Ava peamenüü

Muudatused

P
resümee puudub
*[[1973]]. aasta [[21. juuni]]l moodustati 16. valitsus (elektrooniline luure);
*[[1974]]. aasta [[16. august]]il reorganiseeriti 15. valitsus 15. peavalitsuseks;
*1976. aastal moodustati NSV Liidu liiduvabariikide ning haldusüksustses (linnades ja rajoonides) täiendavalt ''2000'' täiendavat RJK piirkondlikku asutust ning suurednatisuurendati RJK isikkoosseisu «2250 ametikoha võrra, sealhulgas 1750 ohvitseri, 500 seersandi ja vabapalgalise võrra. Uutest ametikohtadest 100 loodi keskaparaadis ning täiendavalt eraldati RJK asutustele 250 sõiduautot, millest 10 eraldati keskaparaadile».
Pärast 1977. aastal uue [[NSV Liidu Konstitutsioon]]i vastuvõtmist muudeti 5. juulist 1978, seni NSV Liidu Ministrite Nõukogule allunud Riikliku Julgeoleku Komitee alluvust ning järgnevalt allus [[NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee]] läbi [[NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee esimeeste loend|Riikliku Julgeoleku Komitee esimehe]], kes oli ka Poliitbüroo liige – [[NLKP KK Poliitbüroo]]le – NSV Liidu kõrgeimale poliitilisele võimuorganile.
===NSV Liidu MN j.a. RJK õppeasutused===