Erinevus lehekülje "Eesti Vabariigi teaduspreemia" redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
(2015)
P
* Täppisteadused: [[Ago Samoson]], „Kvadrupooltuumade kahedimensionaalne kõrge lahutusega tuumaresonants spektromeetria mitteorienteeritud pulbrilistes ja amorfsetes tahkistes”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Mart Ustav]], „Papilloomiviiruste genoomi replikatsiooni ja onkogeenide uurimine”
* Arstiteadus: [[Mati Rahu]] (koll.kollektiivi juht), [[Tiiu Aarelaid]], [[Kaja Gornoi]], [[Heidi Thomson]], „Vähktõbi Eetis 1968-19921968–1992: haigestumus, levimus, elulemus ja suremus”
* Geo- ja bioteadused (preemia jagati kahe töö vahel): [[Tõnu Meidla]], „Eesti hilisordoviitsiumi ostrakoodid”; [[Urmas Kõljalg]], „Seeneperekond Tomntella ha suguluses olevad perekonnad parasvöötmelises [[Euraasia|Euraasias]]”
* Sotsiaalteadused: [[Wolfgang Drechsler]], „Johann Ulrich von Cramer ja demonstreeriv meetod õigusteaduses”
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Jaan Einasto]] (koll.kollektiivi juht), [[Maret Einasto]], [[Vaikko Saar]], [[Erik Tago]] „Universumi ehituse korrapära uurimine”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Ilmar Koppel]] (koll.kollektiivi juht), [[Peeter Burk]], [[Vahur Mäemets]], [[Ivo Leito]], „Happelis-aluseliste tasakaalude uurimine gaasifaasis ja lahustes”
* Tehnikateadused: [[Enn Mellikov]] (koll.kollektiivi juht), [[Mare Altosaar]], [[Malle Krunks]], [[Jüri Krustok]], [[Vello Valdna]], „Pooljuhtmaterjalid päikeseenergeetikale ja optoelektroonikale”
* Arstiteadus: [[Mihkel Zilmer]] (koll.kollektiivi juht), [[Rein Teesalu]], [[Raul Talvik]], [[Tiina Talvik]], [[Jüri Samarüütel]], „Oksüdatiivse stressi patogeneetiline aspekt arteriaalse hüpertensiooni, südamepuudulikkuse, sepsise ja ajukahjustuse puhul”
* Geo- ja bioteadused: [[Martin Zobel]] (koll.kollektiivi juht), [[Kristjan Zobel]], [[Meelis Pärtel]], [[Mari Moora]], [[Jaan Liira]], „Taimeliikide kooseksisteerimise ja liigifondi teooria”
* Põllumajandusteadused: [[Viive Rosenberg]], „Kartuli meristeemi omaduste uurimine taimede haiguskindluse ja saagikuse suurendamise eesmärgil”
* Sotsiaalteadused: [[Jüri Allik]], sotsiaalteaduste alal 1997. aastal avaldatud teadustööd
* Humanitaarteadused: [[Eva Aaver]], [[Leo Anvelt]] (postuumselt), [[Heli Laanekask]], [[Abel Nagelmaa]], monograafia „Otto Wilhelm Masingu kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814-1832”1814–1832”
 
=== 1999 ===
* Tehnikateadused: [[Raimund-Johannes Ubar]], töö „Digitaalsüsteemide disaini ja diagnostika uued meetodid”
* Arstiteadus: [[Raivo Uibo]], uurimus „Autoimmuunhaiguste tekkemehhanismid ja immunodiagnostika”
* Geo- ja bioteadused: [[Jaanus Paal]] (koll.kollektiivi juht), [[Silvia Sepp]], [[Malle Leht]], [[Tõnu Möls]], tööde tsükkel „Eesti taimekoosluste ja mõnede taimetaksonite mitmekesisus”
* Põllumajandusteadused: [[Tamara Enno]], [[Hilma Peuša]], [[Oskar Priilinn]], [[Hans Küüts]], uurimistööde tsükkel „Nisu haiguskindluse geneetika ja aretus”
* Sotsiaalteadused: [[Rein Taagepera]], tööd üldpolitoloogia ja valimissüsteemide valdkonnas
* Humanitaarteadused (preemia jagati kahe töö vahel): [[Toomas Karjahärm]], monograafiad „Ida ja Lääne vahel”, „[[Venestamine]] Eestis 1880-1917”1880–1917” ja „Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850-1917”1850–1917”, [[Arvo Krikmann]], monograafia „Sissevaated folkloori lühivormidesse. Põhimõisteid, žanrisuhteid, üldprobleeme”
 
=== 2000 ===
* Täppisteadused: [[Peeter Saari]], tööde tsükkel „Laialivalgumatud valguslained”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Jaak Järv]], tööde tsükkel „Bioaktiivsete ainete toimemehhanismi ja spetsiifilisuse kvantitatiivse analüüsi meetodite arendamine ja rakendused”
* Tehnikateadused: [[Hiie Hinrikus]], publikatsioonide tsükkel aastatest 1996-19991996–1999 „Elektromagnetväljad biomeditsiinitehnikas”
* Arstiteadus: [[Toomas Veidebaum]], uuringud teemal „Molekulaarsed markerid vähiepidemioloogias
* Geo- ja bioteadused: [[Olevi Kull]], [[Ülo Niinemets]], uurimistööde tsükkel „Fotosünteesi kohanemine lehestikus”
* Sotsiaalteadused: [[Kalev Katus]] (koll.kollektiivi juht), [[Allan Puur]], [[Luule Sakkeus]], [[Asta Põldma]], monograafia „Rahvatikuvananemine„Rahvastikuvananemine Eestis”
* Humanitaarteadused: [[Tiiu Erelt]] (koll.kollektiivi juht), [[Tiina Leemets]], [[Sirje Mäearu]], [[Maire Raadik]], „Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999” ja sellega seotud keelekorralduslikud raamatud ja artiklid
 
=== 2001 ===
* Täppisteadused: [[Eve Oja]], tööde tsükkel “Banachi ruumide aproksimatsiooniomadused ja kaasruumide geomeetria”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Mati Karelson]], monograafia “Molekulaardeskriptorid kvantitatiivsetes struktuur-omadus sõltuvustes”.
* Tehnikateadused: [[Rein Munter]] (koll.kollektiivi juht), [[Juha Kallas]], [[Sergei Preis]], [[Marina Trapido]], tööde tsükkel “Täiustatud oksüdatsiooni protsessid loodusvee varude kaitseks ja vee säästvaks kasutamiseks”.
* Arstiteadus: [[Aleksander Žarkovski]] (koll.kollektiivi juht), [[Anti Kalda]], [[Allen Kaasik]], tööde tsükkel “Närvirakkude kahjustus ja ravimsõltuvus: molekulaarsed mehhanismid ja farmakoloogiline preventsioon”.
* Geo- ja bioteadused: [[Dimitri Kaljo]] (koll.kollektiivi juht), [[Leho Ainsaar]], [[Linda Hints]], [[Tõnu Martma]], [[Jaak Nõlvak]], tööde tsükkel “Isotoopuuringute tulemusi Eesti paleosoilise arenguloo selgitamisel (ordoviitsiumi ja siluri stratigraafia, klimatoloogia ja okeanoloogia”.
* Põllumajandusteadused: [[Ülo Mander]] (koll.kollektiivi juht), [[Valdo Kuusemets]], [[Krista Lõhmus]], [[Ain Kull]], [[Hannes Palang]], tööde tsükkel “Põllumajandusmaastike muutused: mõju aineringele ja selle reguleerimine ökotehnoloogiliste võtetega”.
* Sotsiaalteadused: [[Talis Bachmann]], monograafia “Mikrogeneetiline lähenemine teadvustatud psüühikale” ja teised publikatsioonid.
* Humanitaarteadused: [[Peeter Torop]], uurimused slavistika, tõlketeooria ja semiootika valdkonnas.
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Ene Ergma]], tööde tsükkel “Kompaktsete objektidega kaksiktähtede evolutsioon”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Nigula Samel]] (koll.kollektiivi juht), [[Ivar Järving]], [[Reet Koljak]], [[Karin Valmsen]], tööde tsükkel “Prostaglandiinide biosüntees selgrootutes”.
* Tehnikateadused: [[Jüri Elken]] (koll.kollektiivi juht), [[Jüri Kask]], [[Tarmo Kõuts]], [[Uno Liiv]], [[Tarmo Soomere]], Saaremaa süvasadama võimalike asukohtade hüdrodünaamilised ja geoloogilised uuringud.
* Arstiteadus: [[Marika Mikelsaar]], uurimuste tsükkel “Inimese normaalne mikrofloora ja olulisemad bakteriaalsed infektsioonid Eestis”.
* Geo- ja bioteadused: [[Raivo Mänd]] (koll.kollektiivi juht), [[Peeter Hõrak]], [[Indrek Ots]], [[Toomas Tammaru]], tööde tsükkel “Baasuuringud evolutsioonilise loomaökoloogia vallas – bioloogilise mitmekesisuse huvides”.
* Põllumajandusteadused: [[Anne Luik]] (koll.kollektiivi juht), [[Külli Hiiesaar]], [[Aare Kuusik]], [[Enno Merivee]], [[Luule Metspalu]], entomoloogilised uurimused keskkonnasäästliku taimekaitse arendamiseks (1998-2001).
* Sotsiaalteadused: [[Kalevi Kull]], tööde tsükkel “Jakob von Uexküll ja biosemiootika distsiplinaarsed piirid”.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Nikolai Kristoffel]], [[Teet Örd]], tööde tsükkel “Magneesiumdiboriidi ülijuhtivuse mehhanism”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Margus Lopp]] (koll.kollektiivi juht), [[Tõnis Kanger]], [[Anne Paju]], tööde tsükkel “Uued asümmeetrilised reaktsioonid ja nende katalüsaatorid”.
* Tehnikateadused: [[Arkadi Berezovski]], töö “Faasisiirdefrondid martensiitsetes tahkistes”.
* Arstiteadus: [[Eero Vasar]] (koll.kollektiivi juht), [[Sulev Kõks]], [[Vallo Volke]], [[Vootele Võikar]], uuringutsükkel “Psühhofarmakoloogiline ja geenitehnoloogiline lähenemisviis negatiivsete emotsioonide neurobioloogiliste mehhanismide selgitamiseks”.
* Geo- ja bioteadused: [[Helgi Arst]], tööde tsükkel “Mitmekomponendiliste looduslike vete optilised omadused ja veealune valgusväli”.
* Põllumajandusteadused: [[Malle Mandre]] (koll.kollektiivi juht), [[Katri Ots]], [[Jaan Klõšeiko]], [[Henn Pärn]], tööde tsükkel “Metsaökosüsteemi dünaamika ja okaspuude ökofüsioloogiline seisund looduslikes ning antropogeensetes stressitingimustes”.
* Sotsiaalteadused: [[Mikko Lagerspetz]], tööde tsükkel “Postsotsialistliku siirde mõjud Eesti ühiskonnas”.
* Humanitaarteadused: [[Mati Laur]], uurimus “Eesti 18. sajandi ajalugu”.
 
=== 2008 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: [[Valdek Kulback]] ja [[Tiina Talvik]].
 
Aastapreemiad:
 
=== 2009 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: [[Dimitri Kaljo]] ja [[Kalju Kask]].
 
Riigi teaduspreemia innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest sai kollektiiv koosseisus [[Hillar Aben]] (kollektiivi juht), [[Leo Ainola]], [[Johan Anton]], [[Andrei Errapart]] töö „Integraalse fotoelastsusmeetodi teooria, mõõtmistehnoloogia ja aparatuuri väljatöötamine ja rakendamine jääkpingete mõõtmisel klaasitööstuses” eest;
* Põllumajandusteadused: [[Erkki Truve]] (kollektiivi juht), [[Merike Sõmera]], [[Cecilia Sarmiento]], uurimuste tsükkel „Taimeviiruste ja taimede kaitsemehhanismide uurimine”.
* Sotsiaalteadused: [[Tiiu Paas]], uurimus „Regionaalsete majandusprotsesside analüüs ja modelleerimine: Eesti majandusareng EL-i ja Läänemere regiooni kontekstis”.
* Humanitaarteadused: [[Arvo Tering]], monograafia „Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561-1798”1561–1798”.
 
=== 2010 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: [[Marika Mikelsaar]] ja [[Arvo Ots]].
 
Aastapreemiad:
 
=== 2011 ===
Preemiad pikaajalise teadus- ja arendustöö eest said: [[Vladimir Hižnjakov]] ja [[Ülo Lille]].
 
Aastapreemiad:
 
=== 2012 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: [[Ülo Lumiste]] ja [[Heidi-Ingrid Maaroos]].
 
Aastapreemiad:
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Mart Loog]], uurimuste tsükkel “Rakkude pooldumist reguleerivad fosforüleerimislülitid”.
* Arstiteadus: [[Kai Kisand]], uurimuste tsükkel „Kandidoosi uued tekkemehhanismid”.
* Geo- ja bioteadused: [[Ülo Mander]] ja [[Kalle Kirsimäe]], uurimuste tsükkel „Ökotehnoloogia maastike aineringe reguleerimisel”.
* Põllumajandusteadused: [[Jaan Liira]], uurimuste tsükkel „Elurikkuse ja selle funktsioonide seosed ruumiprotsessidega kaasaegses põllumajandusmaastikus”.
* Sotsiaalteadused: [[Eiki Berg]], uurimuste tsükkel „Identiteedid, konfliktne enesemääratlemine ja de facto riigid”.
* Humanitaarteadused: [[Mart Kalm]], uurimuste seeria „Võim ja Arhitektuur. Eesti Vabariigi esindusarhitektuur 1918-1940“1918–1940“.
* Tehnikateaduste valdkonnas jäi preemia välja andmata.
 
=== 2013 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: [[Maie Kalda]] ja [[Enn Mellikov]].
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Mikhail Brik]], uurimuste tsükli "Ab initio and semi-empirical modeling of physical properties of pure and doped functional materials" eest;
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Jaanus Remme]], uurimuste tsükkel "Ribosoomide biogenees ja funktsioneerimine bakterites" eest;
* Tehnikateadused: [[Tarmo Soomere]], uurimuste tsükli "Merelt lähtuvate ohtude kvantifitseerimine ja minimeerimine Läänemere ranniku kontekstis" eest;
* Arstiteadus: [[Jaan Eha]] ja [[Mihkel Zilmer]], uurimuste tsükli "Südame- ja veresoonkonna siirdemeditsiinilised uuringud" eest;
* Geo- ja bioteadused: [[Peeter Hõrak]], uurimuste tsükli "Immuunfunktsioon ja oksüdatiivne stress loomaökoloogilises kontekstis" eest;
* Põllumajandusteadused: [[Veiko Uri]], uurimuste tsükli "Produktsioon, süsiniku akumulatsioon ning lämmastikuringe kiirekasvulistes lehtpuupuistutes" eest;
* Sotsiaalteadused: [[Rainer Kattel]], uurimuste tsükli "Innovatsiooni-ja majanduspoliitika areng ja juhtimine Kesk- ja Ida-Euroopa riikides 2000ndatel aastatel" eest;
* Humanitaarteadused: [[Andres Tvauri]], teadusmonograafia "The Migration Period, Pre-Viking Age and Viking Age in Estonia" eest.
 
=== 2014 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: [[Ain Heinaru]] ja [[Enn Tarvel]].
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Eve Oja]], uurimuste tsükli "Operaatorideaalid ja tensorkorrutised Banachi ruumide struktuuri-uuringutes" eest;
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Kaido Tammeveski]], uurimuste tsükli "Funktsionaalsed materjalid elektrokeemilisteks rakendusteks" eest;
* Tehnikateadused: [[Dmitri Vinnikov]] (kollektiivi juht), [[Indrek Roasto]] ja [[Tanel Jalakas]], uurimuste tsükli "Uudsed alalispingemuundurid taastuvenergeetikas" eest;
* Arstiteadus: [[Aleksandr Žarkovski]], uurimuste tsükli "Aju plastilisuse regulatsiooni molekulaarsed mehhanismid" eest;
* Geo- ja bioteadused: [[Leho Tedersoo]], uurimuste tsükli "Seente elurikkuse ja biogeograafia globaalsed mustrid" eest;
* Põllumajandusteadused: [[Krista Lõhmus]] ja [[Ivika Ostonen-Märtin]], uurimuste tsükli "Juurtoitumise strateegiad metsade jätkusuutlikkuse tagamisel muutuvates kliima- ja maakasutuse tingimustes" eest;
* Sotsiaalteadused: [[Ellu Saar]], uurimuste tsükli "Hariduslik stratifikatsioon ja elukestev õpe" eest;
* Humanitaarteadused: [[Andres Ilmar Kasekamp]], uurimuste tsükli "Balti riikide poliitiline areng" eest.
 
=== 2015 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: [[Jüri Engelbrecht]] ja [[Anto Raukas]]
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: [[Tarmo Uustalu]], uurimustööde tsükli „Matemaatilised struktuurid funktsionaalprogrammeerimises” eest;
* Keemia ja molekulaarbioloogia: [[Andres Merits]], uurimustööde tsükli “Alfaviiruste molekulaarbioloogia, vektorlevik ja patogeneesi alused” eest;
* Tehnikateadused: [[Alvo Aabloo]], uurimustööde tsükli „Tehislihaste materjalide uurimine, juhtimine ja rakendamine robootikas“ eest;
* Arstiteadus: [[Vallo Tillmann]], teadus-arendustöö „Diabeedi teket ja arengut mõjutavad tegurid” eest.
* Geo- ja bioteadused: [[Tiina Nõges]], [[Helen Agasild]], [[Priit Zingel]], uurimustööde tsükli „Järvede mikroobsed toiduahelad“ eest;
* Põllumajandusteadused: [[Toomas Paalme]], uurimustööde tsükli „Toidu kvaliteet, sensoorsed ja tervislikud omadused ning nende püsivus” eest;
* Sotsiaalteadused: [[Jaanus Harro]], teadustöö „Geenide ja keskkonna koosmõju käitumise kujunemisel ja tervisehäirete tekkimisel” eest;
* Humanitaarteadused: [[Krista Kodres]], monograafia „Esitledes iseend. Tallinlane ja tema elamu varauusajal“ eest.
 
==Vaata ka==