Õiguskantsler: erinevus redaktsioonide vahel

Resümee puudub
[[Eesti Vabariigi põhiseadus (1992)|Kehtivas põhiseaduses]] käsitleb õiguskantslerit XII peatükk.
 
Õiguskantsleri nimetab ametisse [[Riigikogu]] [[Eesti president|presidendi]] ettepanekul 7 aastaks.
 
Õiguskantsleril on õigus teha järelevalvet üldaktide[[üldakt]]ide üle. Kui õiguskantsler leiab, et mingi üldakt on vastuolus teiste seadustega[[seadus]]tega, siis teeb ta akti vastuvõtnule ettepaneku viia see seadustega 20 päeva jooksul kooskõlla. Kui seda ei tehta, on tal õigus pöörduda riigikohtu[[Riigikohus|Riigikohtu]] poole, et see akt tunnistataks õigustühiseks.
 
Õiguskantsleril on õigus teha ettepanekuid kõrgete riigiametnike kriminaalvastutusele võtmiseks.