Erinevus lehekülje "Sõjaväepolitsei" redaktsioonide vahel

Eemaldatud 641 baiti ,  5 aasta eest
Lühendused, parandused
(Veel mõned muudatused)
(Lühendused, parandused)
Sõjaväepolitsei ülesanded on: <ref name=":0" /> <ref name=":2" />
* järelevalve teostamine Kaitseväe distsipliini üle
* süütegude menetlemine oma pädevuse piires ning lähtuvalt ohuhinnangust
* Isikute kaitse
* Kaitseväe juhataja ning vajaduse korral Kaitseväe korralduse seaduses sätestatud korras määratud isikute kaitse
* jälitustegevus oma pädevuse piires
* sõjaväepolitsei valdkonna juhtimine ja planeerimine
* muu sõjaväepolitseiline tegevus, milleks on liiklusjärelevalve kaitseväe sõidukite üle; liikluse reguleerimine kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite organiseeritud liikumisel; kaitseväe ja Kaitseliidu objektide ja vara kaitse kõrgendatud ohu korral;
* Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks vajalik sõjaväepolitseiline tegevus Eesti Vabariigis ja väljaspool Eesti Vabariiki
* oma tegevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide eelnõude väljatöötamisel osalemine;
* oma tegevusvaldkonda kuuluvate lepingute väljatöötamise ja sõlmimise korraldamine ning lepingutega võetud kohustuste täitmise jälgimine
* koostöö tegemine teiste riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustega
* muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate või kaitseväe juhataja poolt määratud ülesannete täitmine
Lisaks sellele on sõjaväepolitsei üksuste ülesanne sõjavange valvata, massirahutusi maha suruda, isikuid ja kolonnide eskortida, liiklust reguleerida ja teeluure ning järelevalve.<ref>[http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/muud-yksused/vahipataljon Vahipataljoni ülevaade]</ref> Sõjaväepolitseile on üritatud juurde saada ka liiklusjärelvalve tegemise õigust, kuid see ettepanek ei ole läbi läinud. <ref>Postimehe [http://www.postimees.ee/2873645/sojavaepolitsei-ei-saa-liiklusjarelevalve-tegemise-oigust artikkel]Sõjaväepolitsei sõjaväepolitseei saa liiklusjärelevalve tegemise õigusestõigust] - Postimees, 31. juuli 2014</ref>
 
Ajateenistuses läbitava sõjaväepolitsei väljaõppes keskendutakse linnalahingu, VIP-eskordi, massirahutuste mahasurumise, hoonete ja muu läbiotsimise, masinatega orienteerumise ning enesekaitse oskustele. Eesmärk on koolitada sõjaväepolitseinikke ja üksusi, mis on võimelised ellu viima erinevaid operatsioone ja tagama julgestuse. Riigikaitse.ee sõnul on jalaväega võrreldes sõjaväepolitsei laskeharjutused intensiivsemad, vaheldusrikkamad ja rohkem sarnased eriüksuslaste omadega, sest lisaks automaadile [[Galil]] SAR õpitakse kasutama ka püstolit [[Heckler & Koch USP|H&K USP]] ning pumppüssi. Samuti on sõjaväepolitseinike kasutada [[Riot!|RIOT]]-ülikonnad (märuliturvised), kumminuiad ja käerauad. <ref>Riigikaitse.ee [http://riigikaitse.lehed.ee/2012/06/28/parameedikuks-luurajaks-voi-hoopis-sidemeheks/ artikkelParameedikuks, luurajaks või hoopis sidemeheks?] kaitseväe- erialadestRiigikaitse.ee, 28. juuni 2012
</ref>
 
== Eesti Sõjaväepolitsei õigused ==
Kaadrikaitseväelasest sõjaväepolitseinikul ja sõjaväepolitsei uurijal on kaitseväedistsipliini järelevalve teostamisel õigus: <ref name=":2" />
1) * kaitseväedistsipliini rikkumise või rikkumise kahtluse korral peatada iga kaitseväelane ning teenistuskohustuste täitmisel olev kaitseliitlane
 
2) * anda kaitseväelastele ja teenistuskohustuste täitmisel olevatele kaitseliitlastelevastavatele korraldusisubjektidele käesolevastkäsklusi põhimäärusest tulenevate Sõjaväepolitsei ülesannete täitmise tagamiseks
1) kaitseväedistsipliini rikkumise või rikkumise kahtluse korral peatada iga kaitseväelane ning teenistuskohustuste täitmisel olev kaitseliitlane
3) * siseneda takistamatult kaitseväe ja Kaitseliidu halduses olevatele objektidele. Siseneminening sealhulgas sisenemine turvaalale, kus töödeldakse riigisaladust, toimub vastavalt riigisaladuse kaitset reguleerivate õigusaktide alusel.
 
4) * saada oma teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni vahetult kõigilt kaitseväelastelt, kaitseväes avalikus teenistuses olevatelt isikutelt ning kaitseliitlastelt.
2) anda kaitseväelastele ja teenistuskohustuste täitmisel olevatele kaitseliitlastele korraldusi käesolevast põhimäärusest tulenevate Sõjaväepolitsei ülesannete täitmise tagamiseks
 
3) siseneda takistamatult kaitseväe ja Kaitseliidu halduses olevatele objektidele. Sisenemine turvaalale, kus töödeldakse riigisaladust, toimub vastavalt riigisaladuse kaitset reguleerivate õigusaktide alusel.
 
4) saada oma teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni vahetult kõigilt kaitseväelastelt, kaitseväes avalikus teenistuses olevatelt isikutelt ning kaitseliitlastelt.
 
== Eesti sõjaväepolitsei koosseis ==
5) kantselei.
 
Järgnevalt on väljatoodud mittetäielikud nimekirjadülevaated osakondade ülesannetest.
 
=== Uurimisosakond ===
põhiülesanneteks on: kriminaalmenetluse läbiviimine kaitseväes ja Kaitseliidus,  teenistuslike juurdlustekriminaalmenetluse läbiviimine kaitseväe juhataja ja Sõjaväepolitsei ülema korraldusel, süütegude ennetamine janing tõkestamine kaitseväes ja Kaitseliidus;teenistuslike juurdluste läbiviimine.
 
=== Planeerimisosakond ===
põhiülesanneteks on: sõjaväepolitsei valdkonna planeerimine ja analüüs; sõjaväepolitsei struktuuri ja paigutuse planeerimine; Sõjaväepolitseining eelarve eelnõu projekti koostamine;.
 
=== Logistikaosakond ===
põhiülesanneteks on: sõjaväepolitsei tegevuse logistiline planeerimine; sõjaväepolitseining relvastuse ja, laskemoona haldamine; sõjaväepolitsei, transpordi ja tehnikavahendite haldamine;.
 
=== Operatiivteenistus ===
põhiülesanneteks on: järelevalve teostamine kaitseväedistsipliini üle kaitseväes ja Kaitseliidus; liiklusjärelevalveLiiklusvalve kaitseväe sõidukite üle, liikluse reguleerimine kaitseväe ja Kaitseliidukaitseliidu sõidukite organiseeritud liikumisel;kogunemisel. Lisaks veel järelevalve teostamine kaitseväedistsipliini üle kaitseväes ja Kaitseliidus.
 
=== Kantselei ===
põhiülesanneteks on: Sõjaväepolitsei asjaajamise ja dokumentide arhiveerimise korraldamine; ning tööks vajaliku inventari, seadmete ja materjali soetamine,. Lisaks sealhulgaska bürootarvete, dokumendiplankide, pitsatite ja templite tellimine; riigisaladuse kaitse korraldamine oma vastutusalas;
 
== Sõjaväepolitsei teistes riikides ==
10

muudatust