Erinevus lehekülje "Ajurünnak" redaktsioonide vahel

Eemaldatud 29 baiti ,  3 aasta eest
 
==Ootuste mõju ajurünnaku tulemustele==
Jones ja Lambertus viisid 2014. aastal<ref name="Lambertus" /> läbi kaheosalise uuringu, kus esimeses osas püstitati järgmised hüpoteesid:
 
A) mida rohkem inimesi koos töötab, seda kõrgemat summaarset [[produktiivsus]]t osalejad ootavad;
B) mida rohkem inimesi koos töötab, seda väiksem on ideede arv inimese kohta kokkuvõttes.
 
Teises osas kontrolliti, et kas inimeste ootused ka reaalselt võimaldavad ennustada tegelikku tulemust.
HüpoteesHüpoteesi A kontrollimise jaokskontrollimiseks lasti 335 ülikooliõpilaselüliõpilasel lugeda hüpoteetilist teksti ajurünnaku toimumise kohta tootmisfirmastootmisettevõttes ning vastata kahele küsimusele, et kui palju vastuseid tuleks osalejate poolt genereerida erinevate grupi suuruste puhul (küsimusi oli rohkem, kuid ülejäänud olid esitatud varjamaks küsitluse tegelikku eesmärki). HüpoteesHüpoteesi B tõestamiseks jagati vastuste arv hüpoteetilise grupi liikmete arvuga. Lisaks, kunaKuna selle lihtsa kontrolli tulemused vastasid ootustele, viidi samade hüpoteeside kontrolliks läbi veel teine, karmimate tingimustega katse, kus gruppide suurust manipuleeriti sõltuvate gruppidega katseplaaniga. Katseisikuid antud juhul oli 200 ning kokkuvõttes oli tegu 3x2 segakatseplaaniga. Muutujateks olid grupi suurus ning gruppides osalemise järjekord (sõltumatud grupid). Muus osas kattus katse algselt mainitud esmase katse tingimustega.
 
Kõik läbi viidudläbiviidud katsed ning analüüsid näitasid, et uurijate poolt püstitatud hüpoteesid on paikapidavad. Andmeanalüüsi tulemused demonstreerisid, et katseisikud ootasid suurematelt gruppidelt suuremat produktiivsust, kuid samal ajal olid ka nõus, et mida suurem grupp, seda vähem ideid ühe isiku kohta genereeritakse. Katseisikud kinnitasid, et on loogiline oodata, et neljaliikmelised grupid genereerivad vähem ideid isiku kohta, kui üksikindiviidid. Samuti, et seitsmeliikmelised grupid genereerivad vähem ideid kui neljaliikmelised grupid. Teise rangema katse puhul näiteks oli ootus ideede arvule keskmiselt 4,61 (standarhälve 2,97) üksikisikute puhul, 9,19 (6,17) neljaliikmeliste gruppide puhul ning 13,24 (9,20) seitsmeliikmeliste gruppide puhul. IdeedeKeskmised arvideede arvud ühe isiku kohta keskmised olid järgmised: 4,61 üksikisiku puhul, 2,30 neljaliikmelises grupis ühe isiku kohta ning 1,89 seitsmeliikmelises grupis.
 
Lisaks leidsid tõestust järgmised väited: