Õiguskantsler: erinevus redaktsioonide vahel

P
"ombudsman" ei ole enam tsitaatsõna
Resümee puudub
P ("ombudsman" ei ole enam tsitaatsõna)
Eesti '''õiguskantsler''' on sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet [[seadusandlik võim|seadusandliku]] ja [[täidesaatev võim|täidesaatva]] riigivõimu ning [[kohalik omavalitsus|kohaliku omavalitsuse]] õigustloovate aktide [[põhiseaduslikkuse järelevalve|põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle]].
 
Ehkki Eesti õiguskantsler vastab üldjoontes ''[[ombudsman]]''<nowiki>'</nowiki>i ametile Euroopa riikides, on tema staatus kõrgem ja õigused suuremad. "Euroopas Eesti õiguskantsleriga analoogset mudelit ei ole," kinnitab õiguskantsler [[Indrek Teder]]. "Eesti õiguskantslerid on läbi aegade ka laiemaid teemasid tõstatanud, mida õigusvahemehed Euroopas ei tee. ''Ombudsman''<nowiki>'</nowiki>inaOmbudsmanina on õiguskantsleril otsene kohustus seista kõige nõrgemate eest ja kontrollida suletud asutusi. /---/ See on aga väikeriigi stiil panna ühte institutsiooni kokku erinevad funktsioonid, mis maailmas üldiselt on eraldi."<ref name="juristid">[[Valle-Sten Maiste]] [http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=12565:juristid-ei-taha-olla-eeskaeijad-&catid=9:sotsiaalia&Itemid=13&issue=3348 "Juristid ei taha olla eeskäijad"] Sirp, 03.06.2011 (intervjuu õiguskantsler Indrek Tederiga)</ref>
 
==Õiguskantsleri institutsioon 1938. aasta põhiseaduses==
Õiguskantsleri nimetab ametisse [[Riigikogu]] [[president|presidendi]] ettepanekul 7 aastaks.
 
Õiguskantsleril on õigus teha järelvalvetjärelevalvet üldaktide üle. Kui õiguskantsler leiab, et mingi üldakt on vastuolus teiste seadustega, siis teeb ta akti vastuvõtnule ettepaneku viia see seadustega 20 päeva jooksul kooskõlla. Kui seda ei tehta, on tal õigus pöörduda riigikohtu poole, et see akt tunnistataks õigustühiseks.
 
Õiguskantsleril on õigus teha ettepanekuid kõrgete riigiametnike kriminaalvastutusele võtmiseks.
Õiguskantsleril on sõnaõigus riigikogu ja valitsuse istungitel. Kord aastas peab õiguskantsleril riigikogu ees oma tegevuse kohta andma aru. Samuti on riigikogu liikmetel õigus esitada õiguskantslerile arupärimisi.
 
1999. aastast täidab õiguskantsler ka ''[[ombudsman]]''<nowiki>'</nowiki>i (vahemeheõigusvahemehe) ülesandeid.
 
==Õiguskantsleri ametissenimetamine 2000. aastal==
136 858

muudatust