Roger Sperry: erinevus redaktsioonide vahel

P
Nobeli preemia > auhind
(Fail Roger_Wolcott_Sperry.jpg on eemaldatud, sest kasutaja JuTa kustutas selle Commonsist. Põhjus: No license since 2015-05-12. For more information read the introduction of c:COM:L, about [[:c:Commons:Essential information|es)
P (Nobeli preemia > auhind)
==Teadustöö==
===Aju juhteteede spetsiifilisus===
Chicago Ülikoolis töötades tegeles ta lisaks neurokirurgiliste tehnikate väljatöötmisele ka neuronaalse spetsiifilisuse ja aju juhteteede põhimõtete arendamisegaväljatöötamisega. Nimelt viistegi ta vahemikusaastatel 1941–1946 läbi seeria katseid, kus ta näitas, et rottide aju motoorne süsteem on tugevalt omavahel seotud ega allu siirdamisjärgsele treenimisele. Seega näitassai antudkinnitust tööoletus, et imetajate närvisüsteemis on põhifunktsioonidele vastavad juhteteed on suurel määral ettemääratudette määratud ja püsivad. AntudSeda leidteadmist laieneshakati kiiresti arvesse võtma ka inimeste neurokirurgiasseneurokirurgias. Kui varasemaltvarem oli neurokirurgias tavapraktika, et närvide siirdamisel liideti need antagonistliku (vastandtoimega) lihasgrupigalihaserühmaga ning suunati patsient suunati intensiivsele motoorsele ümberõppele, siis Sperry ja kolleegide töö viis operatsiooniprotokollides oluliste muutusteni. <ref>Voneida, T. J. (1997). ''Roger Wolcott Sperry. A Biographical Memoir by Theodore J. Voneida.'' [http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/sperry-roger.pdf]</ref>
 
Järeldoktori õpingudJäreldoktoriõpingud läbis Sperry Harvardi ülikoolis Karl Lashley käe all, kus ta jätkas tööd neuraalse spetsiifilisuse alal. AntudSel perioodil tegi ta katseid kahepaiksetega, kelle optilised närvid eraldati ning silmad pöörati 180 kraadi. Sperry huvi seisnes asjaolus, kas peale närviteede regeneratsiooni taastub loomal tavanägemine (st tekivad uued ühendused uutesse asukohtadesse) või jääb nägemine ümberpööratuks ning (st taastuvad vanad ühendused vanades asukohtades). Katsetest ilmnes, et loomad reageerisid viisil, nagu oleks nende maailma tagurpidi ning vasak ja parem pool oleks vahetuses. Muuhulgas ei suutnud ka treening katseloomade vastuseid muuta. Sperry järeldas, et närviteid juhivad keerukad keemilised protsessid, mis alluvad geneetilisele kontrollile. <ref>Voneida, T. J. (1997). ''Roger Wolcott Sperry. A Biographical Memoir by Theodore J. Voneida.'' [http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/sperry-roger.pdf]</ref>
 
1947. aastal demonstreeris Sperry, et ahvide motoorne koordinatsioon säilib ka pärast sensomotoorse koore korduvat transsektsiooni (lõiget mööda pikitelge). Hiljem kinnitas ta koostööd kolleegidega oma leide ning demonstreeris, et ka subpiaalsed (ajukoore-pehmekesta-alused) lõiked, lühivooluliste tantaaljuhtmete sisestamine ega vilgukivi plaatide lisamine ajukoorde ei tekitanud kortikaalsetes funktsioondes ebasoodsaid efekte. AntudNeed leiud tõestasid, et taju sõltub vertikaalselt suunatud aferentest ning eferentsetest kortikaalsetest aksonitest. <ref>Voneida, T. J. (1997). ''Roger Wolcott Sperry. A Biographical Memoir by Theodore J. Voneida.'' [http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/sperry-roger.pdf]</ref>
 
===Ajupoolkerade funktsionaalne spetsialiseerumine===
Sperry kõige olulisem panus neuroteadusesseneuroteadusse oli ajupoolte spetsialiseerumise uuringud. Nimelt uuris ta kallosotoomia (mõhnkeha läbilõikamise) läbinud „lõhestatud aju” patsiente, kellekellel mõhnkeha oli läbilõigatudläbi lõigatud. Esitades patsientidele mitmeid tajulisi, keelelisi ja motoorseid ülesandeid, jõudis Sperry järeldusele, et kognitiivsed võimed on ajus poolkerade lõikes jaotunud: vasak poolkera töötleb efektiivsemalt analüütilisi, järjestikulisi ja keelelisi protsesse, parem poolkera holistlike, paralleelseid ning ruumilisi protsesse. Sperry ja kolleegide uuringud „lõhestatud aju” alal tõid talle, David Hubelile ja Torsten Wieselile 1981. aastal Nobeli preemiaauhinna füsioloogia ja meditsiini alal. <ref>Voneida, T. J. (1997). ''Roger Wolcott Sperry. A Biographical Memoir by Theodore J. Voneida.'' [http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/sperry-roger.pdf]</ref> ”Lõhestatud aju” uuringutes oli tähtis roll ka Sperry juhendataval Michael Gazzanigal, kes viis läbi pöördelise katse kallosotoomia läbinud patsiendi WJ peal. Just Gazzaniga katse WJ-ga oli esimeseks ajupoolkerade funktsionaalse lateralisatsiooni tõendiks, mis innustas Sperry'tSperryt antudseda teemat edasi uurima. <ref>Allik, J. (2015). ''Jutud mõlemast aju poolest.'' [http://www.epll.planet.ee/index.php/155-jueri-allik]</ref>
 
 
145 057

muudatust