Tartu Tervishoiu Kõrgkool: erinevus redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
PResümee puudub
PResümee puudub
 
===1881–1882===
Aastail 1881-18821881–1882 kooli tegevus ajutiselt lakkas õppebaasi kitsikuse tõttu. Kooli avas taas 1883. aastal professor [[Max Heinrich Runge|Max Runge]], kes laiendas sünnitusabi polikliinikut. See rahuldas nii ämmaemandate kooli kui arstiteaduskonna üliõpilaste vajadusi. Õpetus kestis 5 kuud ja toimus [[saksa keel]]es.
 
===20. sajand===
19. sajandi lõpus kerkis teravalt üles küsimus ämmaemandate ettevalmistamisest maaelanikkonna jaoks. 1898. aastal asutati professor [[Aleksandr Muratov]]i ettepanekul Tartu Ülikooli juurde erikool maaämmaemandate ettevalmistamiseks. Peatselt liitus see Christian Deutschi rajatud ämmaemandate kooliga. Õppetöö koolis muudeti venekeelseks ja kool hakkas vastavalt eriprogrammidele välja laskma 1. ja 2. järgu ämmaemandaid. Ämmaemanda kutset võis taotleda ka [[ekstern]]ina. Selleks nõuti 1. järgu taotlejatelt sünnitusabitunnistuse tõendit vähemalt 20 sünnitunnistuse, 2. järgu taotlejatelt arsti või 1. järgu ämmaemanda tõendit vähemalt 5 (alates 1920. aastast vähemalt 10) sünnitunnistuse iseseisva vastuvõtmise kohta.
 
Kooli vastuvõtt oli piiratud 30 õpilasega, kusjuures juudiusulisi võeti vastu ainult vabade kohtade olemasolul. VanusemääradVanusemäär on kõikunud 18-5018–50 aasta vahel. Õpilased pidid elama kliiniku ruumides, ainult erandjuhtudel võis kliiniku direktori loal elada väljaspool kooli. Õpetamise ja ülalpidamise maks oli 250 rubla, mis tuli maksta juba kooli astumisel. Sellisena eksisteeris kool 1918. aastani. 1919. aastast jätkas ämmaemandate kool tööd professor [[Rudolf Bernakoff]]i organiseerimisel kuni 1930. aastani, mil ühines 1925. aastal asutatud [[Eesti Õdede Ühing]]u kooliga Tartus.
 
Eesti Vabariigi aastatel 1920-19401920–1940 oli õigus õena töötada isikuil, kes olid lõpetanud õdedekooli, kel oli õe kutsetunnistus ja Eesti Vabariigi kodakondsus ning kes valdasid riigikeelt. '''Tartu Õdedekool'''i diplom andis kooli lõpetanule õiguse töötada arsti juhatusel haiglates ja eriotstarbega raviasutustes (samuti erapraktikas), olla juhataja emade- ja väikelastekodudes ja lastesõimedes ning töötada sotsiaal-, tervishoiu- ja hoolekande alal. Kooli lõpetajad said ravihoolekande õe või ämmaemanda diplomi. 1944 aasta 15. detsembrist jätkas Tartu Õdedekool tööd '''Vabariikliku Meditsiinilise Keskkooli''' nime all. Hiljem muudeti nimi '''Tartu Meditsiinikool'''iks.
 
Pärast sõda sai koolis õppida nii üld- kui ka keskhariduse baasil. Koolis hakati õpetama meditsiiniõdesid, ämmaemandaid, velskreid, velskerlaborante ja sanitaarvelskreid. 1992/1993. õppeaastast mindi üle ainult [[keskharidus]]e baasil vastuvõtule ning lõpetati velskrite ning sanitaarvelskrite ettevalmistus. Uue erialana seati sisse [[põetaja]]te ettevalmistus nii põhikooli kui ka keskkooli baasil.
 
==Tänapäev==
2005. aastal said kõik õppekavad akrediteeringu rakenduskõrghariduse tasemele ja õppeasutuse nimetuseks sai Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 21. veebruaril 2013 võttis Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu vastu otsuse – akrediteerida nii Tartu kui ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkool seitsmeks aastaks.
21.veebruaril 2013 võttis Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu vastu otsuse – akrediteerida nii Tartu kui ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkool seitsmeks aastaks.
Rahvusvaheline hindamiskomisjon tõstis esile kõrgkoolide efektiivset juhtimist ning õppijate, vilistlaste ja tööandjate rahulolu. Hinnati kõrgelt täienduskoolituse kursuste korraldamist ning panustamist ühiskonna arengusse laiemalt. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli puhul tõi komisjon tunnustust väärivana esile kõrgkooli üld- ja personalijuhtimise.
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektori Anneli Kannuse sõnul on välishindamine kõrgkooli avatuse ja koostöö lahutamatuks osaks: „Välisekspertide tagasiside annab kõrgkoolile kindlust tehtud valikute osas ja annab kõrgkoolile õppimisvõimaluse. Institutsionaalse akrediteeringu saamine seitsmeks aastaks on järjepidevate õigete valikute kinnituseks kogu kõrgkooli kollektiivile."
* [[füsioterapeut]]
* [[radioloogiatehnik]]
* Õdede erialane koolitus - spetsialiseerumine kliinilise õenduse, intensiivõenduse või vaimse tervise õenduse valdkonnas
 
Kutseõppe õppekavad:
==Välislingid==
* [http://www.nooruse.ee/ Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koduleht]
* [https://www.riigiteataja.ee/akt/13137613 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus] Riigi Teatajas, kehtivkehtib alates 099.02.2009
* [http://www.ena.ee/uudised/536-tartu-tervishoiu-korgkool-pakub-voimalust-lopetada-poolelijaeaenud-opingud "Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik lõpetada poolelijäänud õpingud"] Eesti Õdede Liit
* Aime Jõgi [http://www.tartupostimees.ee/643450/tartu-tervishoiu-korgkool-avab-uue-maja/ "Tartu Tervishoiu Kõrgkool avab uue maja"] Postimees, 23.11.2011
139 635

muudatust