Erinevus lehekülje "Olustvere raamatukogu" redaktsioonide vahel

Teadaolevalt hakati raamatukogu komplekteerimisega tegelema juba 1919/1920 õ/a. lõpul kui Reegoldi koolis korraldati laste pidu, mille sissetulek läks õpilaste raamatukogu muretsemiseks. Summa oli 1056 marka ja 90 penni. Koolis oli nii õpilaste kui õpetajate raamatukogu. Raamatuid laenutasid Aleksander Kippel ja Ena Põder. Raamatute laenutamise eest oli väike maks. Fondis oli kolm riiulitäit raamatuid. Esimene inventariraamat on avatud 25.august 1949.a.Raamatud on saadud Bibkollektorist. Inventariraamatuid sirvides võib näha, et liigiliselt on arvele võetud enam põllumajandus, poliitilist ja ka ilukirjandust. Raamatukogu kohta on taas märkmeid säilinud alates 1950.a. Agitpunktides peeti loenguid poliitilisest olukorrast, valmistati loosungeid, seinalehti, plakateid. Raamatukogu asus rahvamajas ja kasutada oli 2 ruumi põrandapinnaga 48 m2. Raamatukogu suur majanduslik mure oli igal aastal välja vedada, lõhkuda, riita panna küttepuud.1958.a. sai juhatajaks Salme Siht, kes oli lõpetanud Tallinna kultuurharidusala kooli.1966.a. oli raamatukogus inventuur seoses juhatajate vahetusega ja 4 raamatut oli puudu. Organiseeriti rändraamatukogu Jaska osakonda. Jätkub töö Olustvere sovhoostehnikumis ühiskondlike raamatukoguhoidjate kooliga. Koostati raamatukogu teeninduspiirkonna perede vihik, et paremini tundma õppida oma lugejaid. Moodustati laste raamatusõprade ring.
 
Aastatel 1966-1978 oli juhatajaks Laine Leinamäe, kelle ajal toimusid raamatukogude vahelised sotsialistlikud võistlused, tähistati V.I. Lenini sajandat sünniaastapäeva raamatukogule võetud kõrgendatud kohustustega. Olustvere raamatukogu asub sotsialistlikku võistlusse Kolga-Jaani raamatukoguga. Viljandi Kultuurharidustöö koolist oli 1972 a. praktikal Olga Sööt ja 1973.a. Elvi Prisko, 1974 a. Reet Reimand. Aastatel 1977-1980 sõlmiti raamatukogu ja Olustvere Sovhoostehnikumi vaheline pikaajaline koostöö leping, mille käigus võtsid mõlemad osapooled endale kohustused. Neil aastail sai raamatukogu juurde 1 toa ja köögi. Põranda pindala juba 64 m2.Raamatukogus teostas remondi Olustvere Sovhoostehnikum. Tehnikum aitas ka materiaalselt 1600 rublaga. Muretses raadio ja seinakella, kardinad, laua, põrandariide. Majandi abi raamatute viimisel Paala kooli, küttepuude muretsemine. Võimaldas tasuta ruumid Jaska laenutuspunktile, muretses inventari ja tasuta transpordi. Rajooni raamatukogu poolt saadi uut mööblit, riiuleid, kataloogikapp, laenutuslaud, toole. Viidi läbi raamatu arutelusid, kirjandus- ja luuleõhtuid. Kasvas lugejate, laenutuste arv, korraldati raamatuarutelusid, kohtumisi kirjanikega, lastele muinasjututunde, viktoriine, koolis raamatutunde. Kohtuti kirjanik Aadu Hindiga. Koostöös Olustvere Sovhoostehnikumi raamatukoguga viid läbi temaatilisi üritusi, tehti lugemise analüüse. Sotsialistlikus võistluses sai Laine Leinamäe 1977.a.II grupis II koha.
Aastatel 1977-1980 sõlmiti raamatukogu ja Olustvere Sovhoostehnikumi vaheline pikaajaline koostöö leping, mille käigus võtsid mõlemad osapooled endale kohustused. Neil aastail sai raamatukogu juurde 1 toa ja köögi. Põranda pindala juba 64 m2.Raamatukogus teostas remondi Olustvere Sovhoostehnikum. Tehnikum aitas ka materiaalselt 1600 rublaga. Muretses raadio ja seinakella, kardinad, laua, põrandariide. Majandi abi raamatute viimisel Paala kooli, küttepuude muretsemine. Võimaldas tasuta ruumid Jaska laenutuspunktile, muretses inventari ja tasuta transpordi. Rajooni raamatukogu poolt saadi uut mööblit, riiuleid, kataloogikapp, laenutuslaud, toole.
 
1991. aasta oktoobris ühinesid Olustvere Sovhoostehnikumi raamatukogu ja Olustvere külaraamatukogu. Endised raamatukogu ruumid läksid omanikele tagasi ja sinna tehti omanike poolt baar nimega „Kassi baar“. Alates sellest ajast toimus lugejate teenindamine Olustvere ST raamatukogu ruumides, mis asusid lossi peahoones teisel korrusel pindalaga 80 m2. Ahjusid tuli ise kütta, ruumid kõrged ja külmad. Küttepuude saamisega oli raskusi ja tihti olid märjad. Raamatukogu võtsid üle Olustvere ST raamatukogu juhataja on Elvi Mägi, kellel on erialane kõrgharidus ja kes on tööl 1981. aastast ja bibliograaf Viivi Raitma 1987. aastast ja on sooritanud erialase kutseeksami. Raamatukogu hakkas finantseerima nii kool, kelle raha tuli põllumajandusministeeriumist kui omavalitsus. Omavalitsuse poolt telliti ilukirjandus ja muu liigikirjandus ja kooli poolt õppekirjandus. Perioodika tellimine jagati pooleks ja nii on see toiminud väikeste muutustega tänapäevani. Nii komplekteerides võidavad lugejad, sest valik on väga mitmekesine, eriti õppuritele.
 
Kool on muutnud mitmeid kordi oma nime.
 
1964.a. Olustvere Sovhoostehnikum
 
1992. a. Olustvere Kõrgem Põllumajanduskool
 
2000.a. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 
1994. aasta detsembris kolis raamatukogu koolimajja. Kasutada on 120 m2 põrandapinda.
 
Sajandivahetusega kaasnesid ka uuendused raamatukogus, saabusid esimesed arvutid (september 1998), avati internetipunkt Avatud Eesti Fondi toetusel. 1998.aastal suur koopiamasin raamatukogus, millega tegid raamatukogutöötajad enamuse kooli koopiatest.1998-2004 kasutusel raamatukogu tarkvara KIRJASTO 3000. 2004. a. kasutusel tarkvara RIKS. Raamatukogus käib 35 ajakirja ja 9 ajalehte. 2005.aasta oktoobrikuus ühinesid Suure-Jaani linn, Suure-Jaani vald, Olustvere vald ja Vastemõisa vald ühtseks [[Suure-Jaani vald|Suure-Jaani vallaks]]. 2007.a. võeti Suure-Jaani valla kõigis raamatukogudes kasutusele ühtne elektrooniline lugejakaart. Õisu Toiduainetetööstuskool ühineb Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga. Kahe raamatukogu peale on meil 904 lugejat,14266 laenutust ja 16882 külastust. Raamatukogus viivad läbi oma tunde nii Teenindus – ja Maamajanduskooli kui ka Olustvere Põhikooli õpilased. Raamatukogutunde viiakse läbi igal sügisel mõlema kooli uutele õpilastele. Meil viiakse läbi palju rühmakoolitusi. Kõigile uutele õpilastele on väljastatud lugejakaart. AIP- i saab kasutada raamatukaardi, ID-kaardi või õpilaspileti alusel. On tähistatud lugemisaastat, vabariigi aastapäeva, raamatukogupäevi, kirjanike sünnipäevi, rahvakalendripäevi. Igal aastal käib meil külas palju kultuuri- ja muid tegelasi. 2010.a.viidi vallavalitsuse poolt läbi reform ja ühendati Suure-Jaani valla raamatukogud. Meie tööd hakkab juhtima ja tegevust korraldama Suure-Jaani Raamatukogu direktor. 2010.aaastal sai raamatukogu juhataja Viljandimaa parima maaraamatukoguhoidja nimetuse. 2012 aastal on ees koolimaja renoveerimine ja lootus saada raamatukogule suuremad ruumid.
2012 toimus koolimaja renoveerimine, mille käigus sai raamatukogu juurde 4 ruumi kogupinnaga 263 m2
 
'''Olustvere raamatukogus on töötanud:'''
10

muudatust