Erinevus lehekülje "Tegusõna pöördelised vormid" redaktsioonide vahel

resümee puudub
=== Perifrastiline verb ===
 
[[Perifrastiline verb]] on sõnade ühend, mis koosneb tegusõna pöördelisest vormisttegusõnast ja
* [[Tegusõna käändelised vormid|infiniitverbist]] või
 
* [[Käändsõna|käändsõnast]] või
 
* [[Määrsõna|määrsõnast]].
Lausemalli ei määra ainultmitte tegusõna pöördeline vorm, vaid ühend tervikuna.
Perifrastilised verbid on lauses [[Ahelverb|ahel]]-, [[Ühendverb|ühend]]- või [[Väljendverb|väljendverbid]].
*'''[[Ahelverb|Ahelverbi]]''' tuum on tegusõna käändeline vorm, millele lisanduv tegusõna pöördeline vorm väljendab situatsiooni [[Modaalsus|modaalsust]], [[Aspekt (keeleteadus)|aspekti]], kausatiivsust või viisi: ''Te '''võite''' minna. Nad '''peavad''' rääkima. Me '''hakkame''' astuma.''
*'''[[Ühendverb|Ühendverbi]]''' tuum on tegusõna pöördeline vorm, millele lisandub [[määrsõna]]: '''''Tee''' uks '''lahti'''. Nad hakkavad nüüd '''ära minema'''. Ma võin sellele ka verega '''alla kirjutada'''.''
*'''[[Väljendverb|Väljendverbi]]''' tuumaks on käändõnakäändsõna. Koos sellele lisanduva pöördelise tegusõnaga moodustavad nad tähendusterviku: ''Minu ees ei ole vaja head '''nägu teha'''. '''Lase''' parem kohe siit '''jalga'''. Sa '''ära''' küll '''araks löö'''!''
'''[[Kaksikverb|Kaksikverbi]]''' moodustab liikumist väljendav [[tegusõna]] koos mõne muu pöördelise tegusõnaga: ''Ta '''jookseb toob''' ise poest piima. Ma '''lähen annan''' talle raha. '''Tule tee''' kassile pai. ''
''
 
*[[tegusõna käändelised vormid]]
 
== Kasutatud kirjandusKirjandus ==
*[http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=1 Eesti keele käsiraamat. ] Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007.
*Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare 1993. [http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/29437 Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri.] Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut
729

muudatust