Erinevus lehekülje "Lastekaitse" redaktsioonide vahel

Eemaldatud 19 baiti ,  2 aasta eest
P
Korrastasin skripti abil viiteid
(Uus lehekülg: '==Lastekaitse== Lastekaitse on laste kaitsmine vägivalla, kuritarvitamise, ära kasutamise ja hooletusse jätmise eest. <ref>The United Nations Children’s Fund (UNICEF). (200...')
 
P (Korrastasin skripti abil viiteid)
==Lastekaitse==
Lastekaitse on laste kaitsmine vägivalla, kuritarvitamise, ära kasutamise ja hooletusse jätmise eest. <ref>The Unitedname="PtCbv" Nations Children’s Fund (UNICEF). (2006). What is Child Protection? [Brochure]. Retrieved from https://www.unicef.org/protection/files/What_is_Child_Protection.pdf</ref>
Lastekaitse eesmärgiks on seista laste huvide eest. Igale lapsele peab olema tagatud võimalus hariduse omandamiseks, tervishoiuteenusute kasutamiseks, huviringides osalemiseks ning ka vabaaja veetmiseks.<ref>Taidla, A.name="vK8Oj" M. (2017). Võrgustikutöö lastekaitses Pärnu linna näitel. (Lõputöö). Loetud aadressil https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/58109/taidla_anna_maria.pdf?sequence=1&isAllowed=y</ref>
===Ajalugu===
Lastekaitse, kui sihipärane tegevus, sai alguse USA-st 1870. aastatel ja levis 1880. aastatel ka mujale maailmasse. <ref>Ferguson, H.name="jrUGl" (2011). Child Protection Practice. Retrieved from https://books.google.ee/books?hl=en&lr=&id=iqscBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=child+protection+practice&ots=I_TbXt5dF8&sig=NxXTiuiYHXOKf_6P14ARbsCEoJo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false</ref>
Lastekaitse ühing kasvas välja Ameerika abi andmise seltsi tegevusest, kes tuli Eestile appi eeskätt lastele pakkumaks toidu- ning materiaalset abi. See andis Eestile tõuke loomaks Eesti Lastekaitse Ühingu. Lisaks andsid lastekaitsega seotud ühingu loomiseks mitmed erinevad seltsid, näiteks 1905 loodud Tartu Lasteaia Selts, 1906 loodud Eesti Noorsookasvatuse Selts ning mõni kuu hiljem Eestimaa Rahvahariduse Selts. <ref>Torm, M.name="ZjPMm" (2004). Intervjuu lastekaitse ajaloost. Loetud aadressil https://arhiiv.err.ee/vaata/spekter-spekter-intervjuu-lastekaitse-ajaloost</ref>
===Lastekaitseseadus===
Lastekaiseseaduse seletuskirjas on lapse õiguste kaitse seisukohalt välja toodud oluliste dokumentidena järgnevad õigusaktid. <ref name="Sotsiaalministeerium, 2014">Sotsiaalministeerium. (2014). Seletuskiri lastekaitseseaduse eelnõu juurde. Loetud aadressil https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Lapse_oigused_ja_heaolu/seletuskiri.pdf</ref> :
*1992. aastal jõustunud Eesti Vabariigi põhiseadus, millega sätestatakse Eestis viibivate isikute põhiõigused, vabadused ja kohustused;
*2010. aastal jõustunud perekonnaseadus, millega sätestatakse muu hulgas sugulusest tulenevad õigused ja kohustused, vanemate ja lapse üldine õigussuhe, vanemate õigused ja kohustused ning lapsendamise ja eestkostega seonduv;
Lastekaitseseadus on aluseks ka teistele lastekaitset reguleerivatele ja korraldavatele normatiivaktidele.
Eestis kehtivas lastekaitseseaduses on kirja pandud laste kaitsmisega seotud kohustused ja ülesanded, mis on aluseks laste õiguste ja heaolu tagamisel, ning vastutus seaduse rikkumisel. Seadus on kooskõlas laste õiguste konventsiooni, Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja teiste asjakohaste õigusaktidega (näiteks põhiseadus, perekonnaseadus).
Lastekaitseseaduse väljatöötamise eesmärkideks on seaduse seletuskirja kohaselt lapse huvide kaitse parimal moel, riikliku lastekaitse korralduse väljaarendamine ja riikliku järelevalve tõhustamine ning kohaliku omavalitsuse üksuste lastekaitsetöö kvaliteedi parandamine. <ref name="Sotsiaalministeerium, 2014">Sotsiaalministeerium. (2014). Seletuskiri lastekaitseseaduse eelnõu juurde. Loetud aadressil https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Lapse_oigused_ja_heaolu/seletuskiri.pdf</ref>
 
== Viited ==
{{viited}}|allikad=
<ref name="Sotsiaalministeerium, 2014">Sotsiaalministeerium. (2014). Seletuskiri lastekaitseseaduse eelnõu juurde. Loetud aadressil https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Lapse_oigused_ja_heaolu/seletuskiri.pdf</ref>
<ref name="PtCbv">The United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2006). What is Child Protection? [Brochure]. Retrieved from https://www.unicef.org/protection/files/What_is_Child_Protection.pdf</ref>
<ref name="vK8Oj">Taidla, A. M. (2017). Võrgustikutöö lastekaitses Pärnu linna näitel. (Lõputöö). Loetud aadressil https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/58109/taidla_anna_maria.pdf?sequence=1&isAllowed=y</ref>
<ref name="jrUGl">Ferguson, H. (2011). Child Protection Practice. Retrieved from https://books.google.ee/books?hl=en&lr=&id=iqscBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=child+protection+practice&ots=I_TbXt5dF8&sig=NxXTiuiYHXOKf_6P14ARbsCEoJo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false</ref>
<ref name="ZjPMm">Torm, M. (2004). Intervjuu lastekaitse ajaloost. Loetud aadressil https://arhiiv.err.ee/vaata/spekter-spekter-intervjuu-lastekaitse-ajaloost</ref>
}}
75 867

muudatust