Erinevus lehekülje "Eesti Kirjandusmuuseum" redaktsioonide vahel

resümee puudub
P
 
Folkloristikaosakond tegeleb ka toimetamise ja publitseerimisega. Näiteks antakse välja kahte erialaajakirja Folklore. Electronic Journal of Folklore<ref>[https://www.folklore.ee/folklore/ Electronic Journal of Folklore] (vaadatud 04.09.2017)</ref> ja Mäetagused;<ref>[http://www.folklore.ee/tagused/ Mäetagused] (vaadatud 04.09.2017)</ref> rahvausundile pühendatud aastaraamatut Sator;<ref>[http://www.folklore.ee/kirjastus/?sari=16 Sator: Artikleid usundi- ja kombeloost] (vaadatud 04.09.2017)</ref> rahvaluule lühivormiuurimuste väljaannet Reetor; artiklikogumike sarja Tänapäeva folkloorist jt. trükiseid ning e-väljaandeid. Lisaks korraldatakse ka [[seminar]]e ja [[konverents]]e.
 
== Andmebaasid ==
EKMis on ligikaudu 50 andmebaasi. Suurem osa neist on erialaseid andmebaasid, näiteks grafiti andmebaas, eesti regilaulude andmebaas, eesti piltmõistatused, kohapärimuse andmebaas.<ref> [http://www.kirmus.ee/est/teenused/andmebaasid.html] (vaadatud 03.10.2017)</ref>, <ref>[http://www.folklore.ee/ebaas/](vaadatud 03.10.2017)</ref> 2016. aasta seisuga oli EKMi digitaalsete andmebaaside maht 65 TB, mida tahetakse 2020. aastaks projekti "EKMi arendamine rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria keskuseks" (ASTRA) käigus suurendada 130 TBni.<ref> [http://www.kirmus.ee/est/teenused/digihumanitaaria.html] (vaadatud 03.10.2017)</ref>
Andmebaasid on väga erinevas suuruses ja tehniliste lahendustega, samuti on need loodud väga erinevatel aegadel: 90ndatest alates tänapäevani. Leidub lihtsaid veebiväljaandeid ning ka keerukama struktuuriga andmekogusid nagu [http://krzwlive.kirmus.ee/ Kreutzwaldi sajand]. Sisu on nii digiteeritud kui ka tekstistatud kujul, samuti on pilte, heli, videoid. Kirjed on varustatud põhjalike metaandmetega, näiteks aeg, koht, tegija.
Käimas on ka projekt, mille käigus avaldatakse andmebaaside ja muude andmekogude materjale Meta-Share lehele, praeguseks on lisatud sinna [http://www.folklore.ee/ukauka/ Uka-uka andmebaas] tekstid „1001 lastemängu aastast 1935“.<ref>[https://metashare.ut.ee/repository/browse/1001-lastemangu-aastast-1935/096d94c8317611e7a6e4005056b400241df1202cc85249a5be7f6b5c8ca67692/] (vaadatud 03.10.2017)</ref>
=== Kivike ===
Kõige kesksem andmebaas EKMis on failirepositoorium [https://kivike.kirmus.ee/index.php?dok_id=1&module=2&op= Kivike], kuhu on koondatud paljude teiste andmebaaside info linkimise teel. Kasutaja saab tutvuda EKMi materjalidega ja teha päringuid, samuti tellida teavikuid. Kivikeses leiduv materjal on vaba teadus- ja õppetöö eesmärkidel kasutamiseks.<ref>[https://kivike.kirmus.ee/index.php?dok_id=1&module=2&op=] (vaadatud 03.10.2017)</ref> Praeguseks on Kivikeses 335668 säilikut (34 TB), täpsema ülevaate annab arvandmete tabel Kivikese kodulehel.<ref>[https://kivike.kirmus.ee/arvandmed] (vaadatud 03.10.2017)</ref>
 
== Direktorid<ref>[http://www.kirmus.ee/est/teenused/ajalugu.html] (vaadatud 08.09.2017)</ref> ==
36

muudatust