Erinevus lehekülje "Tartu Jaani kirik" redaktsioonide vahel

Kõige rikkalikumalt on kujundatud kesklööv, mille kõrgseintest on üsna hästi säilinud lõunapoolne. Tellissoklitele toetuvad neljatahulised piilarid, mis ääres kaunistatud mandelvöödiga. Piilaritüvestel on varasemalt paiknenud suured baldahhiinide all istuvad ja seisvad skulptuurid. Piilarid lõpvad skuptureeritud terrakotakapiteelidega. Nende eenduvatele konsoolidele toetusid samuti istuvad figuurid baldahhiinide all. Kõrgseintel kulgeb samuti peadefriis ning profileeritud simss. Simsi ja valgmiku vaheline tsoon on väga ebatavaline, olles liigendatud kolme teravkaarse, mandelvöödiga raamistatid niššiga - tegu on pseudotrifooriumiga. Kogu õhtumaa gootikas haruldaselt on need nišid taas täidetud skulptuuridega. Ebatraditsiooniline onn ka see, et pseudotrifoorium asub seal, kus tavaliselt paikneb valgmik.<ref name=":2" />
 
Suurem osa kiriku võlvidestoriginaalvõlvidest on hävinud, keskaegsed võlvid on säilinud vaid osaliselt pikihoones. Roidvõlvide kesksed roidetellised on olnud lillemotiviidega, sh roosi ja liilia kujutisega kaunistatud.<ref name=":3" />
Kiriku kooriruum on polügonaalse lõpmikuga, aknapalendid on pikihoone omadega sarnased kuid aknad kaheosalised, v.a. keskmine kolmeosaline idaaken.<ref name=":3">Alttoa, Kaur. Tartu Jaani kirik. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2011, lk 21.</ref> 20. sajandi alguses paigaldati kooriruumi kaheksa vitraažakent Vana Testamendi prohvetite ning apostlite kujutistega, millest on säilinud fotod. Plaanid ka teistele akendele vitraaže tellida ei teostunud ning nedki vitraažid hävisid Teise maailmasõja käigus 1944. a.<ref>Alttoa, Kaur. Tartu Jaani kirik. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2011, lk 63.</ref>.
 
Kiriku kooriruum on polügonaalse lõpmikuga, aknapalendid on pikihoone omadega sarnased kuid aknad kaheosalised, v.a. keskmine kolmeosaline idaaken.<ref name=":3">Alttoa, Kaur. Tartu Jaani kirik. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2011, lk 21.</ref> 20. sajandi alguses paigaldati kooriruumi kaheksa vitraažakent Vana Testamendi prohvetite ning apostlite kujutistega, millest on säilinud vaid fotod. Plaanid ka teistele akendele vitraaže tellida ei teostunud ning nedkineedki vitraažid hävisid Teise maailmasõja käigus 1944. a.<ref>Alttoa, Kaur. Tartu Jaani kirik. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2011, lk 63.</ref>.
Suurem osa kiriku võlvidest on hävinud, keskaegsed võlvid on säilinud vaid osaliselt pikihoones. Roidvõlvide kesksed roidetellised on olnud lillemotiviidega, sh roosi ja liilia kujutisega kaunistatud.<ref name=":3" />
 
Koori põhjaküljel asub kahevõlvikuline ristroidvõlvidega käärkamber. Võlvikonsoolideks on terrakotapead, kuigi nende näod on maha raiutud. Käärkambri põhjaküljel on leitud võimalikke jälgi kaminast, mis Eesti keskagses ehitusprakitkas on erakordne.<ref name=":4">Alttoa, Kaur. Tartu Jaani kirik. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2011, lk 22. </ref> Käärkambri päiskivil on kujutatud lambamotiivi ???
 
Kiriku lõunaküljel paiknenud Lüübeki kabeli müüristik on suurel määral hilisemate muudatuste käigus lammutatud.<ref name=":4" />
 
Pikihoone põrand on algselt paiknenud praegusest vähemalt poole meetri võrra kõrgemal.<ref name=":4" />
 
=== Terrakottafiguurid ===
Jaani kiriku terrakottadekoor on olnud vägagi rikkalik ning skulptuuride koguarvu on raske hinnata, sest suur osa neist on hävinud nii purustuste kui ümberehituste käigus. Kiriku fassaadidel võis algselt paikneda umbes 200 poolfiguuri. Eriti suured kaod on interjööris ning hävinud on ka enamik päiskivisid. Praeguste hinnangute kohaselt on Jaani kirikus keskajal olnud skulptureeritud elemente u 2000, millest tänapäevani on säilinud vaid ligikaudu kolmandik. Kahtlemata oli tegu keskaegse Euroopa kõige rikkalikuma terrakotadekooriga rajatisega.
 
Arvukuse kõrval on tähelepanuväärne ka kiriku skulptuuride onumentaalsus.
 
==Vaated kirikule==
80

muudatust