Erinevus lehekülje "Eesti valitsus" redaktsioonide vahel

P
Korrastasin skripti abil viiteid
(+ materjal artiklist "Vallavanemale, linnapeale ja valitsuse liikmele esitatavad nõuded ja tegevuspiirangud")
P (Korrastasin skripti abil viiteid)
#täielikult [[teovõime]]line;
#Eesti Vabariigi kodanik;
#valdama eesti keelt C1 [[Keeleoskustase|tasemel]]<ref name="TrgAk" />;
#valdama eesti keelt C1 [[Keeleoskustase|tasemel]]<ref>Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded [https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018010?leiaKehtiv#para9 § 9 p 1]. Vastu võetud 20.06.2011, [https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018010?leiaKehtiv RT I, 14.02.2018, 10].</ref>;
#ei tohi olla karistatud tahtlikult toimepandud [[Kuritegu|kuriteo]] eest<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid name=true#para48b2 KOKS § 48<sup>2</sup> lg 1,"NRRwk" 2]</ref>.
 
=== Tegevuspiirangud ===
Tegevuspiirangutega piiratakse suuremas või vähemas ulatuses valitsuse liikmete õigust teostada järelevalvet teatud valdkonnas, osaleda [[ettevõtlus]]es (mõnel pool ka passiivse osaniku või [[aktsionär]]ina) ja tegutseda teisel töökohal. Tegevuspiirangud ei pruugi piirduda nende isikute ametis oleku perioodiga, vaid võivad jääda kehtima ka määratud ajaks pärast isiku ametist lahkumist<ref>Korruptsioonivastase seadusename="2878h" eelnõu seletuskiri. Lk 2. Võrgus: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/369e4999-cf7d-488b-8155-f688cd9d23ee </ref>. KOKS näeb valitsuse liikmetele ette mitmeid tegevuspiirangud.
 
Valitsuse liige ei tohi võtta osa valitsuse sellise [[Õigusakt|üksikakti]] arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes talle laieneb toimingupiirang korruptsioonivastase seaduse kohaselt<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid name=true#para49 KOKS § 49 lg"hKmVj" 12]</ref>.
 
Volikogu liige, kes on valitud samas vallas või linnas vallavanemaks või linnapeaks või on kinnitatud valla- või linnavalitsuse liikmeks või nimetatud ametisse valitsuse palgaliseks liikmeks, ei tohi alates valituks osutumise, liikmeks kinnitamise või ametisse nimetamise hetkest osaleda sellise volikogu üksikakti arutamisel ega otsustamisel, millega määratakse talle töötasu või hüvitis<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid name=true#para17"RIyGE" KOKS § 17 lg 6<sup>2</sup>]</ref>.
 
== Vaata ka ==
 
== Viited ==
{{viited}}|allikad=
#valdama eesti keelt C1 [[Keeleoskustase|tasemel]]<ref name="TrgAk">Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded [https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018010?leiaKehtiv#para9 § 9 p 1]. Vastu võetud 20.06.2011, [https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018010?leiaKehtiv RT I, 14.02.2018, 10].</ref>;
<ref name="NRRwk">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para48b2 KOKS § 48<sup>2</sup> lg 1, 2]</ref>
<ref name="2878h">Korruptsioonivastase seaduse eelnõu seletuskiri. Lk 2. Võrgus: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/369e4999-cf7d-488b-8155-f688cd9d23ee</ref>
<ref name="hKmVj">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para49 KOKS § 49 lg 12]</ref>
<ref name="RIyGE">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para17 KOKS § 17 lg 6<sup>2</sup>]</ref>
}}
 
== Välislingid ==
75 732

muudatust