Arutelu:Raudteetransport: erinevus redaktsioonide vahel

* suured kapitalikulud uute liinide rajamisel;<ref name="wear&tear" />
* suurem monopoliseerumus, vähene konkurents raudteevedajate vahel; <ref name="wear&tear" />
* vähene paindlikkus – maanteetransport võimaldab kaupa transportida uksest ukseni, raudteetransport enamasti aga mitte, ka ajaliselt ei võimalda raudtee "Täpselt õigeks ajaks" kaubaveoteenust, sest rongide liikumine sõltub raudteeoperaatori määratud ajagraafikust;
* veotingimuste jäikus - kliendil on raske erisoovide rahuldamist saavutada, raudteevedaja klienditeenindajal puudub reeglina õigus teha olulisi järeleandmisi standardsetest veotingimustest;<ref name="wear&tear" />
* korduv ümberlaadimine suurendab kauba kahjustumise riski laadimistel; <ref name="wear&tear">[http://www.yourarticlelibrary.com/geography/transportation/advantages-and-disadvantages-of-railway-transport/42134/ YourArticleLibrary: "Advantages and Disadvantages of Railway Transport"] Vaadatud 27.04.2017</ref>
* keskkonnavaenulikum võrreldes meretranspordiga;<ref name="UK_võrdlus">[http://www.fdlgroup.gr/green-future-of-freight/?lang=en Logistikakorporatsiooni FDL Group kodulehekülg] Vaadatud 25.04.2017</ref>
* suurem hukkunute arv veetud tonnkilomeetri kohta, võrreldes maantee- ja meretranspordiga; <ref name="ohutus">[http://business.tenntom.org/why-use-the-waterway/shipping-comparisons Tennessee-Tombigbee veeteede koduleht] Vaadatud 25.04.2017</ref>
* transüorditranspordi suurem haavatavus infrastruktuuri rikete, hoolduse või liiklusõnnetuste puhul;
* suhteliselt suured haldamiskulud;
* suhteliselt suur bürokraatiatase;<ref name="wear&tear" />
* pikematel ühe rööpapaariga raudteelõikudel on vaja hoolikalt ajastada kiiremate rongide möödasõiduvõimalused ja vastutulijaga kohtumised, mis sunnivad sageli üht rongi teise järel ootama ja piiravad lõigu läbilaskevõimet;<ref name="wear&tear" />
* laadimis- ja komplekteerimistööd kestavad suhteliselt kaua ja sunnivad ootama ka juba laaditud kaubaga vaguneid;<ref name="wear&tear" />
* väiksemahuliste, ka eraisikutele sobivate kaubaveoteenuste puudumine või raske kättesaadavus;<ref name="väike">[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096669230200008X Journal of Transport Geography Vol 10 Issue 3, Jan Jacob Trip: "Integration of small freight flows in the intermodal transport system"] Vaadatud 27.04.2017</ref>
* saab kasutada vaid raudteetaristu olemasolu korral;
* suhteliselt lühikese vahekaugusega punktide vahel võib raudteed pidi veokaugus olla kordades pikem veokaugusest maanteed mööda, nt Jõgeva ja Türi vahel on maanteed mööda vahekaugus 72 km, kuid raudteed mööda 248 km;
* saab kasutada kauba liigutamiseks vaid kindlate kommertskasutuseks avatud raudteejaamade vahel, raudtee olemasolu ega isegi raudteejaama olemasolu ei taga kauba laadimisvõimalust, samuti on isegi kaubajaamades teenuste valik väga erinev, mõningaid teenuseid tehakse vaid vähestes kaubajaamades, nt. vagunite sorteerimist tehakse Eestis ainult Ülemiste jaamas; <ref name="kaubajaamad">[http://www.evrcargo.ee/Files/SRY_ja_Balti_rdt_kaubajaamade_koodid.doc SRÜ ja Balti riikide kommertsvedudeks avatud kaubajaamad] Vaadatud 25.04.2017</ref>
* raudtee rajamine lõikab läbi ajaloolised liikumisteed, nii maismatranspordimaismaatranspordi, jalakäijate kui ka loomade jaoks, ning sunnib sageli kilomeetritepikkusele ringile varasema otsetee asemel. Sageli on raudteelõigud ääristatud mitmeid kilomeetreid pikkade katkestusteta taradega, mis fragmenteerivad loodusruumi ja takistavad metsloomade normaalset migratsiooni, soodustavad eraldatud populatsioonide teket ja põhjustavad eriti haruldlasemate liikide puhul raskusi paarilise leidmisel, geenivahetuse pidurdumist ja siseristamiselähisugulastega paaritumise kaudu populatsiooni nõrgenemist.
* raudtee lähedus kisub kinnisvara hinna alla, raudtee ääres paikneva kinnisvara hind on keskmisest kuni 10% odavam; <ref name="kinnisvara">[http://epl.delfi.ee/news/melu/raudtee-lahedus-kisub-hinna-alla?id=51024454 23.11.2005 Eesti Päevaleht "Raudtee lähedus kisub hinna alla"] Vaadatud 27.04.2017</ref>
* raudtee on suure ohtlike või raskete veoste kontsentratsiooni tõttu potentsiaalne katastroofi (pinnase, vee või õhu saastumine, plahvatused, tulekahjud, suure purustusjõuga rööbastelt väljasõidud jne) allikas; <ref name="Päästeamet" />
* kuskil suvalises kohas toimunud raudteeõnnetuse korral võib päästetehnikal ja kiirabil olla raskusi õnnetuspaika jõudmisega, sest suur osa raudteest ei oleon muu transpordiga kergestiraskesti ligipääsetav; <ref name="Päästeamet">[https://issuu.com/estonianrescueboard/docs/p22steamet_170x240_5mm_bleed_proov Päästeamet: "Õnnetusjuhtumid ja turvalisus. Gümnaasiumile mõeldud õpik."] Vaadatud 26.04.2017</ref>
* raudtee on reisijate suure kontsentratsiooni tõttu saamas lennuliikluse kõrval terroristide üheks lemmiksihtmärgiks;<ref name="Terror">[http://www.oneindia.com/india/terror-on-the-tracks-isi-plotted-big-attacks-on-vulnerable-2319959.html 18.01.2017 Oneindia portaal "Terror on the tracks: ISI plotted big attacks on vulnerable Indian Railways"] Vaadatud 26.04.2017</ref>
* raudtee, eriti suuremad raudteesõlmed on sõjalise ründeohuründe korral äärmiseltmaanteega võrreldes suurema tõenäolinetõenäosusega pommi- või raketirünnakute sihtmärk, ohustades oluliselt ka raudteesõlmede naabruses olevaid ehitisi ja isikuid;
 
 
Anonüümne kasutaja