Religiooniõpetus: erinevus redaktsioonide vahel

Kaasajastasin, alates 2010. aastast eristatakse usu ja usundiõpetus, religiooniõpetus pigem neid kahte ühendav termin
Resümee puudub
(Kaasajastasin, alates 2010. aastast eristatakse usu ja usundiõpetus, religiooniõpetus pigem neid kahte ühendav termin)
{{ToimetaAeg|kuu=aprill|aasta=2016}}
'''Religiooniõpetus''' on õpilasekeskne ja oikumeeniline kooli õppeaine. Religiooniõpetuse aine õpisisu kesksed teemad on [[usund]]id, [[kultuur]] ja [[eetika]]. Seda terminit kasutati eelkõige enne 2010. aastat, mil riiklikus õppekavas nimetati aine usundiõpetuseks<ref>{{Netiviide|Autor=|URL=https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020?leiaKehtiv|Pealkiri=Põhikooli riiklik õppekava|Väljaanne=Riigi Teataja|Aeg=|Kasutatud=13.03.2018}}</ref>. Eesti seadusandluses on eristatud erakoolides antav ühest religioonist lähtuv [[usuõpetus]] ning pluralistlikust käsitlusest lähtuv [[usundiõpetus]], religiooniõpetust kasutatakse pigem katusteriminina neile kahele. Usuõpetust on õigus õpetada ainult erakoolides ja see peab olema seal õpilastele vabatahtlik. Munitsipaalkoolides tohib õpetada ainult riiklikus õppekavas kirjeldatud usundiõpetust. Riiklik õppekava piiritleb usundiõpetuse eesmärgid ja sisu, jättes konfessionaalse lähenemisega usuõpetuse sisu erakoolide endi otsustada.<ref>{{Netiviide|Autor=|URL=https://www.riigiteataja.ee/akt/130052012002?leiaKehtiv|Pealkiri=Erakooliseadus|Väljaanne=Riigi Teataja|Aeg=|Kasutatud=13.03.2018}}</ref>
'''Religiooniõpetus''' on õpilasekeskne ja oikumeeniline kooli õppeaine. Religiooniõpetuse aine õpisisu kesksed teemad on [[usund]]id, [[kultuur]] ja [[eetika]]. Religiooniõpetust (RÕ) ainenimetusena tunnistab Eesti Haridusministeerium ja [[Eesti Kirikute Nõukogu]]. Euroopa Liidu liikmesriikides jaguneb religiooniõpetus konfessionaalseks ja mittekonfessionaalseks.
 
Euroopa Liidu liikmesriikides jaguneb religiooniõpetus konfessionaalseks ([[usuõpetus]]) ja mittekonfessionaalseks ([[usundiõpetus]]). Usuõpetust õpetatakse nt Poolas, Türgis, Saksamaal jm, usundiõpetust Suurbritannias, Rootsis, Norras jm.<ref>{{Netiviide|Autor=Valk, Pille|URL=https://www.postimees.ee/1404449/religiooniopetus-euroopa-riikides|Pealkiri=Religiooniopetus Euroopa riikides|Väljaanne=Postimees|Aeg=20.03.2004|Kasutatud=13.03.2018}}</ref>
 
==== Viited ====
[[Kategooria:Õppeained]]
[[Kategooria:Religioon]]
Anonüümne kasutaja