Erinevus lehekülje "Een-reaktsioon" redaktsioonide vahel

P
"samm-sammult" käib lahku, "sammsammuline" kokku
P (titaanium > titaan)
P ("samm-sammult" käib lahku, "sammsammuline" kokku)
Selle mudeli abil on võimalik visualiseerida 1,3-aksiaalsed ja 1,2-ekvatoriaalsed tõukumised ja täpsemalt ennustada rektsioonide stereokeemiat.<ref name=MikamiRev/>
 
[[File:Tooli-sarnane_üleminekuolek_pakutud_Lewisi-happega_katalüüsitud_een_reaktsioonide_jaoks.png|frame|center| Joonis 3. Tooli-sarnane üleminekuolek pakutud Lewis´eLewise-happega katalüüsitud een-reaktsioonide jaoks]]
 
===Radikaalne mehhanism===
Hoffmann, H. M. R. (1969). Angew. Chem. Int. Ed. 8: 556.
</ref>
Teiseks võimaluseks on vaba-radikaalne protsess, mis võib toimuda kui reaktsioonisegus on [[radikaal]]ide initsiaatorid. Näiteks, tsüklopenteeni ja tsüklohekseeni reaktsioonid dietüülse azodikarboksülaadiga võivad olla katalüüsitud vaba radikaalide initsiaatoridega. Nagu on näha joonisel 4, samm-sammulinesammsammuline tee on eelistatud selle tõttu, et tsüklopenteenil ja tsüklohekseenil on raskusi optimaalse geomeetria saavutumisega ja nende radikaalid on hästi stabiliseeritud.<ref name=Thaler>
Thaler, W. A.; Franzus, B. J. (1964). J. Org. Chem. 29: 2226.
</ref>
==Lewise happega katalüüsitud een-reaktsioonid==
===Eelised ja põhjendus===
Termilistel een-reaktsioonidel on mitu puudust: vajadus suurte temperatuuride järele ja mõnede kõrvalreaktsioonide oht – nagu [[polümeerisatsioon]] või [[isomerisatsioon]]. Kuna enofiilid on elektron-puudulikudelektronpuudulikud, siis nende komplekseerumine Lewise happega katalüüsib een-reaktsiooni (vaata joonis 7).
 
[[File:Figure8ene.png|frame|center| Joonis 7. Lewis´eLewise happe toime.]]
 
 
===Reaktsioonitingimused===
Nii kaua,Seni kuni alküülrühma nukleofiilsus ei põhjusta kõrvalreaktsiooni, on katalüütilised Lewise hapehappe kogused on piisavad mitmete een-reaktsioonide läbiviimiseks. Sellest hoolimata, võib Lewise hapehappe kogus võibsuurtes laialtpiirides varieeruda, kuna see suuresti sõltub suuresti eeni ja enofiili suhtelistestsuhtelisest aluselisustestaluselisusest.
 
Kõige paremad solvendid katalüüsitud een-reaktsioonide jaoks on tavaliselt haloalkaanid; polaarsed solvendid nagu eetrid üldiselt ei sobi, kuna nad komplekseerivad Lewise happe ja muudavad katalüsaatori passiivseks.<ref name=Snider/>
===Mehhanism===
 
Nagu on näha joonisel 9, Lewise happega katalüüsitud een-reaktsioonid võivad toimuda kooskõlalise mehhanismi kaudu, mil on polaarne üleminekuolek, või samm-sammulisesammsammulise mehhanismi kaudu, läbi [[kaksikioon|tsvitterioonse]] intermediaadi. Nii een, enofiil kui ka katalüsaator võivad mõjutada reaktsiooni tee valiku. Tavaliselt, mida reaktiivsem een- ja enofiil-Lewise happe kompleks on, seda suurema tõenäosusega reaktsioon hakkab reaktsioon toimuma samm-sammuliseltsammult.<ref name=Snider/>
 
[[File:Lewisi_happetega_katalüüsitud_een_reaktsioonide_mehanismid.png|frame|center| Joonis 9. Lewise hapetega katalüüsitud een-reaktsioonide mehhanismid]]
===Kiraalsed Cu(II) kompleksid===
 
Evans ja kaastöötajad <ref name=Evans>Evans, D.A.; Tregay, S. W.; Burgey C. S.; Paras, N. A.; Vojkovsky, T. (2000). J. Am. Chem. Soc. 122: 7936.</ref> töötasid välja uut tüüpi enantioselektiivse Cu(II) katalüsaatori, mille juurde substraadid liituvad kahe karbonüülse rühma abil. Mõnes reaktsioonis annab see katalüsaator suured saagised, näiteks etüül glüoksülaadi een-reaktsioon mitmete aktiveerimata olefiinidega. Joonis 12 näitab kolmetkolme katalüsaatorit, mis olid kõige efektiivsemad. Teine katalüsaator on eriti huvitav, kuna ta on stabiilne ja teda on võimalik säilitada määramatult kaua aega.
 
[[File:Kiraalsed_Cu(II)_katalüsaatorid_een_reaktsiooni_jaoks.png|frame|center| Joonis 12. Kiraalsed Cu(II) katalüsaatorid een-reaktsiooni jaoks]]