Erinevus lehekülje "Saksa Demokraatlik Vabariik" redaktsioonide vahel

==Saksa DV ja NSV Liit==
{{vaata|Nõukogude okupatsioon Saksamaal}}
Pärast [[Teine maailmasõda|Teise maailmasõja]] lõppu Euroopas ning liitlasvägede poolt Saksamaa territooriumi vallutamist liitlasvägede poolt jaotati Saksamaa 4neljaks okupatsioonitsooniks. Idapoolsemad Saksamaa liidumaad kuulusid Nõukogude administratiiv- ja sõjalise kontrolli alla. Nõukogude sõjaväeadministratsioon Saksamaalokupatsioonitsoonis juhtis tsiviilelukorraldust Nõukogude okupatsioonitsoonis tsiviilelukorraldustsõjaväeadministratsioon. Saksamaal paiknevaidpaiknevate Nõukogude sõjaväeüksuste tegevust korraldas [[Nõukogude okupatsioonivägede grupp Saksamaal]]/Nõukogude väegrupp Saksamaal.
 
Nõukogude sõjaväe administratsioonsõjaväeadministratsioon ja administratsioonivalitsused (mis moodustati kõikides liidumaades) teostasid Saksamaa sovietiseerimist [[Ivan Serov]]i ([[NSV Liidu SARK-i volinik Saksamaal]]) ja [[Pavel Zelenin]]i ([[Kaitse Rahvakomissariaadi Vastuluurevalitsus SMERŠ|KRK Vastuluurevalitsus SMERŠ]]/[[NSV Liidu Nõukogude okupatsioonivägede grupi RJMi Vastuluurevalitsus]]e ülem juuni 1945– aprill 1947) juhtimisel, kasutades ka [[NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat|NSV Liidu riikliku julgeoleku]] ja [[NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat|siseasjade rahvakomissariaad]]i ning NSA valitsuste siseasjade osakondade töötajaid.
 
{{vaata|Nõukogude sõjaväeadministratsioon Saksamaal}}
Anonüümne kasutaja