Moraali genealoogiast: erinevus redaktsioonide vahel

 
===Kolmas traktaat. Mida tähendavad askeesi-ideaalid?===
Kolmas traktaat algab tõdemusega, et askees kui ideaal võib eri inimestele tähendada eri asju. Nt filosoofidele ja õpetlastele loob askees head eeldused segamatuks mõttetööks, preestritele on ta võimu tööriistaks, pühakutele aga rahu eimiskis – “neile omane hullusevorm”, nagu Nietzsche irooniliselt märgib. Olulisem on aga aru saada, et askees kui selline on ideaalina nii mõjukas olnud sellepärast, et inimtahe ei kannata tühjust (''[[horror vacui]]''), ta vajab eesmärki: “ja pigemini tahab ta eimiskit, kui et ei taha üldse.” (lk 114)
 
==Kirjandus==