Erinevus lehekülje "Elukestev õpe" redaktsioonide vahel

resümee puudub
'''Elukestev õpe''' tähendab pidevat eneseharimist ja ühiskonnaga kohandumist konkurentsis püsimiseks.<ref>{{Netiviide|Autor=|URL=http://www.tallinn.ee/est/haridus/Elukestev-ope-4|Pealkiri=Elukestev õpe|Väljaanne=|Aeg=|Kasutatud=14.10.2017}}</ref> Elukestev õpe on paratamatu, inimeste teadmised ja oskused arenevad koos ühiskonna muutuste ja tehnoloogia arenguga. Elukestva õppimise aluseks on tahe õppida, huvi meid ümbritseva maailma vastu ning oskus kasutada õigeid õppimismeetodeid. Elukestva õppimise peamisteks motivaatoriteks on suurem töö- ja endaga rahulolu, helgemad tulevikuperspektiivid, konkurentsivõime säilitamine ning kasvav sissetulek.
 
== Õppetüübid ==
Eristatakse kolme tüüpi õpet, milleks on formaalne õpe, mitteformaalne õpe ning informaalne õpe- need kõik on vajalikud ja täiendavad üksteist.<ref>{{Netiviide|Autor=|URL=http://tudengiveeb.ee/et/esileht/toeoeturule-sisenemine/12-korgkool/oppekorraldus-korgkoolis/19-elukestev-ope-millal-ja-kuidas-sa-opid|Pealkiri=Elukestev õpe – millal ja kuidas sa õpid?|Väljaanne=|Aeg=18.08.2017|Kasutatud=14.10.2017}}</ref> Oma karjääri kujundamisel ja tööotsingutel on väljaspool kooli õpitu kindlasti eeliseks.
 
=== '''Formaalne õpe''' ===
Annab raamteadmised ja oskused, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust kontrollib (koolitunnistus ja eksamid). Formaalharidust saab omandada põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ja ülikoolis kindlate õppekavade järgi. Formaalharidus on kohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.
 
==== Formaalse õppe haridustasemete liigitamine:<ref>{{Netiviide|Autor=Lilli Siitka ja Kadri Timuska|URL=https://oppiminetaiskasvanueas.weebly.com/formaalne-mitteformaalne-ja-informaalne-otildepe.html|Pealkiri=Formaalne, informaalne ja mitteformaalne õpe|Väljaanne=|Aeg=|Kasutatud=14.10.2017}}</ref> ====
==== Formaalse õppe haridustasemete liigitamine: ====
* '''Alusharidus''' (omandatakse koolieelses lasteasutuses, peamiselt lasteaias),
 
* '''Põhiharidus''' (omandatakse alg- ja põhikoolis),
 
* '''Üld- ja kutsekeskharidus''' (omandatakse gümnaasiumis või kutseõppeasutuses),
 
* '''Kõrgharidus ja ülikoolijärgne haridus''' (omandatakse rakenduskõrgkoolides või ülikoolides, sealhulgas magistratuuris ning doktorantuuris; tehnikumides omandatav haridus võib oma tasemelt olla kõrgharidus).
Formaalses õppes seatakse õpieesmärgid enamasti väljastpoolt,<ref name=":0">{{Netiviide|Autor=|URL=https://www.stardiplats.ee/abimaterjalid/mis-on-mitteformaalne-ope|Pealkiri=Mis on mitteformaalne õpe?|Väljaanne=|Aeg=|Kasutatud=14.10.2017}}</ref> see tähendab, et eesmärkide püstitamisel ei kaasata tavaliselt õppijaid ega arvestata õppijate isiklike eesmärkidega. Õpieesmärkide püstitamisel lähtutakse pigem õppematerjali kogusele ningja sisu läbitöötamisele. Õppimisprotsessi jälgitakse janing õpilasi hinnatakse<ref name=":0" /> paika pandud kriteeriumide järgi.
 
Formaalses õppes seatakse õpieesmärgid enamasti väljastpoolt, see tähendab, et eesmärkide püstitamisel ei kaasata tavaliselt õppijaid ega arvestata õppijate isiklike eesmärkidega. Õpieesmärkide püstitamisel lähtutakse pigem õppematerjali kogusele ning sisu läbitöötamisele. Õppimisprotsessi jälgitakse ja õpilasi hinnatakse paika pandud kriteeriumide järgi.
 
=== '''Mitteformaalne õpe''' ===
 
=== '''Informaalne õpe''' ===
Toimub täiesti koolivälises keskkonnas: näiteks huviklubides, sõpradega aega veetes, reisides, lugedes, internetis surfates jne.<ref>{{Netiviide|Autor=|URL=http://tudengiveeb.ee/et/esileht/toeoeturule-sisenemine/12-korgkool/oppekorraldus-korgkoolis/19-elukestev-ope-millal-ja-kuidas-sa-opid|Pealkiri=Elukestev õpe – millal ja kuidas sa õpid?|Väljaanne=|Aeg=18.08.2017|Kasutatud=14.10.2017}}</ref> See ongi rohkem tegutsemine kui õppimine selle sõna klassikalises tähenduses. Euroopa Nõukogu on mõistnud informaalset õppimist, kui elukestvat protsessi, mille käigus inimesed omandavad hoiakuid, väärtusi, oskusi ja teadmisi oma keskkonnas harivate mõjude ja igapäevategevuste kaudu (.<ref>{{Netiviide|Autor=|URL=http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Charter/Charterpocket_EST.pdf|Pealkiri=Euroopa Nõukogu, kodanikuhariduse ja inimõiguste harta|Väljaanne=|Aeg=2010)|Kasutatud=14.10.2017}}</ref> Noortele korraldavad mitteformaalset ja informaalset õpet paljud noorteorganisatsioonid, spordiklubid, vabahariduslikud koolitusasutused, kohalikud ja rahvusvahelised noorteprojektid. Osalemine nende tegevuses annab oskusi, mida tööandjad kõrgelt hindavad, näiteks hea suhtlemine, meeskonnatöö kogemus, enesekehtestamine, probleemide lahendamine, protsesside ja inimeste juhtimine.
 
== Vaata ka ==
* [[Haridus]]
* [[Õppimine]]
* [[Kool]]
 
== Viited ==
<references />
6

muudatust