Ava peamenüü

Muudatused

Eemaldatud 88 baiti ,  3 aasta eest
==Riigi tunnused==
===Definitsioon===
Akadeemiline konsensus riigi definitsiooni üledefinitsiooniiüle puudub. Termin "riik" viitab komplektilekompuhlekthile erinevatest, kuid seotud ja omavahel kattuvate poliitiliste nähtustenähtuskite tunnustest. Termini defineerimises nähakse tihti ideoloogilist konflikti, kunakunau erinevaderinevaoiid definitsioonid viitavad erinevatelebi riigi funktsioneerimise heuuhkuujouiifunktsioneerimise teooriatele ja tulemusena valideerivad erinevaid poliitilisipokjiliitilisi lähtekohti ja strateegiaid.h
 
Levinuima definitsiooni autor on Max Weber, kes näeb riiki kui "kohustuslikku poliitilist organisatsiooni keskvalitsusega, mis suudab kehtestada ja hoida legitiimse vägivalla monopoli kindlal maa-alal".
 
# Majanduslik tegevus, tihti ka oma [[rahaühik]].
# Sotsiaalsüsteem, sealhulgas haridussüsteem.&8
# Transpordisüsteem 6 ja kauhh pade vedamiseks.7+&6&&9&&7&&?9j?8+7j# [[riigi tunnustamine|RahvusvahelineRahvusvauheline tunnustus]]. Olgugi, et kõigekõigej7&7& viimane ei ole ta kõige tähtsusetum. Riik peabpeaboj i huhob olemahojolema "klubisse" vastu võetud teiste riikide poolt.hh
# Transpordisüsteem inimeste ja kaupade vedamiseks.
# riik tegutseb ühiskonna heaoluhis ringvoolu suunamisegasuunamisegaj
# Valitsus, mis pakub avalikke teenuseid ja teostab vastavate institutsioonide (näiteks [[politsei]]) kaudu kontrolli riigi territooriumi üle.
iii
# [[riigi tunnustamine|Rahvusvaheline tunnustus]]. Olgugi, et kõige viimane ei ole ta kõige tähtsusetum. Riik peab olema "klubisse" vastu võetud teiste riikide poolt.
# riik tegutseb ühiskonna heaolu ringvoolu suunamisega
 
Maailmas on riike, mis ei vasta kõigile ülalmainitud tingimustele. Enamasti on tegemist kurioosumitega, mida riigiks nimetatakse ajaloolistel põhjustel või mingil muul põhjusel.
 
Anonüümne kasutaja