülo Nugis (1994–1997), Rein Järlik (1997–2007) ja [[Ants Veetõusme]] (alates 2007). 14 7. oktoobrilmärtsil 20112018 valitiKlubi klubiüldkoosolekul valitud juhatusse presidentkuuluvad: Ants Veetõusme kõrval(president), [[Indrek Toome]] (esimene asepresident), [[Enn Tupp|Tõnu Saarman]] (asepresident), [[ReinAlar VeidemannMaarend]] (sekretär) ja [[Andrus Ristkok]] (laekur).
 
Klubi on asutatud määramata ajaks ja lõpetab automaatselt oma eksisteerimise, kui manalateele lahkub selle viimane liige.
22. augusti 2018 seisuga kuuluvad Klubi liikmeskonda [[Mati Ahven]], [[Tõnu Anton]], [[Lembit Arro]], [[Ignar Fjuk]], [[Liia Hänni]], [[Arvo Junti]], [[Jaak Jõerüüt]], [[Rein Järlik]], [[Ants Järvesaar]], [[Villu Jürjo]], [[Hillar Kalda]], [[Teet Kallas]], [[Peet Kask]], [[Johannes Kass]], [[Kalju Koha]], [[Mai Kolossova]], [[Jüri Kork]], [[Toomas Kork]], [[Heino Kostabi]], [[Ahti Kõo]], [[Ants Käärma]], [[Mart Laar]], [[Marju Lauristin]], [[Jüri Liim]], [[Jaan Lippmaa]], [[Alar Maarend]], [[Tiit Made]], [[Mart Madissoon]], [[Tõnis Mets]], [[Aavo Mölder]], [[Heldur Peterson]], [[Andrei Prii]], [[Priidu Priks]], [[Enn Põldroos]], [[Koit Raud]], [[Jüri Reinson]], [[Andrus Ristkok]], [[Arnold Rüütel]], [[Tõnu Saarman]], [[Edgar Savisaar]], [[Hanno Schotter]], [[Lehte Sööt]], [[Aldo Tamm]], [[Rein Tamme]], [[Andres Tarand]], [[Indrek Toome]], [[Enn Tupp]], [[Ain Tähiste]], [[Uno Ugandi]], [[Heinrich Valk]], [[Ants Veetõusme]], [[Rein Veidemann]] ja [[Vaino Väljas]].
 
Klubi liikmetest on manalateele lahkunud [[Ülle Aaskivi]] (1950-2007), [[Andres Ammas|Andres Ammas (1962-2018)]], [[Hillar Eller|Hillar Eller (1939-2010)]], [[Tiit Käbin|Tiit Käbin (1937-2011)]], [[Enn Leisson|Enn Leisson (1942-1998)]], [[Ants Paju|Ants Paju (1944-2011)]], [[Eldur Parder|Eldur Parder (1928-2003)]], [[Ülo Uluots|Ülo Uluots (1930-1997)]], [[Ülo Nugis|Ülo Nugis (1944-2011)]], [[Uno Anton|Uno Anton (1942-2012)]], [[Illar Hallaste|Illar Hallaste (1959-2012)]], [[Kaljo Ellik|Kaljo Ellik (1948-2017)]], [[Helgi Viirelaid|Helgi Viirelaid (1935-2017)]] ja [[Jüri Rätsep|Jüri Rätsep (1935-2018)]].
 
==Klubi tegevus==
552

muudatust