Kehtna Kutsehariduskeskus: erinevus redaktsioonide vahel

resümee puudub
Resümee puudub
Resümee puudub
 
Kehtna KHK on haridus- ja teadusministeeriumi hallatav
riigi kutseõppeasutus, mis juhindub oma tegevuses kutseõppeasutuse seadusest, kooli põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.Ametialast haridust saab Kehtnas omandada 1925. aastast, kui asutati Kehtna Kõrgem Tütarlaste Põllutöö ja Majapidamise Kool. Alates 2000. aasta jaanuarist, kandis kool nimetust Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool (edaspidi Kehtna MTK, KMTK) ning 2016.aastast Kehtna Kutsehariduskeskus.
 
põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.
Ametialast haridust saab Kehtnas omandada 1925. aastast, kui asutati Kehtna Kõrgem Tütarlaste
Põllutöö ja Majapidamise Kool. Alates 2000. aasta jaanuarist, kannab kool nimetust Kehtna
Majandus- ja Tehnoloogiakool (edaspidi Kehtna MTK, KMTK).
Kooli võimekus on õpetada 500-600 tasemeõppe õppijat ning sama palju täiendus- ja
ümberõppijaid. Kehtna MTK-l on hea asukoht Tallinna, Harju- ja Raplamaal, mis võimaldab iseseisvalt ja koostöös Tallinna spetsialiseerunud koolidega õpetada valdkondades, mis eeldavad
avaramaid tingimusi.
iseseisvalt ja koostöös Tallinna spetsialiseerunud koolidega õpetada valdkondades, mis eeldavad
 
avaramaid tingimusi.
Kehtna MTKKHK-s toimub õpe järgnevates õppekavarühmades:
 
� ehitus
ehitus
� info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
 
� kaevandamine
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
� transporditehnika
 
� transpordivahendite juhtimine
kaevandamine
� turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
 
Kehtna MTK-s õpetatakse ainukesena Eestis veoauto-, bussi- ja liikurmasinatehnikuid; geodeete,
transporditehnika
maamõõdutehnikuid, maaparandajaid, vesiehitajaid ning süsteemiadministraatoreid. Sügisest 2015
 
alustati õpet kaevandamise õpekavarühmas. Koolil on kutseeksamikeskuse õigused ehitus-, IKT-,
transpordivahendite juhtimine
tehnika- ja toitlustusvaldkonnas.
 
turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
 
Kehtna MTK-s õpetatakse ainukesena Eestis veoauto-, bussi- ja liikurmasinatehnikuid; geodeete,maamõõdutehnikuid, maaparandajaid, vesiehitajaid ning süsteemiadministraatoreid. Sügisest 2015 alustati õpet kaevandamise õpekavarühmas. Koolil on kutseeksamikeskuse õigused ehitus-, IKT-,tehnika- ja toitlustusvaldkonnas.
 
==Välislingid==
6

muudatust