Raamatukogundus: erinevus redaktsioonide vahel

PResümee puudub
 
==Raamatukogundusharidus==
Raamatukogundust on Eestis võimalik õppida kahes kõrgkoolis: rakenduslikrakenduslikku kõrghariduskõrgharidust on võimalik omandada [[Tartu Ülikooli Viljandi KultuuriakadeemiasKultuuriakadeemia]]s ja akadeemilineakadeemilist kõrghariduskõrgharidust [[Tallinna ÜlikoolisÜlikool]]is. 2013. aastal kolis infokorralduse osakond (info- ja dokumendihalduse eriala ja raamatukogunduse eriala) Viljandi Kultuuriakadeemiast [[Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituutiinstituut]]i.
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala valmistab ette laialdaste teadmistega raamatukogu- ja infotöötajaid, kes on võimelised töötama eri tüüpi raamatukogudes ja infoasutustes. Õppekavad sisaldavad erialaaineid, mis annavad teadmisedteadmisi ja oskusedoskusi nii traditsiooniliseks kui ka kaasaegseks infotööks (teabe kogumine, töötlemine, korraldamine ja kättesaadavaks tegemine nii tavakujul kui e-keskkonnas). Üldained aitavad kaasa laiema humanitaar- ja sotsiaalteaduste alase hariduse omandamisele ning praktikad on õpitu järeleproovimiseks ja kinnitusekskinnitamiseks. <ref>[https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?ptbl_nimetused=leht&ptbl_vaartused=OK.OK.VA&ptbl_nimetused=sessioon&ptbl_vaartused=0&ptbl_nimetused=id_oppekava&ptbl_vaartused=439 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala õppekava]</ref> Ettevalmistamisel on magistriõpe.
 
Tallinna Ülikooli infoteaduste eriala bakalaureuse õppekava üldeesmärgid on:
*luua eeldused õpingute jätkamiseks magistriõppes.<ref>[http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=856 Tallinna Ülikooli bakalaureuse õppe õppekavad]</ref>
 
Tallinna Ülikoolis on võimalik õppida kõigil haridustasemetel: [[bakalaureuseõpe|bakalaureuse-]], [[magistriõpe|magistri-]] ja [[doktoriõpe|doktoriõppes]].
 
Mõlemas koolis pakutakse kursusi erialaseks täiendkoolituseks.
Anonüümne kasutaja