Tolerants: erinevus redaktsioonide vahel

Eemaldatud 1861 baiti ,  15 aasta eest
P
PResümee puudub
==Tolerantsid mikromeetrites (μm) mõõtmetele kuni 500 mm==
 
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
<table border=1>
|-
<caption>'''Tolerantsid μm- tes mõõtmetele kuni 500 mm'''</caption>
! rowspan="2" | Mõõtme vahemikud
<tr>
! Tolerantsi järk !! IT01 !! IT0 !! IT1 !! IT2 !! IT3 !! IT4 !! IT5 !! IT6 !! IT7 !! IT8 !! IT9 !! IT10 !! IT11 !! IT12 !! IT13 !! IT14 !! IT15 !! IT16 !! IT17 !! IT18
<th rowspan=2>Mõõtme vahemikud</th>
|-
<th>Tolerantsi järk</th>
! i/a
<th>IT01</th>
| 1 || 1,4 || 2 || 2,7 || 3,7 || 5,1 || 7 || 10 || 16 || 25 || 40 || 64 || 100 || 160 || 250 || 400 || 640 || 1000 || 1600 || 2500
<th>IT0</th>
|-
<th>IT1</th>
! &le; 3
<th>IT2</th>
| 0,55 || 0,3 || 0,5 || 0,8 || 1,2 || 2 || 3 || 4 || 6 || 10 || 14 || 25 || 40 || 60 || 100 || 140 || 250 || 400 || 600 || 1000 || 1400
<th>IT3</th>
|-
<th>IT4</th>
! <3&le; 6
<th>IT5</th>
| 0,73 || 0,4 || 0,6 || 1 || 1,5 || 2,5 || 4 || 5 || 8 || 12 || 18 || 30 || 48 || 75 || 120 || 180 || 300 || 480 || 750 || 1200 || 1800
<th>IT6</th>
|-
<th>IT7</th>
! <6&le; 10
<th>IT8</th>
| 0,90 || 0,4 || 0,6 || 1 || 1,5 || 2,5 || 4 || 6 || 9 || 15 || 22 || 36 || 58 || 90 || 150 || 220 || 360 || 580 || 900 || 1500 || 2200
<th>IT9</th>
|-
<th>IT10</th>
! <10&le; 18
<th>IT11</th>
| 1,08 || 0,5 || 0,8 || 1,2 || 2 || 3 || 5 || 8 || 11 || 18 || 27 || 43 || 70 || 110 || 180 || 270 || 430 || 700 || 1100 || 1800 || 2700
<th>IT12</th>
|-
<th>IT13</th>
! <18&le; 30
<th>IT14</th>
| 1,31 || 0,6 || 1 || 1,5 || 2,5 || 4 || 6 || 9 || 13 || 21 || 33 || 52 || 84 || 130 || 210 || 330 || 520 || 840 || 1300 || 2100 || 3300
<th>IT15</th>
|-
<th>IT16</th>
! <30&le; 50
<th>IT17</th>
| 1,56 || 0,6 || 1 || 1,5 || 2,5 || 4 || 7 || 11 || 16 || 25 || 39 || 62 || 100 || 160 || 250 || 390 || 620 || 1000 || 1600 || 2500 || 3900
<th>IT18</th>
|-
</tr>
! <50&le; 80
<tr>
| 1,86 || 0,8 || 1,2 || 2 || 3 || 5 || 8 || 13 || 19 || 30 || 46 || 74 || 120 || 190 || 300 || 460 || 740 || 1200 || 1900 || 3000 || 4600
<th>i/a</th>
|-
<th>1</th>
! <80&le; 120
<th>1,4</th>
| 2,17 || 1 || 1,5 || 2,5 || 4 || 6 || 10 || 15 || 22 || 35 || 54 || 87 || 140 || 220 || 350 || 540 || 870 || 1400 || 2200 || 3500 || 5400
<th>2</th>
|-
<th>2,7</th>
! <120&le; 180
<th>3,7</th>
| 2,52 || 1,2 || 2 || 3,5 || 5 || 8 || 12 || 18 || 25 || 40 || 63 || 100 || 160 || 250 || 400 || 630 || 1000 || 1600 || 2500 || 4000 || 6300
<th>5,1</th>
|-
<th>7</th>
! <180&le; 250
<th>10</th>
| 2,89 || 2 || 3 || 4,5 || 7 || 10 || 14 || 20 || 29 || 46 || 72 || 115 || 185 || 290 || 460 || 720 || 1150 || 1850 || 2900 || 4600 || 7200
<th>16</th>
|-
<th>25</th>
! <250&le; 315
<th>40</th>
| 3,22 || 2,5 || 4 || 6 || 8 || 12 || 16 || 23 || 32 || 52 || 81 || 130 || 210 || 320 || 520 || 810 || 1300 || 2100 || 3200 || 5200 || 8100
<th>64</th>
|-
<th>100</th>
! <315&le; 400
<th>160</th>
| 3,54 || 3 || 5 || 7 || 9 || 13 || 18 || 25 || 36 || 57 || 89 || 140 || 230 || 360 || 570 || 890 || 1400 || 2300 || 3600 || 5700 || 8900
<th>250</th>
|-
<th>400</th>
! <400&le; 500
<th>640</th>
| 3,89 || 4 || 6 || 8 || 10 || 15 || 20 || 27 || 40 || 63 || 97 || 155 || 250 || 400 || 630 || 970 || 1550 || 2500 || 4000 || 6300 || 9700
<th>1000</th>
|}
<th>1600</th>
<th>2500</th>
</tr>
<tr>
<th>&le; 3</th>
<th>0,55</th>
<th>0,3</th>
<th>0,5</th>
<th>0,8</th>
<th>1,2</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>6</th>
<th>10</th>
<th>14</th>
<th>25</th>
<th>40</th>
<th>60</th>
<th>100</th>
<th>140</th>
<th>250</th>
<th>400</th>
<th>600</th>
<th>1000</th>
<th>1400</th>
</tr>
<tr>
<th><3&le; 6</th>
<th>0,73</th>
<th>0,4</th>
<th>0,6</th>
<th>1</th>
<th>1,5</th>
<th>2,5</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>8</th>
<th>12</th>
<th>18</th>
<th>30</th>
<th>48</th>
<th>75</th>
<th>120</th>
<th>180</th>
<th>300</th>
<th>480</th>
<th>750</th>
<th>1200</th>
<th>1800</th>
</tr>
<tr>
<th><6&le; 10</th>
<th>0,90</th>
<th>0,4</th>
<th>0,6</th>
<th>1</th>
<th>1,5</th>
<th>2,5</th>
<th>4</th>
<th>6</th>
<th>9</th>
<th>15</th>
<th>22</th>
<th>36</th>
<th>58</th>
<th>90</th>
<th>150</th>
<th>220</th>
<th>360</th>
<th>580</th>
<th>900</th>
<th>1500</th>
<th>2200</th>
</tr>
<tr>
<th><10&le; 18</th>
<th>1,08</th>
<th>0,5</th>
<th>0,8</th>
<th>1,2</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>5</th>
<th>8</th>
<th>11</th>
<th>18</th>
<th>27</th>
<th>43</th>
<th>70</th>
<th>110</th>
<th>180</th>
<th>270</th>
<th>430</th>
<th>700</th>
<th>1100</th>
<th>1800</th>
<th>2700</th>
</tr>
<tr>
<th><18&le; 30</th>
<th>1,31</th>
<th>0,6</th>
<th>1</th>
<th>1,5</th>
<th>2,5</th>
<th>4</th>
<th>6</th>
<th>9</th>
<th>13</th>
<th>21</th>
<th>33</th>
<th>52</th>
<th>84</th>
<th>130</th>
<th>210</th>
<th>330</th>
<th>520</th>
<th>840</th>
<th>1300</th>
<th>2100</th>
<th>3300</th>
</tr>
<tr>
<th><30&le; 50</th>
<th>1,56</th>
<th>0,6</th>
<th>1</th>
<th>1,5</th>
<th>2,5</th>
<th>4</th>
<th>7</th>
<th>11</th>
<th>16</th>
<th>25</th>
<th>39</th>
<th>62</th>
<th>100</th>
<th>160</th>
<th>250</th>
<th>390</th>
<th>620</th>
<th>1000</th>
<th>1600</th>
<th>2500</th>
<th>3900</th>
</tr>
<tr>
<th><50&le; 80</th>
<th>1,86</th>
<th>0,8</th>
<th>1,2</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>5</th>
<th>8</th>
<th>13</th>
<th>19</th>
<th>30</th>
<th>46</th>
<th>74</th>
<th>120</th>
<th>190</th>
<th>300</th>
<th>460</th>
<th>740</th>
<th>1200</th>
<th>1900</th>
<th>3000</th>
<th>4600</th>
</tr>
<tr>
<th><80&le; 120</th>
<th>2,17</th>
<th>1</th>
<th>1,5</th>
<th>2,5</th>
<th>4</th>
<th>6</th>
<th>10</th>
<th>15</th>
<th>22</th>
<th>35</th>
<th>54</th>
<th>87</th>
<th>140</th>
<th>220</th>
<th>350</th>
<th>540</th>
<th>870</th>
<th>1400</th>
<th>2200</th>
<th>3500</th>
<th>5400</th>
</tr>
<tr>
<th><120&le; 180</th>
<th>2,52</th>
<th>1,2</th>
<th>2</th>
<th>3,5</th>
<th>5</th>
<th>8</th>
<th>12</th>
<th>18</th>
<th>25</th>
<th>40</th>
<th>63</th>
<th>100</th>
<th>160</th>
<th>250</th>
<th>400</th>
<th>630</th>
<th>1000</th>
<th>1600</th>
<th>2500</th>
<th>4000</th>
<th>6300</th>
</tr>
<tr>
<th><180&le; 250</th>
<th>2,89</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4,5</th>
<th>7</th>
<th>10</th>
<th>14</th>
<th>20</th>
<th>29</th>
<th>46</th>
<th>72</th>
<th>115</th>
<th>185</th>
<th>290</th>
<th>460</th>
<th>720</th>
<th>1150</th>
<th>1850</th>
<th>2900</th>
<th>4600</th>
<th>7200</th>
</tr>
<tr>
<th><250&le; 315</th>
<th>3,22</th>
<th>2,5</th>
<th>4</th>
<th>6</th>
<th>8</th>
<th>12</th>
<th>16</th>
<th>23</th>
<th>32</th>
<th>52</th>
<th>81</th>
<th>130</th>
<th>210</th>
<th>320</th>
<th>520</th>
<th>810</th>
<th>1300</th>
<th>2100</th>
<th>3200</th>
<th>5200</th>
<th>8100</th>
</tr>
<tr>
<th><315&le; 400</th>
<th>3,54</th>
<th>3</th>
<th>5</th>
<th>7</th>
<th>9</th>
<th>13</th>
<th>18</th>
<th>25</th>
<th>36</th>
<th>57</th>
<th>89</th>
<th>140</th>
<th>230</th>
<th>360</th>
<th>570</th>
<th>890</th>
<th>1400</th>
<th>2300</th>
<th>3600</th>
<th>5700</th>
<th>8900</th>
</tr>
<tr>
<th><400&le; 500</th>
<th>3,89</th>
<th>4</th>
<th>6</th>
<th>8</th>
<th>10</th>
<th>15</th>
<th>20</th>
<th>27</th>
<th>40</th>
<th>63</th>
<th>97</th>
<th>155</th>
<th>250</th>
<th>400</th>
<th>630</th>
<th>970</th>
<th>1550</th>
<th>2500</th>
<th>4000</th>
<th>6300</th>
<th>9700</th>
</tr>
</table>
 
 
==Vaata ka==
7757

muudatust