Erinevus lehekülje "Elukestev õpe" redaktsioonide vahel

resümee puudub
Annab raamteadmised ja oskused, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust kontrollib (koolitunnistus ja eksamid). Formaalharidust saab omandada põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ja ülikoolis kindlate õppekavade järgi. Formaalharidus on kohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.
 
==== Formaalse õppe haridustasemete liigitamine: ====
==== Formaalse õppe haridustasemete liigitamine:<ref>{{Netiviide|Autor=Lilli Siitka ja Kadri Timuska|URL=https://oppiminetaiskasvanueas.weebly.com/formaalne-mitteformaalne-ja-informaalne-otildepe.html|Pealkiri=Formaalne, informaalne ja mitteformaalne õpe|Väljaanne=|Aeg=|Kasutatud=14.10.2017}}</ref> ====
* '''Alusharidus''' (omandatakse koolieelses lasteasutuses, peamiselt lasteaias),
 
* '''Üld- ja kutsekeskharidus''' (omandatakse gümnaasiumis või kutseõppeasutuses),
 
* '''Kõrgharidus ja ülikoolijärgne haridus''' (omandatakse rakenduskõrgkoolides või ülikoolides, sealhulgas magistratuuris ning doktorantuuris; tehnikumides omandatav haridus võib oma tasemelt olla kõrgharidus).<ref>{{Netiviide|Autor=Lilli Siitka ja Kadri Timuska|URL=https://oppiminetaiskasvanueas.weebly.com/formaalne-mitteformaalne-ja-informaalne-otildepe.html|Pealkiri=Formaalne, informaalne ja mitteformaalne õpe|Väljaanne=|Aeg=|Kasutatud=14.10.2017}}</ref>
Formaalses õppes seatakse õpieesmärgid enamasti väljastpoolt,<ref name=":0">{{Netiviide|Autor=|URL=https://www.stardiplats.ee/abimaterjalid/mis-on-mitteformaalne-ope|Pealkiri=Mis on mitteformaalne õpe?|Väljaanne=|Aeg=|Kasutatud=14.10.2017}}</ref> see tähendab, et eesmärkide püstitamisel ei kaasata tavaliselt õppijaid ega arvestata õppijate isiklike eesmärkidega. Õpieesmärkide püstitamisel lähtutakse pigem õppematerjali kogusele ja sisu läbitöötamisele. Õppimisprotsessi jälgitakse ning õpilasi hinnatakse<ref name=":0" /> paika pandud kriteeriumide järgi.
 
6

muudatust